Liečenie kameňmi

Kamene fungujú na základe rezonancie a vibrácií. Dokážu sústreďovať zvukové a svetelné vibrácie do koncentrovaného lúča, ktorý sa potom používa na liečenie. Krúžením kryštálu po koži dôjde k stlačeniu, ktorým sa vyšle sústredený lúč k orgánu v tele. Niektoré kryštály dokážu človeka povzbudiť alebo upokojiť, iné vedia upokojiť príliš aktívny orgán alebo povzbudiť ten, ktorý funguje nedostatočne. Niektoré kryštály uzdravujú rýchlo, ale súčasne vyvolávajú aj nepriaznivé reakcie, zatiaľ čo iné pracujú oveľa pomalšie. Ak si chcete poradiť napríklad s bolesťou, dokáže vám v tom kryštál pomôcť. Bolesť môže byť výsledkom prebytku či nedostatku energie alebo zablokovanie jej toku. Je potrebné poznať skutočnú príčinu problému, aby ste vedeli vybrať správny kameň.

Kryštály liečia holisticky, čo znamená, že pôsobia súčasne na fyzickej, citovej, rozumovej a duchovnej úrovni. Dokonale zlaďujú energie a odstraňujú nerovnováhu tým, že sa dostanú až ku koreňu problému. Kryštály pracujú na základe vibrácií a uvádzajú do rovnováhy auru, biomagnetický obal, ktorý obklopuje každého človeka. Ich vibrácie prenikajú telom a aktivujú spojovacie body s čakrami. Množstvo telesných či duševných problém sa dá odstrániť práve zharmonizovaním čakier.

Väčšina chorôb je výsledkom kombinácie viacerých faktorov a prejavuje sa ako nerovnováha v jednotlivých rovinách. Môže ísť o citovú, duševnú alebo duchovnú nevyrovnanosť. V niektorých prípadoch dochádza k prerušeniu kontaktu medzi fyzickým telom a jeho biomagnetickým obalom. Iné energetické poruchy môžu vyvolať faktory spojené s okolitým prostredím, ako je elektromagnetický smog alebo geopatogénne zóny. V niektorých prípadoch ale budete musieť po príčinách choroby pátrať hlbšie. Dôležité je, že kryštály si pozvoľným tempom poradie priamo so skutočnou príčinou problému, nie iba s jeho príznakmi. Kryštály si môžete na 10 – 30 minút umiestniť priamo na telo alebo ich rozložiť okolo seba. Dajú sa tiež použiť ako reflexologické pomôcky na stimuláciu bodov na nohách.

Pri liečbe kamene pokladáme v mieste problému, na čakru, ktorá s problémom súvisí, alebo na dráhu meridiánu, ktorý zahŕňa postihnuté miesto.

Tiež môžeme rozmiestniť kamene okolo tela a to do 30 cm od tela, aby boli v kontakte s aurou. Veľkosť kameňa pri liečení nehrá rolu.

 

Výber kryštálu

Kamene si vyberáme dvojakým spôsobom.

– intuitívne, podľa toho, ktorý kameň sa nám páči, či akýmkoľvek spôsobom nás priťahuje. Tento spôsob je najlepší, pretože si kameň vyberá vaše podvedomie, ktoré vie o problémoch a ich skutočných príčinách často viac ako vieme vedome.
– podľa účelu, na ktorý kameň potrebujeme

Výber kameňa podľa zverokruhu nemá veľký zmysel, pretože nemusí reálne odrážať vaše potreby.

Kameň si vezmite do receptívnej (submisívnej – u pravákov ľavá ruka a naopak) ruky, cez ktorú prijímame energiu kameňa a vnímajte ako na vás pôsobí – keď je príjemný na dotyk, teplý alebo vám vibruje v ruke znamená to, že kameň s vami spolupracuje a je pre vás vhodný. Ak je však príliš teplý, až horúci alebo akýmkoľvek spôsobom nepríjemný na dotyk znamená to, že tento kameň nie je pre vás vhodný. Tiež sa vyvarujte používaniu kameňa, ktorý vám spôsobuje napríklad búšenie srdca, alebo iné nepríjemnosti kdekoľvek v tele.

Ak si zoberiete kameň do projektívnej (dominantnej) ruky, môžete tiež cítiť spojenie s kameňom, bude to však slabšie ako v receptívnej ruke, pretože cez projektívnu ruku vkladáme našu energiu do kameňa. Týmto spôsobom môžeme kameň aj naprogramovať pre naše špecifické potreby.

Môžeme používať aj viac kameňov naraz, pretože si navzájom nerušia svoje účinky. Ak použijete kamene s opačným efektom (napríklad upokojujúce a povzbudzujúce) nestane sa nič. Môžeme ale účinky niektorých kameňov podporiť ďalšími, napríklad ak chceme liečiť chrípku, môžeme použiť súčasne aj kameň na zvýšenie imunity.

 

Starostlivosť o kamene

Prv ako začnete kameň používať na liečenie alebo nosiť šperk s kameňom, je potrebné ich vyčistiť, pretože v nich môžu byť vibrácie ľudí, ktorí ich mali pred vami. Kamene čistíme vodou, na hematite alebo soľou. Kamene, ktorým nevadí voda, čistíme podržaním pod prúdom studenej tečúcej vody po dobu asi dvoch minút. Dôkladnejšie sa dajú vyčistiť tým, že ich vložíme do misky s vodou na noc alebo na 24 hodín. Kamene, ktoré sú drobivé alebo rozpustné vo vode, čistíme v soli alebo na hematite aspoň dve hodiny. Ak je potrebný nejaký špeciálny spôsob čistenia alebo nabíjania, nájdete to uvedené pri jednotlivých kameňoch. Ak nie je uvedené nič, môžeme čistiť všetkými spôsobmi. Hematit dokáže čistiť ostatné kamene a teda ani sám nepotrebuje čistenie, lebo neprijíma do seba cudzie vibrácie. Ak ste zdedili kameň alebo šperk je veľmi dôležité ho dôkladne vyčistiť, najlepšie zakopaním do zeme na 24 hodín.

Kamene potrebujú aj dobíjať energiu, čo robíme buď položením na geódu alebo drúzu horského krištáľu, vystavením na slnko alebo mesiac alebo položením na počítač. Niektoré kamene na slnku blednú, napríklad kremene, preto ich nabíjame niektorým z ďalších spôsobov. Mesačné svetlo a energia z počítača nevadí žiadnemu kameňu. Rovnako môžete všetky dobíjať na horskom krištáli. Zo slnka kamene získavajú jangovú energiu, z mesiaca jemnejšiu jinovú.

Kamene môžeme tiež pretiahnuť plameňom sviečky, čím sa vyčistia aj nabijú. Rovnako pôsobí letná búrka – dážď kamene očistí a energiou z bleskov sa nabijú.

Keď kamene nepoužívate, skladujte ich niekde, kde sa k nim dostáva vzduch aj svetlo. Ak to nie je možné, držte ich vo vrecúšku z prírodného materiálu.

Návod, ako sa starať o jednotlivé druhy kameňov, nájdete tu.

 

Meditácia s kameňom

Pomocou meditácie sa môžete najľahšie spojiť s vibráciami kameňa. Pred zahájením kryštál očistite a nabite. Počas meditácie majte kameň položený buď na príslušnej čakre, alebo v receptívnej ruke. Kryštál dokáže človeka doslova pohltiť – pokojom, ktorý prináša, pocitom uvoľnenia a postupným vhľadom prerastajúcim až do stavu absolútneho pochopenia všetkej jeho múdrosti. Je výhodné meditovať striedavo so všetkými kryštálmi a vždy niekoľko dní venovať naladeniu na každý z nich a jeho dôkladné poznanie. Tiež si môžete spraviť kryštálový deň, v ktorý sa budete postupne nalaďovať na svoje kamene. Začnite s červeným, ktorý vám dodá energiu a vybudí vaše schopnosti. Potom sa posúvajte v smere spektra dúhy – k oranžovým, žltým, zeleným, modrým, fialovým a nakoniec priezračným. Dostanete sa tak ku stále vyšším kryštálovým vibráciám. Nakoniec možno budete potrebovať uzemniť získanú energiu niektorým z čiernych kameňov. Uzemnenie energie po meditácii je dôležité, lebo ak to nespravíte mohli by ste mať dojem, že ste zostali niekde v inom svete. Na uzemnenie dobre poslúžia napríklad kamene boji – keď si ich rozložíte po tele, prenesú vás rýchlo a citlivo späť do reality.

 

Meditačné cvičenie

Zaistite, aby vás nič nerušilo a pohodlne sa posaďte s kryštálom, ktorý držíte v oboch rukách. Dýchajte zľahka, každý výdych by mal byť dlhší ako nádych. Pri nádychu sa nechajte prestupovať pocitom pokoja. Pohľad uprite na kameň, vnímajte jeho farbu, tvar a hmotnosť a súčasne aj vibrácie, ktoré vám z kameňa prúdia do dlaní. Dovoľte kameňu, aby vás vtiahol do svojho vnútra a prehliadnite si jeho vnútorné plôšky. Až na to budete pripravení, zavrite oči a v tichosti rozjímajte s energiou kryštálu a dovoľte jej, aby vám povedala niečo o vás samých. Po zavŕšení meditácie otvorte oči a kryštál odložte. Postavte chodidlá pevne na zem a pre konečné uzemnenie vezmite do ruky niektorý z uzemňovacích kameňov.

 

Tvary kryštálov

Drúza – trs kryštálov, ktorý sa skladá z mnohých hrotov spočívajúcich v základnej hornine. Jednotlivé kryštály môžu byť malé aj veľké.

Geóda – dutina s mnohými kryštálmi nemierenými smerom dovnútra. Geódy vo svojom vnútri udržujú a zosilňujú energiu.

Fantóm – fantómový kryštál sa zjavuje ako duch vo vnútri iného, rozmernejšieho kryštálu.

Amorfné kryštály – ako napríklad obsidián, nemajú žiadny presne daný tvar.

Skeletové kryštály – majú mnoho prirodzených zakončení. Vyrastá na viac vrstvovom kryštáli.

Oklúzie – sa vytvoria, keď je vo vnútri krištáľu usadí iný minerál. Podľa jeho druhu by mal mať podobu temného bodu alebo vlákna. Niektoré minerály sa môžu nachádzať aj no vonkajšej strane.

 

Kryštály a čakry

Keď liečime čakry, položíme na každú kameň, ktorý sa k nej vzťahuje. Pokladáme ich na prednú ale zadnú stranu tela podľa toho, čo je pohodlnejšie. Kryštály necháme na čakrách 15 minút.

Uzemnenie energie z korunnej do základnej čakry: záhneda

Otvorenie a prečistenie všetkých čakier: jantár, vetvičkový achát, malachit

Harmonizácia čakier: boji, žltý kunzit, kyanit

Prečistenie nižších čakier: heliotrop

Zemská čakra – boji, ohnivý achát, hnedý jaspis, záhneda, hematit, mahagónový obsidián, turmalín, rodonit

Základná čakra – azurit, heliotrop, chryzokol, obsidián, žltý topás, čierny turmalín, karneol, citrín, červený jaspis, záhneda

Krížová čakra – modrý jaspis, červený jaspis, oranžový karneol, topás, oranžový kalcit, citrín

Čakra solar plexu – malachit, jaspis, tigrie oko, citrín, žltý turmalín, zlatý beryl, rodochrozit, smithsonit

Srdečná čakra – ruženín, zelený krištáľ, aventurín, kunzit, variscit, muskovit, červený kalcit, rodonit, melónový turmalín, ružový turmalín, zelený turmalín, olivín, apofylit, lepidolit, morganit, ružový danburit, rubín, chryzokol, zelený zafír

Krčná čakra – azurit, tyrkys, ametyst, akvamarín, modrý topás, modrý turmalín, jantár, kunzit, lepidolit, modrý obsidián, petalit

Čakra tretieho oka – apofylit, sodalit, vltavín, azurit, herkimer diamant, lapis lazuli, granát fialový fluorit, kunzit, lepidolit, malachit s azuritom, oceľovo modrý obsidián, azeztulit, atakamit

Korunná čakra – vltavín, citrín, horský krištáľ, červený serpentín, fialový jaspis, číry turmalín, zlatý beryl, lepidolit, fialový zafír

Vyššia korunná čakra – kunzit, apofylit, celestit, muskovit, selenit, petalit, azeztulit, fenakit

 

Kryštály a aura

Položte nasledujúce kamene na seba alebo ich na šírku dlane rozložte okolo seba.

Ametyst – citlivo prečisťuje auru, zaceľuje v nej trhliny a cháni ju tým, že do nej privádza božskú energiu

Apačská slza – odsáva z aury negatívnu energiu

Citrín – čistí auru, udržuje ju v rovnováhe a zaceľuje trhliny

Čierny jadeit – chráni auru pred všetkým negatívnym

Fluorit a turmalín – vytvára duševný štít

Jantár – uvádza do súladu auru s fyzickým telom, mysľou a duchom, odčerpáva z nej negatívnu energiu

Jet – chráni ju pred negatívnymi myšlienkami iných ľudí

Heliotrop – éterický čistič, blahodarne pôsobí na auru

Kunzit a selenit – odstraňuje z nej cudzie mentálne vplyvy

Horský krištáľ – čistí, chráni a zväčšuje aurické pole a uzatvára v ňom všetky otvory

Labradorit – bráni presakovaniu energie, vyrovnáva duchovné energie v aure

Magnetit – posilňuje auru

Petalit – uvoľňuje negatívnu karmu a cudzie entity z aury

Záhneda – uzemňuje energiu a odstraňuje negatívne vzorce uväznené v aure

Zelený turmalín – zaceľuje trhliny v aure

 

Kryštály a orgány

Položte príslušný kameň na zvolený orgán, aby ho vrátil do rovnováhy, či podľa potreby zosilnil alebo utlmil jeho funkciu.

Cievy – variscit, pyrolusit, obsidián snehová vločka

Čeľuste – akvamarín

Črevá – beryl, olivín, celestit, zelený fluorit

Detská žľaza – aventurín, modrý turmalín

Epifýza – šperk s rodonitom

Hrdlo – akvamarín, beryl, lapis lazuli, modrý turmalín, jantár, zelený jaspis

Chrbát – malachit, zafír, pyrolusit, lapis lazuli

Chrbtica – granát, turmalín, labradorit, beryl

Imunitný systém – ametyst, čierny turmalín, lapis lazuli, malachit, tyrkys

Kĺby – kalcit, azurit, rodonit, magnetit

Kolená – azurit, jadeit

Kostná dreň – fialový fluorit

Kostrč – karneol

Kostrový systém – amazonit, azurit, chryzokol, kalcit, fluorit, vetvičkový achát, fialový fluorit, sardonyx, pyrit

Koža – azurit, hnedý jaspis, zelený jaspis

Krk – akvamarín, horský krištáľ

Metabolizmus – ametyst, sodalit, pyrolusit

Močový mechúr – topás, jaspis, jantár, oranžový kalcit

Mozog – jantár, zelený turmalín, tmavo modrý turmalín, beryl, modrý krajkový achát

Nervová sústava – jantár, zelený jadeit, lapis lazuli, zelený turmalín, vetvičkový achát

Nohy – ónyx, záhneda, apofylit

Obehová sústava, krv – ametyst, heliotrop, chalcedón, hematit, červený jaspis

Obličky – akvamarín, beryl, heliotrop, hematit, jadeit, nefrit, ružový krištáľ, citrín, oranžový kalcit, záhneda, jantár, muskovit

Oči – akvamarín, beryl, chalcedón, chryzopras, zafír, čaroit, tmavo modrý turmalín, celestit, modrý fluorit, ohnivý achát, mačacie oko, oranžový kalcit

Paže – malachit, jadeit

Pečeň – akvamarín, beryl, heliotrop, karneol, červený jaspis, čaroit, danburit

Pľúca – beryl, ružový turmalín, olivín, rodonit, jantár, dioptaz, kunzit, lapis lazuli, tyrkys, rodochrozit, sardonyx, modrý turmalín, chryzokol, smaragd, morganit

Podžalúdková žľaza – červený turmalín, modrý krajkový achát, chryzokol

Prostata – chryzopras

Ramená – selenit

Ruky – vltavín, akvamarín, mesačný kameň

Semenníky – jadeit, topás, karneol, variscit

Slepé črevo – chryzolit

Slezina – jantár, akvamarín, azurit, heliotrop, chalcedón, červený obsidián

Srdce – ruženín, čaroit, rodonit, granát, dioptaz

Svaly – magnetit, danburit

Štítna žľaza – jantár, akvamarín, azurit, modrý turmalín, citrín

Uši – jantár, červenočierny obsidián, obsidián snehová vločka, celestit, rodonit, oranžový kalcit

Vajcovody – chryzopras

Vlásočnice – vetvičkový achát

Zažívací trakt – chryzokol, červený jadeit, zelený jaspis

Zuby – akvamarín, sagenit, fluorit

Žalúdok – zelený fluorit, ohnivý achát, beryl

Žľazy s vnútornou sekréciou – jantár, ametyst, žltý jaspis, žltý turmalín, ohnivý achát

Žlčník – karneol, jaspis, topás, kalcit, citrín, žltý krištáľ, tigrie oko, chalcedón, danburit

 

Elixíry

Z každého kameňa sa dá vyrobiť drahokamová esencia, či už priamou alebo nepriamou metódou a užívať zvnútra, zvonka alebo rozprašovať po miestnosti.

 

Priama metóda

Kryštál vložte do misky alebo pohára s vodou a nechajte 12 hodín stáť na slnku. Potom kryštál vyberte a vodu prelejte do fľaše s uzáverom, alebo vypite. Ak chcete elixír skladovať dlhšie ako týždeň, pridajte ako konzervant 50% brandy alebo vodku. Uchovávajte na chladnom temnom mieste. Takto upravený si ho pridávajte po kvapkách do vody alebo do kúpeľa.

 

Nepriama metóda

Ten istý postup ako pri priamej metóde, iba kameň nevkladajte priamo do vody, ale do malého pohárika a ten potom do vody. Cez sklo prejdú vibrácie kameňa do vody rovnako, ako keď je ponorený vo vode.

Kamene, z ktorých sa robí elixír nepriamou metódou:

Amazonit
Antimonit
Atakamit
Azurit
Barit
Boji
Chalkopyrit
Cinbarit
Chryzokol
Dioptaz
Galenit
Hematit
Lapis lazuli
Magnetit
Malachit
Pietersit
Pyrit
Smithsonit
Ulexit
Vanadinit
Wulfenit

 

Kryštálové mriežky

Stimulácia imunitného systému

Krátka liečba – položte ružový smithsonit na srdce, zelený turmalín kúsok nad srdce a horský krištáľ hrotom otočený hore nad hlavu, osem malachitov rozložte okolo tela a nechajte pôsobiť 15 až 20 minút

Dlhšia liečba – pred zaspaním si nad srdce pripevnite zelený turmalín (napríklad leukoplastom prilepte), do každého rohu postele a pod vankúš vložte ružové smithsonity

Rozmiestnenie kameňov na čakry

Medzi chodidlá, tesne pod ne, položte hnedý kameň, červený na základnú čakru, oranžový na pupok, žltý na solar plexus, zelený alebo ružový na srdce, kunzit na vyššiu srdečnú čakru, modrý kameň na krk, indigový na tretie oko, fialový nad temeno hlavy tak, aby sa dotýkal hlavy a biely vysokovibračný vyššie nad hlavu.

Mriežka okolo domu

Do každého rohu vášho domu alebo do všetkých kútov miestnosti položte čierny turmalín (na ochranu pred pôsobením geopatogénnych zón alebo elektromagnetickým smogom), selenit (na ochranu a spojenie s anjelským sprievodcom) alebo sardonyx (pre ochranu proti krádeži alebo násiliu). Ak je to možné, položte väčší kus kameňa pred vstupné dvere.

Rozmiestnenie na podporu pamäte

Na posilnenie pamäte budete potrebovať dva citríny alebo žlté fluority. Zelený kalcit poslúži na rozjasnenie myšlienok, azurit prináša schopnosť vnútorného vhľadu. Žlté kryštály položte po oboch stranách hlavy do úrovne uší, zelený kalcit na temeno hlavy a azurit na tretie oko. Zotrvajte tak 20 minút.

Liečenie srdca

Rozmiestnite v polkruhu okolo hornej polovice tela sedem ruženínov, jeden dioptaz položte na vyššiu srdečnú čakru a melónový turmalín na srdečnú. Nechajte ich na mieste 20 minút. Môžete ešte pridať štyri ametysty, ktoré prekladajte s ruženínmi. Ak majú hroty, tak ich namierte smerom od tela.

319 komentárov

 • Jozef píše:

  Vidím,že dotaraz tu nebol žiadny komentár,tak by som si dovolil pridať moju skúsenosť.
  Neviem prečo,ale zatúžil som po kryštáli.Jeden,taký malý som si aj kúpil.Veľmi sa
  z neho teším.Po čase sa mi prisnil sen v ktorom som mal v rukách množstvo kryštáľov.
  Dalo sa nimi na požiadanie prenášať do iných dimenzií.Asi po týždni som pri prezeraní internetu videl v Pezinku burzu kameňov.Neviem,čo ma k tomu dohnalo,ale sadol som do auta a išiel tam.Po prejdení celej výstavy som však na niečo natrafil.Prebehla mnou
  silná vlna energie,pretože som sa ocitol pred kryštáľom z môjho sna.Neveril som
  vlastným očiam.Neoplývam síce množstvom peňazí,ale musel som si ho kúpiť.
  Som v tomto smere nováčik,neviem ako presne sa narába s kameňmi,viem,že sa
  musia nabíjať na slniečku.Správam sa k nim ako k živým bytostiam.
  Musia asi vyžarovať silnú energiu,keď odstránia bolesť hlavy a rôzne iné neduhy.
  Zopár krát sa mi stalo,že po priložení kryštáľu na hlavu v noci som 2-3 hodiny
  nemohol zaspať a bol som úplne prebudený.Majú energiu,ktorú zatiaľ nevieme
  využiť.Viem,že v Atlantíde ho vedeli vypestovať za určitým účelom a používanie
  tohto daru našej planéty bolo využívané spôsobmi o ktorých nemáme najmenšie tušenie.Verím,že raz sa o tom dozvieme.
  Takisto voda má v sebe veľa energie a informácii.Nachádza sa všade a vo všetkom
  živom.Ako sa však k týmto informáciam dostať?
  Som presvedčený,že príde taká doba,keď budeme mať schopnosti,ktoré nám to
  umožnia.Veľmi sa na túto dobu teším.
  S láskou Jozef.

  1. Jozef píše:

   Po 7-mich rokoch si čítam môj komentár.Za tú dobu sa všetko tak veľmi zmenilo.
   Môj život sa otočil o 180 stupňov. Nakoniec som prišiel k absolutnej Pravde.
   Potreboval som na jej prijatie mnoho času.Teraz som si ale istý.
   Pre tých ktorí hladajú:
   https://www.facebook.com/princeznabojovnicexena/posts/1629868613946330:0

   1. Ivona píše:

    Takže všetko to začalo kryštálom a ani nevieš prečo? Čo si chcel zmeniť v tej dobe ako to vnímaš teraz?

    1. Jozef píše:

     Všetko to začalo v roku 2008. Vtedy som sa dozvedel o akomsi konci sveta v 2012.Začal som sa o to zaujímať a smerovalo ma to na rôzne informácie,medzi inými aj na Wingmakers-tvorcovia krídel.
     Začali sa mi snívať sny,aké som dovtedy nesníval. Akoby som bol vyučovaný vo sne. Pribudli weby s duch. tématikou a bolo z čoho si vyberať.Veľa som sa dozvedel o všetkom, o čom som dovtedy vôbec netušil.
     Ale od roku 2012 začala veľká premena.
     Sám som odišiel z práce, kde som mal veľmi dobrú pozíciu aj plat.
     Nikto to nechápal.Rok aj pol som bol na úrade práce a začali aj problémy v manželstve. Vyústilo to do rozvodu v 2015.
     Potom som prišiel o úspory aj o byt /býv. manželkou/
     Deti stáli na mojej strane a pri rozvode som dostal do opatery 17-roč.
     syna.Mám 3 deti /t.č. 30 – dcéra, 28-syn a 20-syn /
     So synom sme si prenajali 1-izbový byt, kde bývame doteraz.
     Medzi tým som sa zamestnal, syn skončil SOU a pracuje, takže to všetko zvládame.
     Vždy ti príde všetko včas a vôbec nemusíš mať strach o svoje bytie.
     Som toho živým príkladom. Synchronizácie pri hľadaní práce, bytu,
     a vôbec života, boli úžasné a denne za všetko ĎAKUJEM.
     Kryštály a vôbec celá ríša minerálov je úžasná. Jedno je ale isté.
     Nie sme na takej vysokej vibračnej úrovni, aby sme vedeli s nimi
     komunikovať. Niekto možno áno, ale nepoznám takého.
     Zatiaľ iba toľko. Ak by bol záujem, tak napíšem viac.
     Týmto pozdravujem aj Danušu a Ďakujem za krásne chvíle na jej pôvodnom webe – vzostup.sk

     S Láskou Jozef

     1. Mária píše:

      vedeli by ste poradiť ako rozoznať pravé kamene od imitácií ?

    2. Jozef píše:

     -pokračovanie-
     Ukončil som aj svoje vzťahy s rodinou / svokrovci / pretože som cítil
     že nie som vítaný aj keď tvrdili opak. Robím veci, ktoré iba sám chcem
     a nikto to nechápe. Neslávim meniny, narodeniny, vianoce, nový rok.
     Oslavujem každý deň, pretože každý je iný a výnimočný.Niekedy dobrý a niekedy zlý. Ale sme v dualite a tak to je.
     Môj účel tu je ,,čistič“. Doslovne. Dokonca robím aj prácu – čistenie vozidiel.
     Nie vždy ide všetko tak ako chceme, ale aj tak je všetko v poriadku, pretože nevidíme vyšší účel v tejto hre.
     Ak budeš premýšľať nad životom, tak vždy prídeš iba do jedného bodu.
     TY SI MYSEĽ.
     Čo sa udeje skôr ako niečo spravíš. Príde ti myšlienka.Všetko pri hlbokom bádaní SEBA -svojho JA, skončí pri MYSLI !!!
     Akúkoľvek činnosť vykonávaš, je prvý impulz – Myšlienka !!!
     Myslenie je potvrdenie toho, že SI.
     Momentálne pre mňa nie je nič, čo by mi mohlo robiť starosti.
     Ak by sa mi náhodou zdalo, že tu niečo také je, tak le to iba ilúzia,
     ktorá vznikla v mojej mysli a tej sa môžem iba zasmiať, pretože nie je skutočná.
     Celý Vesmír je iba mentálna a sofistikovaná architektúra vo Vedomí.
     Hovorím to preto, lebo som to zažil a preskúmal v SNE.
     A kto vytvára Tvoje sny ? Vieš to ?

    3. Jozef píše:

     -pokračovanie 2 –
     Som v podstate uzavretý človek, ale toľko by som toho chcel povedať.
     Škorpión je moje znamenie. Viem, že tu je debata zväčša o kameňoch,
     ale niekedy to tak nebolo. Mám prežitých mnoho snov. Denne /v noci/
     a tak veľa som sa naučil.
     Nemusím nikomu nič dokazovať, ale rád by som sa podelil.
     Samota mi nerobí starosti, pretože som rád sám so sebou. Niekto to
     nedokáže a musí byť neustále obklopený ľudmi a dokazovať im aký je
     a čo je.
     Sme ale všetci JEDNO, aj keď to tak na pohľad nevyzerá.

    4. Jozef píše:

     -pokračovanie 3 –
     Chcel by som ešte spomenúť, že ak sa vraciam späť do svojho tela,
     tak cítim a počujem ako keby si prikladala magnety na chladničku.
     Je to taký tichý a cvakajúci zvuk.Všetky energie a ,,telá “ sa opäť
     pricucnú na fyzické telo. Zopár krát som sa to pokúšal zrátať,ale
     nie vždy si v stave bdelosti. Narátal som od 13 do 19 magnetov.
     Je to kúzelné a dych berúce.

    5. Jozef píše:

     -pokračovanie 4 –
     Moje krédo:
     Nemusíš nič, ale môžeš všetko – si slobodný človek.

     A dovetok, ktorý málokto pozná :

     Nevstúpiš 2 krát do tej istej rieky.
     Pretože rieka sa ZMENILA.
     /Toto je pochopené úplne inak, ako bol zámer/

     Nechoď proti prúdu, pretože to je boj. Nebojuj, ale nechaj sa unášať
     prúdom a objavuj krásy na brehu.

    6. Jozef píše:

     – pokračovanie 5 –
     Určite sediš pri počítači. Opri sa a rozhliadni sa vôkol seba.
     Polož si otázku a premýšľaj. Ako bolo vytvorené všetko okolo teba?
     A čo Tvoje telo?
     VŽDY dôjdeš iba k jednému záveru.
     Bola to MYŠLIENKA.
     Čo vytvára myšlienky ?
     MYSEĽ – TY Vždy to tak bolo a bude.
     Preto znovu:
     https://www.facebook.com/princeznabojovnicexena/posts/1629868613946330:0

     Je to iba pre tých, ktorí sú pripravení.
     Citát z MATRIXU:
     Ak si pripravený, už nemusíš utekať. A tak to JE.

    7. Jozef píše:

     -koniec-
     Všetky kamene,celá minerálna ríša má jeden cieľ.
     Nasmerovať Ťa na cestu.Ak sa dostaneš na ňu tak je to iba na Tebe
     ako dlho ňou pôjdeš a čo Ti prinesie.
     Je to volanie tvojho vyššieho JA.
     Ak budeš chcieť tak sa PREBUDĺŠ. O to a iba o toto v tejto HRE ide.
     Na to či je to iba HRA musíš prísť sama.
     Kamene Ti už ukázali začiatok cesty.

     1. Ivona píše:

      (Ako prvé ma napadlo čisto materiálne ..prečo si vôbec dopustil,aby si prišiel o byt? Bol si až tak zamestnaný spiritualitou) Ano, naozaj tomu začínam veríť,že od myšlienok sa odvíja život ..či už pozitívny,alebo negatívny..mám doma aj jednu knihu o tom,ale v podstate mi to príde ako sebaklam..klamem sa,až kým neuverím..ale mám pocit,že inak to nepojde…bude to ťažké,ale dospela som už do takého bodu v mojom živote,že ak niečo už konečne nezmením,tak tu ani nemusím ďalej zotrvávať.Nie som si však istá či som pripravená a na čo vôbec.Nemám také vysoké ciele ako ty,k takým veciam mám veľký rešpekt,mám z nich strach.A nemám ani ten dar,lebo som nikdy nemala tajomné sny.Možno pocity,že ťa niekto sleduje,alebo pred pár dňami – že sa sa blíži zlo ..a vtedy si myslím,že by som sa do toho nemala ani púštať.Som veľmi negatívne naladený človek a bojím sa,žeto aj pritiahnem.Možno som paranoidná

      1. Ivona píše:

       Ten článok ani nvm pochopit,ked nie som ani na ceste..moja prvá uloha je najst vhodne čakrové kryštaly a už bludim po internete celé dni

       1. Jozef píše:

        Myslíš, že ak sa zaujímaš o kamene a čakry tak nie si na ceste? Ja si to nemyslím.
        Myslíš si, že keď si našla túto stránku, tak to bola náhoda?
        Náhody neexistujú, to iba my nevidíme, prečo sa tak deje.
        Treba vidieť súvislosti. Niekedy to zbadáš až za pár rokov
        /vlastná skúsenosť/.

      2. Jozef píše:

       Kedysi dávno som čítal akúsi víziu niekoho kto povedal:
       Príde doba keď nebudeš potrebovať informácie zvonka, pretože všetko načerpáš zo svojho vnútra.
       Niečo podobné sa mi deje.začínam si uvedomovať,že nie som ten, ktorý sem prišiel niečo zachraňovať. Túto úlohu si vzali iní.Hra je napísaná a scenár ako taký nemôžeš ovplyvniť.
       Mne sa však stáva,že po zavretí očí na sklonku dňa vidím akoby ku mne prichádzali bytosti bez Formy. Majú zlatú menivú farbu a idú akoby do mňa.
       Po prebudení rozoberám sny, ktoré sa mi snívali a mám množstvo otázok, na ktoré dostávam odpovede. Viem,že to nieje z ,,mojej hlavy“.Je to úžasné.
       Takto prebieha vyučovanie a získavanie infornácií,ktoré potrebujem.Nedá sa to však dlho naťahovať, pretože začnem vidieť /pri zavretých očiach/ ako táto zlatá energia začne odo mňa odchádzať. To viem že už je koniec koverzácie.
       Verím, že sa to stáva aj iným, ale musíš sa dosť na to sústrediť,aby si to postrehla.
       Je to veľmi príjemne a nenásilné.Cítim,že je to láskavé a má to snahu pracovať pre moje dobro.

      3. Jozef píše:

       Si nádherná božská bytosť,ako všetci.Ak chceš urobiť nejakú zmenu tak ju urob, nemaj strach,pretože vesmír vie čo potrebuješ a čaká iba na to ako sa rozhodneš. Neustále sú okolo Teba energie a bytosti, ktoré budú synchronizovať veci vo tvoj prospech.
       Život nie je ľahký viem to podľa seba.Už sa mi zdalo že nemám už ako ísť ďalej a chcel som si zobrať život.V plači zo situácie a zúfalstva, keď aj bytosti videli,že som rozhodnutý to urobiť,som dostal žiaru ako 100 sĺnk.Za zatvorenými očami ku mne prišla obrovská žiara-doslovne a aj pocit,ako som veľmi
       MILOVANÝ. Toto ma úplne odzbrojilo a nechápal som to.
       Som vďačný doteraz.
       Všetci máme v sebe dobro aj zlo. Treba to však vyvažovať ako sa dá. Tým, že budeš nasilu iba dobrá,tak sa nahromadí aj tvoja opačná stránka a to zvykne potom ,,vybuchnúť“.
       Preto je dôležité sa na nič ,,nehrať“
       Negativita je v tebe iba dovtedy ,dokedy to ty sama pripustíš.
       Vieš o tom, že TY môžeš meniť tento stav?
       AKO, o tom môže byť ďalšia debata – ak chceš.

       1. Ivona píše:

        Na nič sa nehrať..je ťažké sa tým riadiť,keď človek bere všetko osobne a vidí skôr to negatívne ako pozitívne(Keby som mala byť sama sebou,asi by som bola vybuchujúca sopka)O tom sú aj tie štyri dohody,nie?..ak si počul…1-Nehrešte slovom
        2-Neberte si nič osobne
        3-Nevytvárajte si žiadne domnienky
        4Vždy robte všetko najlepšie ako viete…nedodržiavam ani jednou..Ale musím povedať-NETYKA SA TO DOHOD-že robím značné pokroky,neviem čím to je ( ešte len o kameňoch a všetkom okolo len rozmýšľam),ale už sa toľko nehnevám(na seba) Rozmýšľala som aj nad tým prečo bývam tak často unavená a bez energie,a možno len tou energiou zbytočne plýtvam..pravda je taká,že som fakt prízemná,lebo u mňa dominuje prvá čakra..milujem jedlo (som závislá) a spánok(rada snívam),spím 10-12 h,dokonca poloha spánku na to sedí

     2. Jozef píše:

      K bytu som prišiel cez bytový podnik,bol to podnikový byt. Po zmene režimu sa byty odpredávali. Manželka to vybavovala a akousi náhodou
      ma zabudla uviesť ako spoluvlastníka.Kedže si našla priateľa, ktorého
      matka bola bytová právnička, nemal som šancu. To mi povedala aj moja právnička.Manželka prisahala na svoj život, že nám vyplatí 1/3,
      o polovičke nechcela ani počuť.Samozrejme, že som bojoval. Ak došli záujemci, dával som im patrične najavo, že sa nemienim vysťahovať.
      Dokonca som sám prerobil byt od podlahy až po strop.
      Ale syn už nemal nervy, počúvať neustále hádky, tak mi povedal, že už tam s ňou nechce byť.Začali sme hľadať byt a padol nám ako z neba. Aká Náhoda. Ja ale na náhody neverím. Všetko má svoj účel.
      Takže sme odišli, ani o tom nevedela. Bývala totiž u rodičov priateľa. Byt predala a nedala nám ani cent. Dodnes.
      Ale teraz o inom.
      Nemám vysoké ciele. Som človek, ako každý iný. Fajčím,pijem,jem
      mäso. Nikomu nič nevnucujem. Iba odovzdávam. Nehrám sa a ani
      nie som akýsi duchovný guru. Nemám žiadne magické schopnosti.
      Snažím sa iba pochopiť, kto som.
      Trochu o tom strachu: Vo sne som bol postavený na skokanský mostík /lyžiarsky/. Myslíš,že je to dobrý test? Je iba na tebe ako sa zachováš.
      Ďalší test bol ponorenie do tunela, bez kyslíka. Vadela si, že to môžeš v sne zmeniť?
      Nikdy som sa na nič nenaviazal a nič nie je mojou prioritou a mantrou. Snažím sa byť úplne otvorený všetkému čo ku mne príde.

      Ešte malý citát z článku na ktorý som dal link:
      Hovorím vám to,čo možno ešte dnes a v tomto storočí a možno
      tisícročí ešte nemáte počuť.Možno by ste sa mali ďalej hrať – hrať
      sa na to alebo ono-na šamanov, na mimozemšťanov,na ľudí a duchov. Mali by ste sa hrať podivné hry na avatárov a nevedomých… Ale koneckoncov- prečo vám odrazu nezjaviť uprostred tohoto humorného hemženia Pravdu ?

      1. Ivona píše:

       Ja som si az neskôr všimla (manželkinou vinou) To chce „charakter“,ale mala by sa zacat báť,akým spôsobom sa jej to vráti..K tej náhode – neberiem to tak a už vôbec neberiem ako náhodu,že ty napíšeš komentár po 7mich rokoch a ja si to po hodine prečítam – nech už to znie akokoľvek,prišlo mi to ako znamenie,že som sa rozhodla ísť správnym smerom.Chcem byť len mojim lepším JA,chcem cítiť..byť hrdá na to,že som a nie som navyse.Prokrastinacia je mi blízka a zabíja ma to.Nechcem ísť so stadom a stále riešiť čo si kto myslí.Chcem byť NIEKTO a tým nemyslím,že chcem ovládať a mať moc.To je môj dôvod prečo práve kamene..len samotné nepomôžu to viem,ale ASI potrebujem talizman,ASI niečo čo bude len moje.

       1. Ivona píše:

        To už píšeš o lucidnyh snoch? To fakt nie,jedna osoba mi o Tom vravela a je naozaj desivé,keď nad sebou vidis preludy a nemôžes sa ani pohnut..aj to je tá odvrátená stránka..ale áno už sa mi stalo,že som mierne ovplyvnila sen a aj sa mi podarilo( veľmi ťažko) nasilu zobudiť( aspoň ja som to tak vnímala,že som to ovplyvnila)

      2. Jozef píše:

       Mohol by som o snoch písať veľa. Ako si napísala na záver,že sa
       ti podarilo ovplyvniť sen.Bingo. Dokonca ten sen si sama vytváraš
       Myseľ premýšla obrazovo.Ako vytváraš obrazy, oni sa v ten moment zhmotňujú.Dokonca by som povedal,že sú kapánek rýchlejšie.Bolo mi to ukázané, ako spomalený film,Je to úžasné.
       K tým preludom v snoch.
       Bol som pri akomsi veľkom dome a cez pasáž tohto domu som videl temné bytosti akoby z dymu.Chcel som ísť za nimi, pretože som mal silný pocit Lásky ku nim.Odrazu sa pasáž zamurovala.Tak som vzlietol nad ten dom a blížil sa k nim.
       Stále s pocitom lásky.Zopár z nich sa rozbehlo preč.
       Ako som k nim zosadol, začali ma prosiť aby som odišiel.
       Ja som ich chcel objať a oni sa rozplynuli.
       V inom prípade išlo na mňa akési monštrum.Už bolo pri mne,ja
       som iba povedal Milujem Ťa a ono sa rozplynulo.
       Baví ma snívať a nevadia mi akékoľvek bytosti. Viem, že sme Jedno.
       Ohľadne toho, že nechceš ísť so stádom. Všetko je iba hra.
       My keď sme sem prišli sme súhlasili s touto hrou.Byť vo fyzickom tele je úžasné.Ako ale hrajeme svoje úlohy,začneme zisťovať,že nás tá hra omrzela.Príde na to iba zopár jedincov.
       Ten link na text je iba začiatok cesty, ako túto hru prehliadnuť a vrátiť sa k svojej podstate. To je všetko.
       Veľmi je dôležitý ten citát,čo som napísal dole.Dostala si informáciu /možno nie ty, ale niekto iný, čo sem zavíta / a je na
       tebe ako s ňou naložíš.
       Ja som ten text čítal asi 6 rokov dozadu. Povedal som úplná blbosť , dokonca som bol urazený na niektoré pasáže.
       Po rokoch mi prišiel znovu a to som zbystril.Doteraz ešte nechápem určité veci, ale pomaly to skúmam.

       1. Jozef píše:

        citát:
        Hovorím vám to,čo možno ešte dnes a v tomto storočí a možno
        tisícročí ešte nemáte počuť.Možno by ste sa mali ďalej hrať – hrať
        sa na to alebo ono-na šamanov, na mimozemšťanov,na ľudí a duchov. Mali by ste sa hrať podivné hry na avatárov a nevedomých… Ale koneckoncov- prečo vám odrazu nezjaviť uprostred tohoto humorného hemženia Pravdu ?

       2. Ivona píše:

        Nie,tie preludy neboli v snoch..tá osoba ich videla nad sebou,nad svojim hmotným telom,ale nedokázala sa pohnúť..aspoň tak mi to bolo interpretované..tie sny by mi možno tak nevadili,ak by neboli príliš jasné a živé.K tomu textu – príliš mu veru nerozumiem a myslím,že ABSOLUTNE nemám na to sa dostať na takú úroveň a vlastne ani nvm či chcem

   2. Jozef píše:

    A teraz niečo úplne iné. /Môj pohľad /
    Zober si našu krásnu planétu TERA.
    Máme tu nádhernú prírodu. Stromy, rieky,pohoria,moria, vtáctvo…ľudí.
    Čo je ale základ pre život tu. Je to právo silnejšieho. Každý požiera toho druhého, každý bojuje o prežitie či už doslovne, alebo ekonomicky,fyzicky.
    Zamýšľam sa :Aký je toto vôbec priestor na život. Kde je radosť zo života
    kde je harmónia, kde je spolupráca kda je akýkoľvek aspekt božskosti.
    Sme tu za trest? A ak áno prečo sme si to neni vedomí?
    Prečo trpíme za niečo, čo si nepamätáme, že sme urobili?
    Karma je dobrá vec, ale nemôžeš si pamätať minulé životy, pretože pri vstupe ne planétu si zahalený závojom- /energetická záležitosť/ zabudnutia.
    Vychádza mi z toho iba jedno:
    Všetko je zmanipulované v niekoho prospech.
    Ide to tak ďaleko, že nemáme šancu to vidieť.Dokonca aj keď ukončíme život na tejto planéte, sme prinútení ísť do akéhosi tunela svetla, ktorý nás opäť vráti do života na TERU.
    Pýtam sa: Kde je slobodná vôľa?
    Dá sa vôbec vymaniť z tohto kruhu?
    Odpoveď:………

    1. Monika píše:

     Jasne ze sa da, len si staci uvedomit ze sa sem mozeme vratit ale nemusime..

   3. Jozef píše:

    Rok 2012 nebol o nejakom vzostupe niekde, niekam o vonkajšej zmene.
    JE TO BOD V ČASE a PRIESTORE, – kedy máš šancu sa vrátit ku svojej podstate. Byt myslou bez vsetkych programov a vlastností individua.
    Tym, ze sme sa rozhodli byt ,, niekým“ alebo ,,niečím“ je iba hra MYSLE.
    Mysel sa sama rozhodla hrat na individualitu.Mysel je strasne hravá a čo ju napadne to hned ,,je“
    Máme teraz šancu prehliadnut túto HRU a neísť po odchode z tejto reality do akéhosi tunela svetla.
    To sú iba programy na naše zotročenie /našej ,,duše“/ aby sme sa opäť
    vracali a reinkarnovali sa sem na planétu TERA.
    Od r. 2012 to môžme zmeniť.A o tom to celé je.
    Ukončiť túto hru na niekoho a niečo.Je to šanca.
    Hovorí sa že po smrti prechádzaš svetelným tunelom,je tam Láaskavé svetlo, príbuzní a pod……
    Ale ja nechcem byť súčasťou niečoho,čo ma zase ,,usmerní“ na inkarnáciu na Teru.Mám svoju slobodnú vôľu a nechcem byť ovplyvnovaný ,,bohmi“.
    Sám som tým čím som.
    Dostal som v spánku odpoved na to ako sa vymanit z tohto naprogramovania.
    ,,Nič nie je skutočné,všetko je iba HRA MYSLE.
    Písal som už o snoch minule a je to stále o tom istom.
    Sny si vytváraš sám.Realizujú sa o pár sekúnd skôr ako si uvedomíš.
    STALE ICH ALE VYTVARAS TY AJ KED SI TO NEUVEDOMUJES.
    Takže vec je jasná. Ak nechceš byt znovu ,,Potravou“ pre temných a prechádzat hrou na NIEKOHO a NIECO, NAUC sa kontrolovat svoju MYSEL.
    Začni chápat svoju Mysel. ONA je ALFA A OMEGA všetkého čo je,pretože nič iné už nie je.
    Kedy už pochopíš,že všetko začína myšlienkou? Myslíš a teda SI.

    1. Jozef píše:

     Pre tých ktorým je to určené:
     https://www.facebook.com/princeznabojovnicexena/posts/1629868613946330:0

     Viem že sa opakujem,ale ja som to prijal až po 6-tich rokoch. Viem to už 2-roky a stále som pomaly ,,vedený“ k tomu ako s tým pracovat.
     Tí,ktorým je to určené, dostanú POMOC. Nie je to pre všetkých,pretože
     mnoho bytostí /aj ked sme všetci JEDNO / sa stále chce hrať na niekoho a niečo,nakoniec aj tak ich ,,chvíľa na prebudenie príde.
     ,,

     1. Jozef píše:

      TÁTO HRA je tak fantastická, je tak sofistikovaná,tak vaľkolepá,
      že zabúdame čo v tejto HRE SME A KTO SME,
      Pritom stačí ak sa pozrieš do zrkadla. Stoj tam asi vo vzdialenosti
      30-40cm a pozeraj sa bez mihnutia oka do svojho ľavého oka asi
      2-4 minúty. Zistíš čím si bol a čím si.Nakoniec zistíš že nie si ničím.
      Si iba bodom svetla,ktorým si myslíš,že si.
      Pritom si iba sama prázdnota,ktorá sa snaží niečím byť.
      Ale načo.Prečo sa hrať na niekoho a niečo.Pochopit túto HRU o to v podstate ide.
      Utekáme pred poznaním svojho ,,JA“
      Ale dokedy?

      Inak som aj na FB:
      Vždy som bol otvorený a priamy a tak to zostane.
      Jozef Ružbacký

  2. danusa píše:

   ahoj Jozef 🙂
   rada ťa po toľkej dobe vidím 🙂 a som rada, že sa Ti darí 🙂 čítala som článok, čo si postol a v podstate som rovnakú informáciu dostala aj ja, len v trochu inej podobe – že tento život je iba hra, nič sa od nás nečaká a nič nemusíme napĺňať… a dáva mi to najväčší zmysel zo všetkých teórií o svete/živote. škoda len, že to vedomie ilúzie mi nijak nepomáha, keď ma napríklad bolia zuby, ako teraz a musím čakať ešte niekoľko dní, kým sa moja zubárka vráti z dovolenky 🙂 a vlastne je to iba teória, ktorá neznamená nič, keď sa niečo deje, alebo lepšie povedané, neviem si predstaviť, ako by som sa dokázala dostať do stavu, kedy by mi napríklad bolo jedno, že sa niečo zlé stane niekomu, kto je pre mňa dôležitý, lebo však je to len ilúzia… takže teória super, ale prakticky ju neviem vôbec využiť… Ty si prišiel na nejaký postup?

   Ivonka, tie veci, ktoré si si sem prišla poriešiť, si riešim v podstate celý život 🙂 teraz čítam dosť literatúry o výchove detí a zistila som veľa zaujímavého, napríklad to, že keď sa pokazia veci okolo malého dieťaťa, tak je výsledkom veľa rôznych nepríjemností, ako napríklad základná nedôvera ku svetu, neustály pocit nebezpečia, čo sa prejavuje ako nesebavedomie. to máme mnohí, vlastne nepoznám nikoho, kto to nemá… vznikne napríklad tak, že je dieťa po pôrode hneď zobraté preč od matky, čo sa v našich časoch dialo všetkým, dnes už iba väčšine 🙂 tak, že sa dieťaťu neverí a dospelí sa ho silou mocou snažia zmeniť do podoby, ktorá im vyhovuje, tak, že sa zmenšujú a zosmiešňujú detské záležitosti, tak, že sa deti oddeľujú od matiek, aby neboli rozmaznané… veľa ciest k jednému smutnému koncu. všetci máme aspoň časť z toho za sebou a tak žijeme to, čo žijeme. je skvelé, že sa s tým snažíš niečo robiť, kamene sú dobrá pomoc. ja som prešla mnohým, zatiaľ neúspešne a tak hľadám ďalej. na čo som ale prišla je fakt, že čokoľvek môže pomôcť, keď sa tomu venuje dostatočne dlho a svedomito. tak na to sa teraz idem vrhnúť celou svojou netrpezlivou a neporiadnou bytosťou 😀 keď nájdeš nejaký dobrý postup, daj prosím ťa vedieť.

   1. Jozef píše:

    Ahoj Danuška.
    Je príjemné sa po tak dlhej dobe zastaviť na slovíčko.
    Viem, text v linku je iba text. Sú to iba slová v riadkoch. Je na tebe ako s nimi naložíš.
    Postup som nenašiel, ako ich využiť. Jedno je ale isté. Je to akási skratka na ceste ktorú prechádzam.V podstate už nemusím nič hľadať. /duchovno/
    Avšak pomáha mi to predchádzať určitým situáciám,ktoré sa mi začnú vyhýbať.
    Sú to iba detaily,ale uvedomujem si ich.
    Denne chodím do práce na autobus a prechádzam cez frekventovanú cestu.
    Ako prichádzam k ceste, poviem si: Nie je tu nič,čo by mi mohlo robiť starosti.Znie to neuveriteľne,ale vždy prejdem cez cestu bez zastavenia.Akoby už pár sekúnd predtým nastala synchronizácia všetkých,ktorí do tohoto bodu prichádzajú a ja pokojne prejdem na druhú stranu.
    V práci viem ako odbremeniť iných a radšej to spravím už dopredu.Cítim,akú im to urobí radosť a vyhneme sa konfliktom.Je mnoho maličkostí, ktoré človek svojim konaním ovplyvní a neuberá sa to potom negatívnym smerom.

    S tým zdravím a zubami máš pravdu. Viem o čom hovoríš.Nedávno som si vytrhol dva zuby. Sám. Nemienim podporovať nenažratých zubárov.
    S deťmi to moc neviem, aj keď viem, že sú veľmi inteligentné a my by sme sa od nich mohli učiť.
    Ozaj mám link na video Ruskej /slovanskej/ rodovej školy. Úžasná škola.
    Vyhrala cenu najlepšej školy sveta. V médiách sa o tom moc nedozvieš.
    Tu je:
    https://www.youtube.com/watch?v=A_88x8SZTSY
    Zatiaľ toľko.

   2. Jozef píše:

    Keďže sa už blíži nový rok,tak ešte niečo…
    Mnoho ľudí praje všetko dobré,veľa zdravia,šťastia……
    Toto všetko obsahuje aj jedno slovo: Žehnám Vám.

    Takže: Žehnám všetkým bytostiam a energiám v akejkoľvek Forme,alebo Bez formy,ktoré tvoria túto stránku v tomto čase a priestore.
    a zároveň Zdravím NAMASTE /boh vo mne zdraví boha v tebe/

    1. Ivona píše:

     Rovnako aj ja dodatočne prajem – nech je tento nový rok vo Vašom živote prelomový.Rok kedy sa vydáte tým správnym smerom a zmeníte celý svoj doterajší život.

   3. Jozef píše:

    Moja zlatá.
    Nesmieš si pliesť poznanie s úlohou,kvôli ktorej si sem prišla.
    Neznamená to že ak máš poznanie o určitých veciach, tak tu prestaneš fungovať.
    Sme zapojení do mnohých procesov,ktoré ani nevieme,že existujú a to nehovorím o ich význame pre ostatných.
    Takže ŽI ako to cítiš a rob iba to chceš. /Aj tak viem,že tak funguješ /
    NAMASTÉ -nádherná silná bytosť svetla Ty už nemusíš nikomu nič dokazovať.

   4. Jozef píše:

    Moja zlatá.
    Nesmieš si pliesť poznanie s úlohou,kvôli ktorej si sem prišla.
    Neznamená to že ak máš poznanie o určitých veciach, tak tu prestaneš fungovať.
    Sme zapojení do mnohých procesov,ktoré ani nevieme,že existujú a to nehovorím o ich význame pre ostatných.
    Takže ŽI ako to cítiš a rob iba to chceš. /Aj tak viem,že tak funguješ /
    NAMASTÉ -nádherná silná bytosť svetla Ty už nemusíš nikomu nič dokazovať.

   5. Ivona píše:

    .Malé deti dospeláci neberú príliš vážne(aspoň v minulosti) Mám malého synovca a človek by povedal,že je to ešte len decko..Ale niekedy naozaj ohuruje a pozastavujem sa nad tým,že v takom malom veku niečo také môže povedať,alebo urobiť.Všetko to može byť pravda.Verím,že na človeku to zanechá stopy..či už neustále poznámky o čomkoľvek,čo nie je príjemné(zaobalené a zľahčené humorom) až po výčitky,alebo podceňovanie…aj keď to človek nemyslí zle..každý máme inú povahu,niekto je silnejší,iný zas citlivejší,niekoho to môže zoceliť,niekto sa zas naopak viac uzavre a zlomí ho to..takže záleží aj od povahy.Ale duša si isto pamatá všetko.Ak sa môžem spýtať – čo všetko si skúsila?

    1. danusa píše:

     skúsila som kadečo a nevadí mi to sem napísať, len sa mi zdá, že tým nikomu nepomôžem… myslím si, že problém nebol v tých metódach, ale v mojej netrpezlivosti a tak nechcem nikoho odrádzať tým, že tu napíšem, že mi toto a toto nefungovalo.

   6. danusa píše:

    ahoj 🙂 prepáč, nejak sa teraz ťažko odstávam ku veciam, všetko mi trvá jak lačnému srať, jak hovoril môj dedko 🙂
    no je to jedno, super je, že si našiel pre seba niečo, čo Ti pomáha byť viac tým, kým si a žiť to, čo je Ti príjemné. ja stále hľadám, aj keď si myslím, že teoreticky viem už dlho, len sa k tomu neviem dopracovať. ale aj to príde, tým som si istá 🙂
    deti tú super, až teraz zisťujem, ako veľmi 🙂 áno, sú múdre a rozhodne vedia viac (pamätajú si), než dospelí, je to fascinujúce ich sledovať 🙂
    ďakujem za link, na video žiaľ nemám čas, ale o tej škole viem, aj o ďalších, je to super vec a ja sa strašne teším, že existujú školy, ktoré sú užitočné, na rozdiel od tých štandardných 🙂 môj plán pre dcéru je unschooling, to sa mi zdá ako najlepší koncept z tých, ktoré som poznala a hlavne je dostupný pre každého, nech žije kdekoľvek, lebo do ruska sa mi sťahovať nechce, ani do anglicka kvôli summerhillu 🙂

    1. Sonja píše:

     Ahoj Danuska, pozdravujem aj Jozefa a Ivonku.S nadsenim som si citala tuto evoluciu vedomia a velmi sa tomu tesim.Je tomu uz rok, co prechadzam podobnymi vecami, zaklad toho vsetkeho su moje zive sny, pred vyse rokom som na zaklade mojho sna vcas varovala pred istym velmi neprijemnym faktom a situaciou.Potom som zacala citat taku tu „duchovno spiritualnu“ literaturu a la Hicksovci, Tolle, Teal Scott a pod. a zacal sa mi velmi menit zivot.Nabral taky spad, ze sa cudujem a cumim ako taka zaba z tasky:-)dovodom bola velka nespokojnost so svojim zivotom, kam sa ubera, ako sa vyvijaju vztahy a pod.Presl som si tiez ako Jozef velmi neprijemne veci, problemy s babetkom, jedno som si odrodila mrtve a druhe o rok skoro zomrelo v inkubatore a mne to cely cas (je tomu 5 rokov) nedalo spavat, ta stara znama otazka: PRECO? co som urobila? tak som sa vselijak dopracovala k tejto stranke, preto studujem spiritualitu a snazim sa nou zit, pretoze ma to tam proste vedie.Nemam to ani komu velmi povedat, nakolko ludia to slovo nechapu, myslia si ze zit spiritualnejsie je levitovat kazde rano nad miskou semienok a ze tie mi stacia na tyzden.Co som vlastne chcela povedat…aha, ze cesta je ciel, ze skladam Jozefovi poklonu, ze prijal veci tak ako prisli a odisli, lebo prisli ine.Urcite ma bude zaujimat ako sa jeho zivot vyvija dalej, prip.co ho zaujalo, lebo tych inspiracii je vela.Dalej skladam Danuske poklonu za tuto stranku, je fakt nabita informaciami…za jej trpezlive odpovede s nadhladom a vtipom a veeeelkou mudrostou.Dnes som Ti pisala mail ohladom doporucenej literatury a zamriezkovania domu, a vlastne som nasla za hodinu odpovede tu.Velmi rychla manifestacia..:-)
     Zaroven vnimam Danuska, ze Ta zaujima tematika deti a vzdelavania.Potvrdzujem, ze je to alfa omega uvedomit si, ze deti su nasim najvecsim ucitelom.Ta moja vypiplana inkubatorova slečinka, ktoru obcas pracovne potichu volam maly tyran je najuzasnejsim zrkadlom, ktore ma v zivote postretlo.Myslim, ze uz nieje tak mega dolezita forma skoly, ci ta ruska, alebo montessori, alebo no-schooling.Uz sa rodia tak mudre deti-indigove, duhove, krystalove, ze ani socialisticka skolka im to neprebije, ten odkaz, co maju v sebe.Drzim Vam palce

     1. Jozef píše:

      Ahoj Sonja.
      Som rád,že niekto má záujem o moju cestu.Napísal som sem aj viac a je na každom ako to prijme.Učelom ,,cesty “ je prebudenie. Tiež máš pestrý život,ale to je v poriadku.Je to iba Hra.Ver tomu, že tu nie je nič čo by ti mohlo robit starosti, aj ked to tak na prvý pohlad nevypadá.Vsetko co sa nam deje ma urcitú príčinu, ktorú vidíme pri našom vnímaní až o pár rokov, aj ked je velmi bolestivá.Viem,že slová sú v takýchto prípadoch zbytočné.Tiež som si skoro podobným prešiel. / s bývalou sme sa 2-krát dohodli na potrate/.
      Ale po 3-tí krát sme povedali dobre,ideme do toho. Bolo to už naše 3-tie dieta. Dodnes si myslím,že sa chcelo ku nám dostat a my sme mu zmarili 2-krát šancu.Tak velmi chcel príst sem na planétu TERA, až sa mu to podarilo.Dodnes Dakujem za to,že sme mu to umožnili.Qn ovplyvnil moj terajsí život,Ale prišla doba vzletu a už aj on odo mna odíde. Možno za mesiac, možno skôr. A opät budem sám.
      Nemám s tým problém, ale niečo ma stále ženie nájst si partnerku.
      Začal som hladat,ale moc sa mi nedarí.Vždy som chcel všetko hned,ale v tomto prípade ako vždy rozhoduje čas.Ešte nie je ten správny.Tak to tak beriem aj ked by som zahrnul tú,ktorá by mala o mna záujem všetkou Láskou sveta.Niekto by povedal,že treba to či ono kvoli tomu robit….
      Viem,že tak to nefunguje.To čo potrebuješ dostaneš.Dostaneš to v pravý čas.Preto by som sa tým nemal trápit. /Ale ja chcem ženu /.

     2. Jozef píše:

      Velmi dlho som premýslal nad tvojou aj mojou situáciou s detmi.Podla mojho názoru / prežil som to v sne /ešte nebola vhodná doba na to aby dietatko prislo na svet.
      Ak nie si v tele,vidíš iba obrazy a život,ktorý ta čaká ak sa rozhodneš don vstúpit.Vidíš kompletne svoju budúcnost-tvoj život. Ten tu už bol predtým.Je to hra.Ako ked si vyberieš postavu v hre.S tým rozdielom,že už vieš,čo bude nasledovat.
      Videl som nespočet udalostí a životných príbehov,Bolo iba na mne,ktorý si zvolím.Sú to velkoplošné obrazovky na ktorých prebieha život a rozne zivotné situácie – v skratke. Ty sa rozhodnes,ktorú si vyberies. Ak si nejakú vyberieš,zobrazia sa ti v rade za sebou situácie, ktoré možeš zmenit ale nemusíš.A video,ktoré ti ukáže následky tvojho rozhodnutia.Je to nádherné,nie je sa čoho obávat,ale vždy rozhoduješ TY.
      Inak mnoho ludí to nevie,ale vstúpis do tela /forma na zážitky /
      až v okamihu nádychu ked vyjdeš z matkinho lona.Takže všetky rozprávky o zážitkoch z bruška matky sú iba zavádzajúce myslienky.
      Toto všetko som videl v sne.Bol to iba malý žiarivý bod do ktorého som sa pozrel a ten sa mi ,,pozorovaním“ začal zhmotnovat.
      Chcel som vidiet,ako vyzerám JA.Obzrel som sa a bol som iba ,,prázdnota“ ničota. Odtial všetko pramení a preto má kazdý strach zo seba-poznania.Je to totiž cesta k podstate čím sme.
      SME TYM,CIM CHCEME BYT – SME HRAVA MYSEL !!!!!!

    2. Sonja píše:

     A predsa sa Danuška spytam..kedze podnikam doma v home office, potrebovala by som nakopnut biznis.Ktore kamienky by si doporucila ako podporujuce aj dobre biznis vztahy, aj prosperitu v miestnosti?dakujem

    3. danusa píše:

     ahoj Sonja 🙂
     hehe, super, že sa Ti veci pohli dobrým smerom, teším sa s Tebou 🙂 och, to ma mrzí s tými deťmi, to muselo byť strašné 🙁
     s tým vzdelávaním – je to super, že dnešné deti sú lepšie vybavené na tento život, ale ja si myslím, že keď sa ešte podporia v tom, čo už dokážu, tak im to určite neublíži 🙂 ja hlavne nechcem, aby moja dcéra musela prežiť tú nezmyselnú stratu času, ktorú súčasné vzdelávanie podľa mňa predstavuje a potom tá frustrácia, že všetko je inak, ako si myslíš, potom roky prichádzaš na to, že vlastne nie je, len to tak tvrdili a celé je to podľa mňa zbytočné a tak chcem, aby moje dzecko malo zmysluplné detstvo a potom aj celý život 🙂 ale chápem, čo hovoríš 🙂

     na podnikanie sú tieto:
     podnikanie – stromový (vetvičkový) achát, karneol, chryzopras, cinbarit (dračia krv), granát, ohnivý opál, žltý turmalín, ulexit
     – cestovanie – ceruzit
     – ochrana – jet (gagát)
     – porady, schôdzky – zlaté tigrie oko
     – prenesenie zodpovednosti – aragonit
     – tímová práca – fluorit, sodalit
     – vodcovská rola – aventurín, rubín, smithsonit

     sama si určite vyberieš najlepšie 🙂 tak držím palce, nech sa darí aj naďalej!

  3. danusa píše:

   ďakujem Ti Jozef, idem sa na to mrknúť 🙂

    1. Jozef píše:

     Ludia majú stále ,,očakávania“
     Stále si myslia,že kamene, alebo niekto za nich spraví to, alebo ono.
     Tak to ale nefunguje.
     Vždy si to iba TY čo môžeš všetko ,,ovplyvnit“
     Chceš lepšie podmienky v podnikaní-zmeň súčasný stav.
     Chceš lepšie podmienky v rodine? Zmen súčasný stav.
     Chceš to ,alebo ono ?
     Zmen myslenie a neočakávaj. Je to zbytočné a dostávaš sa do stavu očakávaní. Neočakávaj nič.Je to iba ilúzia.Hladaj v sebe a nájdeš odpovede.
     Príklad: Myslíš si,že máš liečitelské schopnosti? Vyskúšaj na sebe a ver si.
     Potom to skús na iných,ale maj zámer.Ak chceš pracovat s minerálmi tak to už musíš byt už fakt trieda.Pochybujem, že tu na tejto planéte TERA niekto taký je. Všetko o kamenoch a ich použitiu niekto vymyslel a ja si myslím,že to platilo vtedy ked boli ludia na podstatne vyssej ,,DUCHOVNEJ“ úrovni ako dnes.
     Teraz sme oddelení od vsetkého /min. ríša, zvieracia ríša,rastlinná ríša a samotná planéta TERA /.
     Všetko je to iba v hladaní v sebe.Ak chceš vidiet ,BOHA pozri sa do zrkadla a začni si dávat otázky.
     Ty si mysel,ktorá sa chce nájst a pochopit.
     Pochop už konečne, že všetko začína myšlienkou.
     Co vytvára myšlienky? Je to MYSEL – TY.

     1. Jozef píše:

      Pardon za výraz,ale kde sú KURVA všetci tí ludia, tie bytosti,ktoré sem kedysi chodili. Bolo tu tak živo.
      Každý písal,aké ma očakavania, čo sa mu deje, aké má pocity. Riešili sa tu iné veci ako ,,farba kamenov“.
      To už sa všetci vrátili k starým životom?
      Kde je zápal pre zmenu, ako to bolo v r. 2012 a skôr.
      Co sem chodia iba ludia bez ,,DUSE“?
      Nikto sa nikoho nepýta, ako sa cíti,ako to prežíva, dat niekomu pochvalu, podporu, priniest niečo nové……?
      Systém opät vtiahol týchto ludí do svojej náruče?
      Ludia prezentujte svoje názory, svoje sny, čokolvek,ale nebudte iba diváci. Napíšme si hocičo, reagujme na seba, ukážme čo si myslíme aj ked sa to niekomu nepáči, alebo sa nevie s tým stotožnit.
      Diskutujme, kurva / aj ked viem, že kurva se neříká /.

      Poviem iba za seba.
      Od 11.1.toho roku som stratil ,,balanc“ cítil som sa ako ked sa roztočíš a zastaneš. Z ničoho nič. Trvalo mi to 24-hod. kým to prešlo.Odvtedy zle počujem na lavé ucho. Zvláštnostou je, že ked je ticho,tak počujem úplne iné zvuky. Vnímam zvuky omnoho intenzívnejšie.Ak na ulici niekto zabuchne dvere auta,
      je to pre mna ako výbuch bomby,zvuky áut pod oknami / cestu mám priamo pod bytom / sú úplne cudzie, akoby prechádzal tank. Električka čo jazdí za barakom, tak tú počujem ako hromobitie počas búrky.Ak je moc velký hluk v okolí,tak na lavé ucho nepočujem vobec.Ale normálne všetko počujem.
      Mávam aj počas dna pocit akoby som chcel vyjst tela./ Moje energetické telo /
      Vidím veci, ktoré si prehliadnem, ale ak sa pohladom vrátim spät už tam nie sú.
      Cítim, že sa všetko mení.
      Velakrát ráno ked sa prebudím si poviem,niečo sa zmenilo, tak to cítim, je to pocit. Odrazu v práci zistujem, že reagujem úplne inak na situácie, ktoré tu boli aj včera ale moja reakcia nie je tá ako včera.
      Mením sa a som si toho vedomý.Mením sa pred svojimi očami.
      Ale môj ciel sa nemení./ Ukončit HRU /Viem do čoho idem a bude to velmi tazké, ale mám Zámer a ciel.Verím si.

      1. Jozef píše:

       Zase o inom:
       Vie niekto čo je de-javou ?
       Niekto hovorí,že je to chyba v Matrixe.V HRE.
       Ja mám skúsenost, že tzv. de-javou sa prejaví vtedy ak myslou navštíviš daný moment.
       Už som tu písal o obrazovkách, na ktorých prebieha veškerý život /ten už je vymyslený a prežitý/
       Ak sa vrátiš do jeho priebehu /podarilo sa mi to/ zažiješ opät tie isté pocity ako vtedy a aj emocie.Viem o čom hovorím.Toto bolo to dejavou.Ked som bol druhý krát vedome na tom istom mieste.
       Moje vtedajšie Ja si povedalo- toto som už zažil.
       Došlo totiž k stretnutiu tvojho JA v tom čase s tvojím Ja v budúcnosti.
       Bol to iba POCIT, ale už si vedel že si to zažil.Je to spojenie
       sa so samým sebou.
       Málokto to pochopí a ešte menšia čast to prijme, ale tak to je.
       Prečo sa sami vraciame do určitých momentov svojho života to už nechám na posúdení Vás.
       Mali sme príst k akémusi rázcestiu,ktoré by udalo životu iný smer? Neviem
       Možme od zážitku dejavou niečo zmenit? Alebo mali sme?
       Alebo to bola šanca,ktorú sme si neuvedomili?
       Je mnoho otázok a málo odpovedí.

     2. danusa píše:

      Jozef, myslím, že to vnímaš nesprávne. kamene, tak ako všetko ostatné, sú podporným prostriedkom, pre riešenie vecí. nemyslím, že niekto čaká, že by kamene vyriešili všetko, ale môžu pomôcť do takej miery, že sa človek rozhýbe sám… napríklad. to, že Tebe fungoval nejaký postup neznamená, že bude fungovať všetkým. nerozumiem, o čo Ti ide, prečo máš potrebu riešiť všetkých okolo a nenecháš ich ísť vlastnou cestou, vlastným tempom, s vlastným výberom pomocných postupov. keď máš radu, tak kľudne raď, ale správaj sa v súlade s tým, čo hlásaš, lebo inak to nemá veľkú cenu. a prosím, netvár sa, že poznáš jedinú univerzálnu pravdu, vieš, že to nie som ochotná akceptovať a budem to musieť riešiť a to sa mi vôbec nechce, lebo na také veci nemám absolútne čas… ďakujem za pochopenie.

      1. Valéry píše:

       Danusa plne súhlasím s tým čo si napísala. Všetky prostriedky- či už kamene, alebo čaje, alebo meditačné rituály sú podporné. Ja musím mať cieľ, ja musím vedieť čo chcem a ja idem potom do výkonu za pomoci napr. kameňov. Ak mám otvorenú myseľ, stíšim sa a hľadám v „SEBE“. Každý jedinec je iný a každý má svoju cestu. Navzájom si môžeme povedať čo pomohlo mne, ja som to mala takto no nemôžem nikomu nútiť to moje. Lebo potom to už nie je moja cesta, ale prevzatá a teda nie šitá na mňa a pre mňa. Úprimnosťou voči sebe, priznaním si svojich chýb, zlých, krokov – tak to je výkon. Ja to robím tak, že vždy idem do toho čo sa mi nechce /lebo ak som úprimná v sebe/ viem, že práve to je ONO. Chce to prácu na sebe, byť k sebe pravdivý, vyzliecť staré šaty a až budem nahá môžem začať obliekať čisté a nové. A krok po krôčiku kráčam na svojej ceste špirálovite hore. A mne pri tom veľmi pomáhajú kamienky, ponorenie sa do seba, objímanie stromov, kríkov a zvieratiek. Asi tak. A tiež úsmev, je málo ľudí, ktorí odolajú úsmevu. Taký malý-veľký zázrak. Zo začiatku som si aj kedysi myslela, že čo, vezmem kameň, držím v ruke, resp. prikladám a nech teda pracuje, či? Dnes sa z nad tým pousmejem. A pri práci s mojimi kameňmi vždy poprosím o pomoc,pohladkám ho, s nektorými aj žartujem, po ukončení vždy odo mňa dostane pohladenie, niekedy pusu a poďakovanie. Mne to funguje tak.

  4. Juliana píše:

   Dobry vecer! Potrebujem radu. Doma mam nejake kamene. A uz druhy krat sami stalo ze pri dotyku ma takpovediac ten kamen kopol. Jeden je ciry kristal a druhu bohu zial neviem nazov. Je taky plochy cierny.
   Preco ma nohe kamene kopu?
   A moze byt krystal vedla ametystu polozeny?
   Prepacte o kamenoch neviem vrla. Prve sim dostala ako darcek. A isto ich nrmam ani spravne rozlozene, alebo mozu byt hocikde? Ďakujem za kazdu radu.

   1. danusa píše:

    ahoj Juliana, neviem, prečo Ťa kamene kopú… skús ich dôkladne vyčistiť a nabiť, keď nepomôže, zakop ich na tri dni do zeme. ak ani to nie, tak asi bude pre Teba lepšie niečo iné.
    krištáľ môže byť vedľa ametystu.
    môžu byť hocikde 🙂

 • danusa píše:

  Kamene sú úžasné. Ja som sa k nim dostala už ani neviem ako 🙂 Dokážu naozaj veľké veci. Ja som sa teraz namotala na orgonity, ešte žiaden nemám, ale už mám naplánovanú ich výrobu na jar.
  Tu je o nich dosť informácií http://www.orgo.cz/

 • Simona píše:

  Kamene sú aj našou vášňou:) Sú to nádherné stvorenia, ktoré nám ukazujú silu a krásu tvorenia. Ich farby, inklúzie, dokonalosť ich samotných je fascinujúca. Celá rodina ich hromadíme a tešíme sa z nich. Momentálne pijeme šungitovú vodu a musím povedať, že je výborná:) Orgonity sú tiež zázračné. Doporučujem na mobil a na televízor. Mám pozitívne vyskúšané:)

 • danusa píše:

  som veľmi zvedavá na orgonity, také veci sa o nich píšu, že to musí byť paráda. tak sa teším na jar, keď sa dúfam, že pustím do výroby.

  1. anitraM píše:

   …danusa, tak dúfam, že si si tie orgonity už urobila. Ja ich mám odskúšané na veľa veciach a úžasne pôsobia. Dokonca som aj nalákala kolegyne, lebo si vyskúšali ich silu a pomohol im odstrániť bolesť. Tiež šperky z minerálov na nich nabíjam. Sú naozaj silné. Pekný deň všetkým želám. 😉

 • wlad píše:

  ja som zahadnym sposobom nasiel tuto stranku a cierny turmalin….. ktory o niekolko dni vyriesil „tiene“ v novom byte… iked neviem komu ale dakujem 🙂

 • Tomáš píše:

  Milí ludia aj ja mam krištalik a mnoho druhov kamenov aby mi pomohli na chapanie stacilo dat do vodi zo solou a bolo rozmislal som ako div ak mate kamene rozneho druhu a k tomu horskí kristal tak vecte ze bude vecia energia u vas lebo kristal zvisuje silu ostatních kamenov 🙂 vlastna skusenost. <3

  1. karol píše:

   P. Tomáš je to pravda pravdúca mám62r .po 2ch mozgovísh porážkách -ležal som v pamperskách, viera v uzdravenie a matička príroda vie svoje (obyčajný kameň) vravia ludia nezmalí kameň a voda ma ukrutnu sylu minerál krištál obzvlašť na nocnom stolku mám 3kg velký horský krištál

 • anitraM píše:

  Ďakujem za nové info, práve sa zamýšľam do liečenia zaradiť aj minerálne kamene a som rada, že som našla u teba tak rozsiahlo spracované veci o mineráloch. Pekný dník prajem 😉

 • suminglu píše:

  v prispevku je uvedené: „Zo slnka kamene získavajú jinovú energiu, z mesiaca jemnejšiu jangovú“ … nemalo by to byť opačne?, tj. „Zo slnka kamene získavajú jangovú energiu, z mesiaca jemnejšiu jinovú“

 • danusa píše:

  máš pravdu suminglu, opravím to. ďakujem za upozornenie.

 • agressor píše:

  prajem krasny dnik kamienky suuu užastnéééé.

 • Zuna píše:

  Chcela by som poprosit o radu.

  Nosievala som par kamienkov vo vrecku. Obcas sa mi stalo, ze mi kamienky vypadli. Dnes som si vsimla, ze su poskodene (maju vo vnutri prasklinky). Je mozne mechanicky poskodene kamene stale pouzivat, alebo sa s nimi mam radsej rozlucit? Konkretne sa jedna o citrin, ruzenin a horsky krystal.

  Za odpoved vopred dakujem.

 • danusa píše:

  ahoj Zuna, na toto Ti neviem dať uspokojivú odpoveď.. niekde som čítala, že by sa kamienky mohli opraviť, keď ich zakopeš do zeme, ale nikdy som to neskúšala, takže neviem potvrdiť ani vyvrátiť. myslím, že by nemal byť problém používať tie kamene ďalej, ale keď sa na to pýtaš, tak asi máš pocit, že by bolo dobré ich odložiť a tým pádom je to asi to, čo by si mala spraviť. a keď sa tak rozhodneš, tak najlepšie zakopať do zeme nastálo alebo hodiť do rieky, jazera, mora…

 • Zuna píše:

  Ahoj Danusa

  Pre mna je Tvoja odpoved uspokojiva dost. Dakujem! S kristalom a ruzeninom sa mi veru lucit este nechce, necham si ich, ale z toho citrinu uz nemam dobry pocit, tak ho vratim prirode.

  Este raz vdaka!

 • SID píše:

  Máte prosím niekto skúsenosti s tým, že Vám bol kameň darovaný? Bola som na meditačnom kurze, kde som okamžite pocítila sympatie k osôbke sediacej vedľa mňa, aj keď som ju nikdy predtým nevidela, a ona mi po meditácii dala svoj kameň čo dovtedy nosila na hrudi s tým, že dostala „pokyn“, aby mi ho odovzdala. Odvtedy ho nosím, ale vôbec som ho neumyla, ani nenabila, ani nič podobné. Nemám s tým žiadne skúsenosti. Čo je vhodné robiť v takomto prípade s darovaným kameňom? Prosím, poraďte niekto, ak viete. Je krásny vyleštený zelený, veľký asi 5 cm, tvar plochej kvapky, s tmavými ale aj bielymi vzormi, skôr oválmi – malachit ? Netuším. Ďakujem.

 • horse lady píše:

  Nejsem na kameny odborník, ale přijde mi, že pokud je to dárek od osoby s vyšší frekvencí, pomůže zvednout tvé vlastní, pokud je ta osoba na stejné či nižší, tak ho dát nabít na sluníčko 🙂 určitě je krásný, užij si ho! Já používám křišťál od osoby 7D a kámen vděčnosti od batolete (žulový oblázek stejného tvaru jako onen křišťál), v každé ruce jeden, je to vibrační mňamka 🙂

 • danusa píše:

  SID, ja by som darovaný kameň určite očistila vo väčšine prípadov, ale teraz mám pocit, že ten dar mal obsahovať aj energiu, ktorú prijal od pôvodnej majiteľky. ako ten kameň vnímaš? nerobí Ti žiadne nepríjemnosti? malachit je veľmi silný a na každodenné nosenie nie je veľmi vhodný. ale ak Ti nespôsobuje nič nepríjemné, tak ho pokojne nos každý deň. ak by si chcela vedieť, aký je to kameň, odfoť ho, daj fotku niekam na web a daj sem link a pozriem sa, čo to je za vtáčka 🙂

  Šárka, máš Ty ale šťastie, že dostávaš kamene od batoliat 🙂 a ešte aj od 7D ľudí… ja dostávam iba od ebayu 😀

  1. horse lady píše:

   Připadám si dnes velmi negramotně, čo je to také „ebayu“ ? 🙂
   Štěstí je stav mysli… :))))))))))))) Co vysíláme, to je nám posíláno 🙂

  2. SID píše:

   ďakujem za odpovede, áno, máte pravdu, bol pre mňa asi tak týždeň prisilný a pociťovala som to tak, že som sa viac ako obvykle potila, mala som zmätené sny, ktoré som si bohužiaľ nezapamätala a bola som tak trochu „viac škriepna ako obvykle“. Manžel hovoril, že u mňa to nie je nič neobvyklé, srandista. Akoby zo mňa vyťahovalo to negatívne. To trvalo asi týždeň. Potom som ho predsa len umyla a odvtedy sme priatelia, skľudnil sa a robí mi samú radosť. Nosím ho veľmi rada. Mám pocit, že ma vnútorne posilňuje. Ale na noc ho už nenosím, odkladám si ho na nočný stolík, vedľa svojho anjela. Je to zvláštne. A s osôbkou čo mi ho dala sa snažím byť v kontakte aspoň e-mailom a telefonicky, pretože je ako moja znovunájdená sestra a myslím, že si vzájomne môžeme pomôcť.

   1. horse lady píše:

    Báječné 🙂

   2. danusa píše:

    to je dobre. len keď si chceš od neho v noci oddýchnuť, je lepšie ho dávať niekam ďalej, lebo takto pôsobí rovnako. tuším do 30 cm od tela je efekt rovnaký ako priamo na tele. ale keď si so stavom spokojná, nie je čo riešiť 🙂

 • danusa píše:

  to je ebay a je to celosvetový aukčný systém. také ako aukro, ale kupuješ a predávaš v rámci celého sveta. dajú sa tam veľmi výhodne kúpiť rôzne veci 🙂
  to je pravda, že šťastie je stav mysle, len ako tú myseľ prinútiť, aby bola v požadovanom stave :))))

  1. horse lady píše:

   Přesně tak, jak to děláš – smíchem 😀

  2. danusa píše:

   tak to je dokonale vymyslené a ešte je pri tom aj prča 😀

 • Dana píše:

  Chcem sa spytat: znamena nieco (myslim ohladom liecenia a vplyvu energii z kamenov), ked sa mi naramok z citrinu roztrhol? Den predtym som ho mala na pravej ruke a ako keby vtedy zo mna vysaval smutok – bola som smutna a stale som „smoklila“. Pre uplnost dodavam, ze teraz, ked sa mi naramok roztrhol, som ho mala uz na lavej ruke…

 • danusa píše:

  možno prijal Tvoje emócie a chcel zabrániť tomu, aby si si ich vzala späť cez prijímaciu ruku. skús ho vyčistiť, nabiť a keď sa to stane znova, tak asi to nie je kameň, ktorý by Ti teraz mohol byť užitočný.
  ale toto sú veci, ktoré napadli mňa a nemusia byť pravdou, najlepšie spravíš, keď ho budeš testovať a sama zistíš, ako sa veci majú, to je najspoľahlivejšia cesta na získanie informácií tohto druhu.
  ešte stále si smutná?

 • Dana píše:

  Danusa, tak toto bola prva vec, co mi napadla 😀 Nakoniec, roztrhla sa len gumka. Kamenom sa nic nestalo. Navleciem na poriadnu gumicku, a ideme dalej… Viac menej som si chcela len „overit“ moje tusenie, dik 🙂

 • Lenka píše:

  Dobrý deň, práve začínam s kamienkami tak Prosím o radu a pomoc 🙂 😀 už dávno som si kúpila v Rakúsku takú sadu kamienkov len mám problém pretože neviem si ich názvy preložiť do slovenčiny sú to Moosachat, Howlith, Onyx, Landschaftjaspis, Goldfluss majú sa dať do nádoby s vodou na noc a ráno to vypiť nevadí že je medzi nimi aj Onyx nerušia sa dáko tie kamene?? 🙂 Trošku budem mať viac otázok . 😀 Potom mám náramok kryštálový a nosím ho stále či je den a či noc chcem sa spýtať ako je to s tými rukami na ktorej ruke ho mám nosiť na dominantnej alebo na receptívnej??? Mám viac takých náramkov môžem ich nosiť naraz na jednej ruke a platí to aj pre Onyx ?? a môžu byť všetky tieto kamienky v jednej miske po kope??a ked sa nabíja kamne na kryštáli môže sa aj tak že dám do poháru s vodou kryštál +iní kamen?? a v článku hore kryštály a orgány ked je kamen na Imunitný systém, matebolizmus,obehovú sústavu,žlazy s vnútornou sekráciou kde ho mám na telo položiť (ametyst)??Potom chcela by som spraviť mriežku okolo domu 😀 do každého rohu mám položiť čierny turmalín so selenitom a sardonyxom spolu?? alebo môžem aj tak položiť že v každom rohu bude iný kamen a nestačí ich položiť len na okno do rohov? a ktorý z týchto kamienkov je najlepší na ochranu domu a proti zlej energii???ešte by som chcela vedieť či sa náramky s kamienkami môžu nosiť aj so zlatom striebrom , umelými náramkami a bižutériou. 😀 Chcela by som sa naučiť liečiť s kamienkami vieťe mi Prosím vás poradiť kde a ako by som mala začať a aký tvar je najlepší ?? na liečenie ? Potom ktorý kamienok by bol ideálny pre mna pri týchto problémoch – zrak, koleno -mi vyskakuje a aj bolí, krče v nohách a ešte som študentka tak na učenie rýchle chápanie a na úspech a aj proti stresu . Prosím vás a ktrorý kamen je vhodný na rakovinu môže byť fluorit??? a mám problém s 1 kameňom neviem určiť čo to je , je čierny a má slabo hnedé pásy a kus aj puklinky a môže byť v miestnosti viac kamienkoc??? a posledná otázka ktorý kamen je najlepší dať na televízor a pc alebo k tomu ?? Veľmi pekne Ďakujem za odpovede 🙂 😀 😀 😀 🙂 😀

 • horse lady píše:

  Ahoj Leni, s kamínky ti neporadím, ale všechny tělesné neduhy korespondují s duchovními nebo vztahovými bloky, třeba bych tě mohla přes mail nasměrovat, pokud budeš chtít, tak tu zavěs kontakt. Ať se ti daří 🙂

 • Lenka píše:

  Ahoj 🙂 horse lady budem veľmi rada 🙂 😀 kontakt lienkalc@azet.sk

 • 2kitekat píše:

  Dobry den, chcem sa opytat ci mozem horský kristal a hematit mat v jednej miestnosti? Pretoze hematit ostatne kamene vybija – alebo to nevadi? Su od seba vzdialene asi 3 metre. A este sa chcem opytat, nedavno som si kupila čakrovy naramok na gumicke s kamienkami: kristal, sodalit, karneol, ruzenin, aventurin, ametyst a tigrie oko. Staci tento naramok vybijat na hematite a nabit na horskom kristali? Aka je dlzka vybijania a nabijania??? Dakujem za odpovede, mozte mi odpisat aj na mail: 2kitekat@azet.sk. Dakujem

 • danusa píše:

  ahoj 2kitekat, hematit a kryštál môžeš mať v jednej miestnosti, hematit vybíja pri dotyku, nie na diaľku. náramok určite stačí vybíjať na hematite a nabíjať na kryštáli. myslím, že stačí dve hodiny nabíjania a dve vybíjania.

 • danusa píše:

  ahoj Lenka, tie kamene sú nasledovné – Moosachat je machový achát, Howlith je howlit, Onyx je ónyx, Landschaftjaspis je krajinkový jaspis (nájdeš ho pod jaspisom spolu s hnedým jaspisom) a Goldfluss je umelý kameň, čiže žiadne účinky.
  kamene sa môžu rušiť vtedy, keď majú opačný účinok a keďže ja neviem z hlavy účinky všetkých kameňov (a ešte drvivú väčšinu ostatných vecí :)), tak si prosím Ťa prečítaj účinky jednotlivých kameňov, kde to zistíš sama.
  s tými rukami je to tak, že jednou prijímaš a druhou dávaš (to je vždy dominantná ruka, teda u pravákov pravá) a keď chceš prijať účinok kameňa, tak ho drž v prijímacej ruke a keď chceš pôsobiť na niekoho iného, tak v dominantnej (čo sa dá použiť napríklad s ruženínom na kladné prijatie u ostatných ľudí). náramky môžeš nosiť na jednej ruke a kamienky môžu byť v jednej miske. náramky sa môžu navzájom rušiť, ak majú opačné účinky, ale v miske na nič nepôsobia, takže je to jedno.
  toto presne neviem, ako to funguje s nabíjaním krištáľom, či treba mať drúzu alebo drť alebo stačí, keď sa jeden kameň dotýka druhého… ale keď ich dáš do vody, tak sa druhý kameň nenabije od krištáľu, lebo vlastne oba odovzdávajú energiu vode a nie sebe navzájom. do elixírov (voda z kameňov) sa zvyčajne pridáva krištáľ na zosilnenie účinku druhého kameňa.
  kameň je najlepšie prikladať na miesto, ktoré chceš riešiť, z tých, ktoré konkrétny kameň rieši alebo na čakru s príslušnou farbou alebo do ruky, alebo piť elixír.
  keď chceš mať účinky všetkých troch kameňov, tak všetky tri spolu 🙂 asi bude treba do každého rohu, lebo kamene neúčinkujú na veľkú vzdialenosť. účinkovať budú rovnako na okne ako na zemi, len možno s tými rohmi to má aj nejaký symbolický/skrytý význam, ktorý mi nie je známy, takže toto neviem jednoznačne povedať.
  na ochranu domu je najlepší selenit a proti zlej energii je to trochu zložitejšie. to bude asi najlepšie, keď si podľa účelu nájdeš na ten typ zlej energie, ktorú máš potrebu riešiť. napríklad pod heslom negativita alebo ochranné kamene, ale najlepšie je prejsť si celý zoznam, lebo tam môžu byť veci, ktoré by ťa nenapadli alebo môžu byť pomenované inak, než by si čakala.
  kamene môžeš nosiť s čímkoľvek.
  naučiť liečiť seba alebo druhých? keď seba, tak potom netreba nič špeciálne, iba skúšať a sledovať, čo sa deje. na tvare nezáleží nijak špeciálne, pokiaľ nechceš robiť niečo konkrétne. robia sa napríklad masáže kameňmi a na to sa používajú také zaoblené „paličky“ z kameňov a podobne, ale keď si chceš kamene iba prikladať na telo alebo dávať pod vankúš alebo robiť elixíry nepotrebuješ žiaden špeciálny tvar. a keď budeš robiť s kameňmi zistíš, aký tvar Ti najviac vyhovuje a to je najlepší spôsob výberu.
  na konkrétne problémy si vyber kamene sama v časti kamene podľa účelu, lebo na všetko je viac kameňov a ja neviem, ktorý sa Ti bude viac páčiť 🙂
  rakovinu by som riešila skôr stravou. kamene môžu mať podporný efekt, ale je naozaj malá pravdepodobnosť, že rakovina zmizne iba pôsobením kameňov.
  ten kameň by mohol byť obsidián, ale aj hocičo iné 🙂 najlepšie by bolo, keby si sem dala link na obrázok, takto sa to ťažko určuje.
  v jednej miestnosti môže byť toľko kamienkov, koľko sa zmestí 🙂 žiadne obmedzenia nie sú, o ktorých by som vedela.
  pozri sa do kameňov podľa účelu na heslo elektromagnetický smog. ľahšie si vyberieš sama. dobré na to sú aj orgonity.
  tak veľa úspechov s kamienkami a riešením vecí, ktoré chceš riešiť a keby niečo, tak sa kľudne pýtaj, čo viem napíšem 🙂

 • Lenka píše:

  danusa:
  Veľmi pekne ti Ďakujem ,
  a ešte sa popýtam 🙂 😀 🙂 tie kamene náramky mám z kryštálu, onyxu, koralu, a taký biely ale aj to neviem čo je 🙂 a chcem si kúpiť fluorit alebo ametyst na učenie 🙂 a jedna pani mi povedala že kryštál a onyx nemôžu byť spolu na ruke a zas jeden pán že výborne môžu byť že kryštál pôsobí neutrálne tak som z toho teraz debil 🙂 😀 a mamine som darovala náramok kryštál a ja som si kúpila kryštálový a teraz si ich chceme vymeniť 🙂 môj chcem dať jej a jej zas mne ……môj jej v ruke vybroval ako aj mne a jej je v ľavej ruke úplne horel horúci bol a keď som ho skušala ja taksom cítila teplo…..pomôže keď ich zakopem do zeme na pár dní potom dám na noc do vody a nabijem??? :)a vymením… nevadí že si ich chceme prehodiť?? 🙂 a dnes som skúšla ametyst som si dalana na tretie oko a ruženín na srdcovú čakru ale dáko som nič necítila 🙂 a ešte sa chcem spýtať 🙂 keby som prikladala kamene aj na iného človeka musím ich potom za každým čistiť a keď sa človek dotkne kamena už sa hned naňho prešteluváva?? lebo mám kamienky a mamine vravím že nech ich nechytá 🙂 …..a ešte môžu byť tie náramky s náhrdelníkom s mixom kamienkom?? Ďakujem 🙂

  1. horse lady píše:

   Kameny mají své inteligentní vědomí, tedy je možné se s nimi normálně „domluvit“ tak, jak to dělali lidé (my) ve starověku…
   Dovolím si doplnit Danušin příspěvek o pokoji plném kamenů 😀 určitě by to bylo pro organismus nepohodlné energeticky úplně stejně jako fyzicky, příliš mnoho energetických zdrojů není přínosných…
   Přirovnala bych to k energetickým malbám – pokud je jich v místnosti moc a necítí se tam člověk příjemně poklidně, věší se obráceně směrem do zdi (přebytečné kameny bych uložila do krabičky na balkón 😀 )
   Nejsilnější energetický zdroj je naše Hvězda jádra (opravdu takto svítí) neboli Božská esence uvniř těla (čtyři prsty nad pupíkem) a můžeš z ní čerpat přesně ty světelné energie, které potřebuješ. A Tan-tien (čtyři prsty pod pupíkem) je zase akumulátorem energie Země a Vesmíru…

   1. danusa píše:

    Šárka, napíš prosím viac o tom energetickom bode. ako sa používa Hviezda jadra? prosím praktický návod pre čistého nemleheta 🙂

  2. danusa píše:

   no najlepšia cesta, ako zistiť, čo je dobré spolu a čo nie, je testovanie, skús nosiť nejakú dobu jeden, potom druhý a nakoniec spolu a podľa účinku sa rozhodni, čo je pre Teba najlepšia alternatíva. teória je pekná vec, problém s ňou je len ten, že nemusí platiť vždy rovnako 🙂
   keď je kameň horúci, alebo akokoľvek inak nepríjemný znamená to, že nie pre človeka v tom čase vhodný. čistenie nepomôže, treba buď počkať, či sa to zmení, alebo sa úplne vzdať toho kameňa. na niektoré energie/vibrácie proste nie sme pripravení alebo ich nepotrebujeme alebo nám nie sú prospešné, takže je dobré sa vždy riadiť jednoduchým pravidlom – ak cítime niečo nepríjemné, nemali by sme nechať tú vec na seba pôsobiť.
   vymieňať môžete ľubovoľne, ale pred používaním očistiť a nabiť, aby ste si neprenášali medzi sebou veci, ktoré Vám nepatria. zlé veci, lebo dobré veci kamene neodoberajú.
   to nevadí, že si nič necítila, kameň pôsobí aj tak a keď chceš cítiť, skús ho vymeniť za iný, ktorý budeš cítiť.
   je lepšie, keď sa kameňov nikto nedotýka a keď sa dotkne, tak ich očistiť. keď ich niekto iný používa, tak očistiť určite, pretože dochádza k výmene energií medzi kameňom a človekom a keby si niekto napríklad riešil nejakú chorobu kameňom a ten kameň by vzal do seba časť energie choroby, nechcela by si túto energiu dostať do seba. preto sa vlastne vôbec kamene čistia.
   môžeš mať ľubovoľný mix kamienkov na sebe, ale tu zas platí, že niektorý mix Ti bude prospešný a niektorý nebude mať efekt a niektorý možno aj nebude dobrý. takže si poskúšaj. najlepšie asi je, keď sa vždy rieši iba jedna vec. keď sa chceš sústrediť na učenie, tak použi kamene na sústredenie a ostatné odlož. dobre pôsobia kamene v noci, keď si ich dáš po vankúš. nie je potrebné mať stále všetky pri sebe a asi ani užitočné to nie je.

 • Lenka píše:

  a tie kamene na identifikáciu môžem Vám poslať?? 🙂

  1. Lenka píše:

   danusa: Goldfluss má predsa účinky aj keď sa vyrába umelo
   http://www.gingersams.de/goldflusz.html
   je to síce po nemecky ale dá sa to preložiť aj cez google-prekladač ,
   Ďakujem Horse lady :
   k prirovnaniam tak kamienky rozmiestnim po celom dome aby neboli v 1 izbe 🙂

   1. horse lady píše:

    🙂

 • danusa píše:

  najlepšie by bolo, keby si dala obrázok niekam na web, napríklad na picassu alebo kam sa dávajú obrázky a poslala link. ak by si to nevedela spraviť, tak Ti pošlem mail.

  ten goldfluss veľmi nepoznám a po nemecky viem veľmi biedne, no včera som sa dozvedela, že tie lesklé čiastočky sú meď a samotný materiál kameňa je nejaká živica, tak to má možno podobný efekt ako orgonity, ktoré sa robia prakticky tak isto, len inak vyzerajú.

 • danusa píše:

  aj ja som našla v angličtine, že to je produkt alchýmie, ale hneď v tom článku to bolo zamietnuté ako nezmysel… však to je jedno, keď Ti nejak pomôže, tak je to super, keď nie, tak nevadí 🙂

  ten biely náramok je podľa mňa z mušlí, tu napríklad je jeden z mušlí a mne sa zdá, že vyzerá presne rovnako, ako Tvoj http://www.dandlcreations.com/neck_pukachip.jpg
  a ten kamienok by mohol byť nejaká odroda tigrieho oka, toto je napríklad modré tigrie oko a má aj hnedé pásiky http://www.bestcrystals.com/html/tumbled_stones/Pounds/T-BT1b.jpg

 • Lenka píše:

  Ďakujem 🙂 a horse lady omylom som zmazala tvoj e-mail 🙂

 • Lucy píše:

  Ahojte vsetci, rada by som sa opytala, ci je mozne nosit dva energeticke cakrove naramky naraz – jeden na receptivnej a jeden na projektivnej ruke ? dakujem pekne za informaciu

 • merrinka píše:

  Ahojte, chcela by som sa opýtať, aký kameň mám darovať človeku, ktorého mám veľmi, veľmi rada a chcela by som byt s nim už stále, nejaký kameň na pritiahnutie tejto osoby k sebe a aby sa nebál urobiť preňho dôležité rozhodnutie, ďakujem pekne

 • M. píše:

  Krásny článok 🙂 Našla som v ňom všetko potrebné a idem svoj kryštál „okúpať“ v slanej vode, keďže je nový 🙂 Verím, že kryštáli majú čarovnú moc. Keď som kameň vybrala zo sáčku, do ktorého mi ho zabalili, ten sáčok bol zvláštny na dotyk. Príjemným spôsobom. Dúfam, že nevadí, že môj kryštál nemá ten „pravý“ tvar so špičkou…

 • Evelyn píše:

  Ahojte, prosím vás, chcela by som si kúpiť energetický náramok na ruku, už veľmi dlho o tom uvažujem, ale odrádza ma, že by sa ho nemal nik dotýkať…ide o to, že mám malú dcérku, s ktorou sa denne dotýkame 1000krát, no teraz si vravím, že možno nevadí, keď sa ho dotkne, veď je krásne čisté dieťa..či áno? skôr mám obavu, že mi ho bude chcieť dávať dolu a nosiť ho, robila to aj s mojej mamkiným, ktorý som jej darovala ja..a ešte sa prosím vás chcem opýtať, ako je vhodné náramok nabíjať? ďakujem krásne

 • danusa píše:

  ahoj Evelyn, môže sa ho dcéra dotýkať, ale mala by si ho často čistiť, aby si od Teba nezobrala nič, čo nechceš, aby mala.. a je to samozrejme obojstranné.
  kamene sa nabíjajú buď na slnku alebo mesiaci, podľa druhu kameňa, alebo na krištáli. dôležitejšie je však čistiť pod vodou alebo na hematite, zas podľa druhu. hematit a krištáľ je vhodný pre každý druh kameňa.

 • Nikušik píše:

  Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť? Možem nosiť prsten s labradoritom a ruženín ako nádrdelník? Neruší sa to nejako? Ďakujem…

 • andywild píše:

  ak by vas zaujimali nejake sperky z polodrahokamov vytvarane s laskou: https://www.facebook.com/Lenny-Handmade/111997108865887?sk=photos_albums

 • Sla Va píše:

  chcela by som sa s vami poradit, ake mate skusenosti s takymto pripadom. velmi blizkej osobe som darovala rez achatu ruzoveho (predpokladam, ze prifarbovany). po darovani si ho osobka ocistila a naprogramovala.. po niekolkych (asi 4 dnoch) vsak achat padol na zem a rozbil sa na dve casti. je tento achat nadalej pouzitelny? mozu tieto dve zlomene casti fungovat este spolu, resp. ako dve samostatne casti?

 • danusa píše:

  ahoj Sla Va 🙂 rez achátu znamená, že je to časť väčšieho celku, čiže teraz je zas iba rozdelený na menšie časti a teda by to nemalo vadiť. no najlepšie je riadiť sa pocitmi. ja som si kúpila také mydielko z čierneho turmalínu, tiež mi padlo na zem a rozbilo sa a už som ho nikdy nepoužila. ani neviem prečo 🙂

  1. Sla Va píše:

   Po case sa ukazalo, ze samotny pad tohoto achatu na zem bol symbolom, a asi nemal fungovat pokope. 🙂 A ano, suhlasim s tym, ze sa treba nechat viest vnutornym pocitom, ktory nam najlepsie povie, co s tym 😉

 • ondrej píše:

  Zdravim, mam na predaj ciry horsky kristal, v baleni po 5kg, obsahuje cca 300 ks kristalovych hrotov. Dlzka hrotu cca 2-7 cm. Krajina povodu Brazilia. Cena 50eur za 5kg balenie. Ak by mal niekto zaujem, volajte na 0911647089 alebo piste na ondrej.oros@gmail.com

 • hami píše:

  dobry den 🙂 …necitala som vsetky prispevky ale chcem sa opytat ci aj vy mate taky problem vzdy ked si domov donesiem novy krystal alebo kamen zle spim nemozem zaspat budim sa a mam divne sny, ale na druhy den je to uz v poriadku …ked ich donesiem domov snazim sa ich co najskor vycistit pod vodov a potom ich aj nabijam dnes krasne svieti slnko tak uz sa fluorit a sodalit tesia ako sa nabiju na slnku…ale v podstate som nasla hned aj zaroven na moju otazkuodpoved, podla mna este maju v sebe energiu inych ludi a to mi nedovoluje v klude spat …prajem uzasny den 🙂

  1. Nika píše:

   Ahoj 🙂 ja takýto problém nemávam. Ale je možné, že je to aj v tom, kde kamienky kupuješ 🙂 ja mám jeden veľmi obľúbený obchodík u nás v meste. Tam je už len po príchode do neho cítiť tú neskutočnú silu, pohodu a krásnu energiu z kameňov … 🙂 no radosť tam chodiť. Ja vždy keď si kúpim nejaký nový kameň, tak som robím tak že už cestou domov sa s ním snažím komunikovať a vycítiť čo mu je treba 🙂 zo zvyku ich oplachujem vodou no najčastejšie ich prebehnem plameňom sviečky a dám na noc do nádobky s vodou alebo do mrazničky v takom vrecúšku 🙂 na druhý deň si ich beriem ešte nenabité a snažím sa ich očistiť aj na tej psychickej stránke a nabiť 🙂 ak je slniečko alebo spln (záleží kde im to vyhovuje viac) tak ich nabijem aj tak, ale radšej ich nabíjam pomocou seba a vizualizácie 🙂 je mi to lepšie, precítiť to tak trošku … možno som ti poradila 🙂 želám veľa pekných chvíľ s kamienkami.

 • hami píše:

  dobry den hladam jeden kamen a netusim ako sa vola teda ci vobec existuje 🙂 ma take ruzove skrvnky ako zoisit ale nieje zeleny ale bledo modry ak niekto by ste vedeli dajte mi vediet budem vam vdacna krasny den prajem 🙂

 • Lilly píše:

  Dobry vecer, mam jeden dotaz,. minuly tyzden som mala meniny a len tak som isla po meste ked som natrafila na novy obchodik s kamenmi a zasla som sa pozriet ze co maju. uz ani neviem co som chcela ale bola tam jedna pani ktora mi darovala ruzenin. pre mna aj pre mamku. a tento vikend som bola v lese pri prameni a myslela som zeby som ho mala vycistit, lenze napadlo mi ci tym nejak ,,nezmazem,, to prvotne nabitie-tu informaciu. hmm? ale aj tak som ho chvilku oplachovala. dufam ze to neuskodilo. A este jedna vec. musi sa kamen najprv vybit a ocistit aby sa mohol nabit? mam ho cistit dvakrat do tyzdna a na noc nechat oddychnut? alebo sa riadit intuiciou? 🙂 dakujem

 • danusa píše:

  ahoj Lilly,
  ak sa nevieš pozrieť, akú informáciu kameň nesie, tak je vždy dobré ho vyčistiť hneď, ako ho dostaneš, kúpiš… je rozdiel medzi vedomým vkladaním energií do kameňov a tým, čo kamene do seba prijímajú samé, takže aj keď Ti niekto kameň daruje z čistej lásky, neznamená to, že obsahuje iba energiu čistej lásky. čo samozrejme nič nevypovedá o úmysle darcu, je to prenos energií na nevedomej úrovni (pre človeka nevedomej :))
  áno, kameň sa musí najprv vybiť – ťažko naleješ vodu do pohára naplneného koka kolou 🙂
  čistiť podľa toho ako často a akým spôsobom ho používaš. ale intuícia je vždy dobrý radca 🙂

 • mia píše:

  Ahoj, Danusa,
  som objavila túto stránku a hltám informácie, pretože sa chystám nejaké tie čarovné kamienky si zaopatriť. Chcela by som ich nosiť, no dostala sa ku mne informácia, že kameň nesmie byť prevŕtaný, lebo stráca svoju schopnosť, ba môže sa stať nebezpečným, preto je treba ho opliesť strieborným drátom, ktorý ho udrží. Vieš o tom niečo?

 • mia píše:

  ešte niečo ma napadlo – je lepší vybrúsený a vyleštený alebo neopracovaný kryštál?

 • karel píše:

  Danuško, Slniečko.
  Potřebuji radu. Chci si vyrobit „elixír“ – metodu přímou i nepřímou chápu, ale: „Jaké množství či jaká velikost kamene je třeba?“ To jsem se zatím nikde nedočetla… „Můžu nakombinovat v jedné várce více druhů kamenů? Případně je nějaké omezení co mixovat a co ne?“
  Díky předem za info! (Vrrrrrr.-Mňau.)
  K.-Karel. 😀

  PS: Máš se?

 • danusa píše:

  ahoj Mia 🙂 ešte som o takom nepočula… ale keď tak nad tým rozmýšľam, tak sa mi to nezdá pravdepodobné. príde mi to ako taká legenda pre vyplašených ľudí 🙂 myslím si, že čo človek očakáva že dostane, to dostane, takže treba len upraviť svoje očakávania a je vybavené.
  no a vybrúsený alebo nevybrúsený – asi väčšina povie, že prírodný je najlepší, ale ja si myslím, že každému je najlepšie to, čo je mu prirodzené. keď niekto „brúsi“ sám seba a nevyhovuje mu „neorganizovanosť“ prírodného, tak brúsený kameň je preňho lepší než žiadny (ak teda chce niečo riešiť kameňmi) a pre niekoho, kto je zaťažený na „neopracovanú podstatu,“ bude zas lepší prírodný.

 • danusa píše:

  Karlíčku cukrúšku 🙂 odo mňa radu? Ty? neverím! 🙂
  to je podľa mňa úplne jedno… ja som robila rôzne, s jedným kamienkom v pohári až po celý kameňolom v džbáne, veľkosti ľubovoľné, aké som mala a väčšinu kameňov mám dosť mrňavé. kombinovať môžeš všetko dokopy, len tie kamene, ktoré majú opačné účinky sa navzájom vykrátia, normálne jak v matematike 😀 a teraz som si vôbec nie istá, že sa tomu hovorí vykrátenie… nevadí, v najhoršom budem mať hanbu 😀 no a obmedzenia sú iba na tie kamene, ktoré nie je dobré dávať do vody, ale to vieš, čiže nič 🙂 akurát horský krištáľ zosilňuje účinky ostatných kameňov, čiže je vždy dobrou voľbou. (parádne sa píše, keď mi mačka sedí na ruke a slope z môjho pohára vodu… :)) vrrrrrrrrr 🙂
  PS. ďakujem, mám sa výnimočne oblažujúco 😀 len mi (ako vždy) všetko strašne trvá, ale už mám otvorenú odpoveď pre Teba, takže tak do dvoch troch mesiacov ju máš u seba ako keby nič 😀

 • karel píše:

  Slniečko. Díky. Jak dlouho vydrží voda – elixír, bez toho, abych tam lila alkohol. I když to může být dobrý rauš, pokud prskneš křišťál do slivovice. To potom frčí fšici „slópající“. Asi vyzkouším ( 😀 ). Jojo, s mickama je legrace. Ty moje právě mají hromadu práce s přípravou na hlavní spánek, aby byla správná forma. ( 😀 )
  PS: Šak já vím, že odpovědi se dočkám spolu s přáním k Vánocům, si fakt hrozná. Nejspíš Tě smažu z oblíbených, ostudo jedna! 😀 😀 😀
  PS1: Budu se stejně těšit. Tak papa a pozdravuj!

  1. danusa píše:

   no tak to netuším… asi ako normálna voda, niekto nevypije deň starú a niekomu nevadí trojdňovú vodu piť. ale slivovica samozrejme vždy pomôže 🙂

   http://img3.joyreactor.com/pics/post/gif-cat-chair-830683.gif pripravené na spanie 🙂

   😀 akože vianoce vôbec nie sú tak ďaleko, ako by sa mohlo zdať… sa pár krát vyspíme a už budú v obchoďákoch rozvešané gule 🙂 som hrozná, ja viem 🙂 nemaž ma, ja Ti tu slávnostne sľubujem, že horšie to nebude 😀 asi 😀 😀 😀

   budúci týždeň vyzerá celkom sľubne na vybavovanie virtuálnej korešpondencie 🙂

 • Bia píše:

  Pekny den prajem,
  chcem sa spytat ci mozem rozbit vacsi kamen na mensie kusky? Moze sa to alebo nie? Nikde totiz nemozem zohnat lapis lazuli (maly privesok) a preto mi napadlo vyrobit si ho tak ze rozbijem vacsi kamen lapisu. Bude mat potom takto rozbity kamen rovnake ucinky alebo uz nie?
  Dakujem :o)

  1. danusa píše:

   ahoj Bia,

   môcť sa môže a aj účinky bude mať, ale ja by som to nerobila doma… radšej si zožeň ten prívesok, to bude určite ľahšia a príjemnejšia cesta pre všetkých zúčastnených 🙂 ak nevieš zohnať, tak tu ich nájdeš milióny http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.Xlapis+lazuli+pendant&_nkw=lapis+lazuli+pendant&_sacat=0&_from=R40

 • Bia píše:

  dakujem velmi pekne za radu aj za link 🙂 Su tam nadherne privesky. Ja som obehla uz vsetky obchody kde maju liec. kamene a bud lapis nemali vobec alebo ak aj mali tak nie privesok. Kupila som si zatial naramok ale chcela by som aj privesok na retiazku.

  1. ja3z píše:

   Lapis by sa mal nosit nad braaanicou…harmonizuje horneee 3 cakry…na ruuucke neviem…cmaq

 • vika píše:

  Dobrý deň,

  chcela by som vedieť,prečo môj tyrkys mení farbu na hnedo.Vďaka.

  1. danusa píše:

   tak to je naozaj záhada… je to určite tyrkys a nie tyrkenit?

 • katarína píše:

  Dobrý deň,
  chcem Vás poprosiť o radu,,,,kúpila som náramky dcére Sodalit,manželovi Tigrie oko,,a já som si kúpila Malachit.

  Prosím vás,ako máme náramky čistiť,pani v obchode mi poradila,,že ich máme zasypať morskou soľou….tak sme to prvý krát aj urobili,,,cez noc sme ich mali v soli,,,,a ráno sme ich na 40min.položili na biely papier ne počítač,,,,,,

  a na ktorej ruke ich máme nosiť? môžeme ich nosiť stále ?
  ĎAKUJEM ZA RADY.

 • danusa píše:

  katarína, soľ je v poriadku, počítač v poriadku, aj keď ten biely papier netreba, lebo kamene sa dobíjajú zo žiarenia z počítača a ten papier nebude mať asi žiadnu úlohu si myslím.
  dominantná ruka dáva, submisívna prijíma. chceš prijímať energiu/informáciu kameňa, takže do submisívnej. môžete ich nosiť toľko, koľko Vám bude príjemné. keď nebude, tak dať dole.

 • Kika píše:

  Dobry deň všetkym,chcela by som sa opýtať na amulety pre deti , mam 3 deti rozneho veku a chcela by som im dat nejaky amulet pre stastie-ma niekto s tym skusenosti?
  aA chcela by som sa opytat na krištal dala som ho na červenu šnurku do auta ale citim ako keby som bola velmi agresivna ked soferujem,je vhodne nosit kristal ked ked mam velku energiu v aure

 • Eli píše:

  Pekný deň všetkým,

  rada by som sa podelila so skúsenosťami.
  Máme doma 3 orgonity+ja aj partner nosíme jeden na krku.
  Prvý týždeň, keď sme mali prvý orgonit, sa mi sníval veľmi zvláštny sen.
  Môj otec zomrel pred pár mesiacmi a žiaľ som sa s ním nestihla rozlúčiť.
  Snívalo sa mi s ním, ako som ležala v posteli a on prišiel nado mňa a objali
  sme sa. bol to krásny sen. Nikdy pred tým sa mi taký sen nesníval.
  Jeden máme pri rastlinkách už asi 2 mesiace. Tie krásne ožili. Veľmi sa im začalo dariť.
  Tri dni dozadu som si dala pod vankúš tigrie oko. Mám z neho veľmi živé sny a vždy si ich pamätám. Naposledy sa mi snívalo že som lietala vo vermíre medzi hviezdami.
  Momentálne mám objednaný tektit a selenit a veľký tmavý kremenný kryštál. Už sa veľmi na to teším.

  Pekný deň všetkým 🙂

 • mybael-a píše:

  Dobry den,som zaciatocnik co sa tyka kamienkov,no mam par otazok.
  Prave vcera mi dorazili kamienky, ktore som si objednala.Musela som to urobit,nejako som to citila ze to je moje jedine vychodisko,ktore mi(velmi v to verim) pomoze.S partnerom mame dlhodobe problemi,co sa vztahu tyka…U som robila mozne aj nemozne,ale nic nepomahalo,stale to bolo len horsie a horsie.Tak som zasla na jednu skvelu stranku,ktoru mi porafila mamina.Hned mi do oka padol ruzenin,z ktoreho sa da vyrobit „elixir lasky“.
  Myslite ze mi to pomoze znovu obnovit v nasom vztahu lasku a doveru?a ako by som mu mala podat ten“elixir“ aby bol co naucinnejsi.Mam doma 6 kuskov ruzeninu. Dakujem za akukolvek odpoved. 🙂

 • danusa píše:

  ahoj mybael-a,
  musím Ťa sklamať, ale kamene nefungujú ako rozprávkové lektvary… navyše nie je v poriadku pokúšať sa meniť rozhodnutia niekoho iného bez jeho súhlasu. takže Ti odporúčam zvoliť úplne iný postup, ak si nechceš ešte viac ublížiť, lebo len sebe tým poškodíš. ak medzi Vami nie je láska a dôvera, určite pre to existujú dobré dôvody, len Ty ich odmietaš akceptovať. chápem, že je to bolestné, ale nemôžeš nikoho nútiť do vzťahu, tak to tu nefunguje. užitočnejšie by bolo zamyslieť sa nad tým, prečo si dospela do takéhoto štádia, prečo sa Ti rozpadá vzťah a následne spraviť nápravu u seba, to je to jediné, čo môžeš urobiť.
  ak chceš použiť tie ruženíny, tak si sprav elixír pre seba na zvýšenie sebalásky.
  držím Ti palce, aby si to celé prežila s najmenšími možnými stratami a aby si z toho vyšla silnejšia a s lepším vzťahom voči sebe.

 • mybael-a píše:

  Ahoj danusa 🙂
  My sme sa nepochopili asi som ti to cele zle podala 🙂 nieje to medzi nami az take hrozostrasne,prave v tejto dobe sa to nastastie medzi nami zacina „uzdravovat“ a lubime sa,len by som medzi nas chcela vniest nieco viac neviem to opisat.tak preto ma prave ten ruzenin osovil,pravdaze neocakavam od toho ze to bude ako z rozpravky alebo ze mu ucarujem,ale dnes som sa bavila s jednou znamou,ktora tieto kamene vlastni tiez a ma s nimi vyborne skusenosti.my dvaja mame najhorsie nastastie za sebou.ale nebudem to tu rozpisovat je toho vela 🙂 obsah opisu pri ruzenine ma tak oslovil ze som nemohla odolat 🙂 preto nechcem byt voci tymto veciam negativna,prave naopak chcela by som sa tym zaoberat.a viem ze ked tomu budem verit tak nieco len urcite pride,aj ked minimalne ale urcite sa stane.ale si zlata,teraz ked sa kukam na ten svoj prispevok tak sa musim smiat lebo fakt to tak vyznie akoby ma mal ruzenin zachranit 🙂

 • danusa píše:

  ahoj mybael-a 🙂
  no vyznelo to celkom inak 🙂 tak som rada, že to nie je také zlé 🙂 keď Ťa ruženín oslovil, tak ho použi, v tom nie je žiadny problém, ale použi ho na seba a na frajera/manžela až vtedy, keď bude oboznámený a bude súhlasiť, asi by nikto nebol rád, keby mu niekto bez jeho vedomia dával piť kameňové elixíry, hoci je to asi jedna z najlepších možností toho, čo ľudia pijú bez toho, aby o tom vedeli 🙂 no v každom prípade nie je dôvod, aby si bola negatívna voči kameňom, keď sa Ti páčia, tak k Tebe patria, to je celý vtip 🙂 takže odpoveď na Tvoju pôvodnú otázku – elixír si sprav tak, že daj kamene do pohára alebo džbánu, ten naplň vodou, nechaj tak hodinku postáť (pokojne aj dlhšie, napríklad cez noc, ak nemáš haluze z pitia „starej“ vody) a potom pi koľko Ti hrdlo ráči. raz za čas tie kamene umy, nabi na slnku a potom zas rob, čo potrebuješ. rovnakú službu Ti spraví aj nosenie kameňov vo vrecku alebo spanie na nich (daj si pod vankúš, necítiť to vôbec, ja som mala už celý kameňolom pod vankúšom a nič som necítila :)) poskúšaj si a sama si nájdeš spôsob, ktorý Ti najviac vyhovuje a prináša najlepšie výsledky.

 • Enka píše:

  Dobrý deň,s kamienkami začínam a chcela by som Vás poprosiť o radu ,či váš názor.V internetovom obchode s kamienkami mi padol do oka krásny prívesok ametystové brúsené srdiečko,medzi množstvom iných príveskov z ametystu bol jedinečný ,priehľadný s inklúziami.I napriek vyššej cene som ho kúpila.Po troch dňoch nosenia mi vypadol z úchytu,nechala som si ho v spánku na krku a vytrhol sa.Keď mi ho manžel chcel prilepiť tak mu vypadol na zem a samozrejme sa rozbil na 3 kúsky .Teraz neviem čo robiť,zlepiť sekundovým lepidlom ,ale to už nebude to dokonalé,naruším tým jeho očakávané vlastnosti?Alebo to mám brať ako znamenie ,že mi nepatrí ?Veľmi by som ho chcela,kúpila by som si nový ,ale bol posledný .

 • danusa píše:

  ahoj Enka 🙂 tak v tomto prípade si dovolím tvrdiť, že je celkom jasné, že to ametystové srdiečko nebolo určené pre Teba 🙂 môže to byť z viacerých dôvodov, napríklad malo v sebe niečo, čo by Ti ublížilo (možno si ho nevyčistila predtým, ako si si ho dala na krk), alebo to proste nie je kameň, ktorý by súznel s Tvojou bytosťou. najlepšie, čo sa dá teraz spraviť, je zakopať ho do zeme, nech sa dá do poriadku, najlepšie niekde v lese ku stromu a nájsť si iný kameň. skús si ešte prečítať, aké účinky má ametyst, možno tam nájdeš niečo, čo sa bilo s Tebou. napríklad by mohol dodávať niečo, čoho Ty máš viac než dostatok a ďalšie pridávanie by už bolo kontraproduktívne.

  1. Enka píše:

   Danuška ,ďakujem ti veľmi pekne za odpoveď.S kamienkom som sa už rozlúčila len ešte zakopať:)Tak ja by som veľmi rada vedela ,ktorý ten kamienok z toho obrovského množstva je pre mňa ten pravý.Prosím poraď mi a hlavne by som potrebovala riešiť pamäť,zrak,sústredenie.Rozmýšľam: jantár,tyrkys,aqumarín ,či zafír.A neviem ani či ako prívesok alebo do vrecka,alebo vo forme náramku.
   Mám veľmi dobré skúsenosti z karneolom.Kúpila som si cez leto nármok sekané kúsky,biele a oranžové.pravidelne čistím pod tečúcou vodou,nabíjam na slnku alebo pri splne.Po čase som spozorovala že som akási spokojnejšia zo životom,beriem ho taký aký je a prestala som byť precitlivelá a minulosťou sa už nezaoberám ,presne tak ako to spomínate v článku o karneole .Ale posledné dni ma divne začali bolieť kĺby a mám pocit že komplet všetky :).Možno je to hlúposť,ale nemôže za to aj ten karneol,možno je čas ho odložiť…čítala som že karneol je vhodný aj pri bolestiach kĺbov,nerozumiem tomu.
   Bola by som ti Danuška veľmi povďačná keby si mi poradila aj nejaký kamienok pre moju mamu ,má 75 rokov a chcem jej kúpiť nejaký prívesok.Uvažovala som nad jantárom alebo granátom a karneolom. Otec je po mozgovej príhode a v jednom z prvých príspevkov spomínal jeden pán že mu pomohol kryštál,neviem či som tomu dobre porozumela,myslel len tak postaviť väčší kúsok do priestoru?
   Neviem sa nejako v tom množstve informácií o liečivých kameňoch zorientovať,prosím poraď mi nejaký zdroj informáciií,prípadne literatúru pre začiatočníkov.Keď to čítam,mám pocit že by som ich potrebovala minimálne 10 🙂
   Ešte jednu otázočku ,čosa týka prikladania kamienkov,neviem ako na to…ako dlho ako často ….
   Pýtam sa už veľa ale Veľmi pekne ti ďakujem a teším sa na odpoveď:)

 • danusa píše:

  ahoj Enka 🙂 Tvoje komentáre zachytil filter, neviem prečo, tak tie dva som vymazala, lebo iba tento bol podstatný.
  neni za čo 🙂
  budem potrebovať konkrétnejšie informácie – aký máš problém s pamäťou a aký so zrakom? na sústredenie by bol najlepší zafír alebo ametyst. ale keď sa ten predošlý ametyst zachoval tak, ako sa zachoval, tak zafír bude ten pravý 🙂
  formu si vyber takú, ktorá Ti najviac vyhovuje. ak chceš mať kameň stále pri sebe, tak prívesok alebo náramok, ak nie, tak iba samostatný kameň, ktorý môžeš nosiť vo vrecku alebo si ho dávať pod vankúš, ako sa Ti páči, na tom vôbec nezáleží. iba keby si chcela nejaké konkrétne miesto na tele liečiť, tak je dobré mať kameň čo najbližšie tomu miestu, čiže v Tvojom prípade pri hlave, teda buď náušnice alebo prívesok alebo kameň pod vankúšom.
  nemyslím si, že by Ťa boleli kĺby z karneolu, ale keď máš pocit, že áno, tak ho skús na pár dní odložiť a uvidíš, čo sa bude diať. keby nepomohlo, tak si skús dávať koloidné minerály, tie sú veľmi dobré na všetky takéto veci. a nenapadá Ťa niečo, z čoho by Ťa mohli bolieť kĺby? nerobila si si napríklad nejakú očistnú alebo odkysľovaciu kúru? z toho zvyknú bolieť kĺby, lebo sa odtiaľ vyplavujú usadeniny. keby si chcela na to nejaký kameň, tak obsidián by mohol pomôcť, ale bolo by dobré zistiť, čo to vlastne je, aby sa dal vybrať ideálny spôsob riešenia.
  neviem Ti poradiť, čo kúpiť mame, keď nechceš riešiť nič konkrétne. Ty ju poznáš, určite jej vyberieš dobre.
  pre otca by mohol byť dobrý azurit alebo zelený turmalín. kryštáľ sa dá použiť vždy, ten je taký univerzálny a keď ho použiješ spolu s inými kameňmi, tak zosilňuje ich účinok. kamene treba mať najďalej 30 cm od tela, ak chceš, aby pôsobili na Teba. do priestoru sa dávajú vtedy, keď chceš, aby pôsobili na priestor. alebo na konkrétne miesta, keď chceš, aby pôsobili tam.
  tu nájdeš dosť veľa informácií, keď chceš také všeobecné, tak tu http://www.vzostup.sk/pouzitie-kamenov
  ak chceš nejaké knihy, tak to budeš musieť pozrieť v kníhkupectvách, lebo ja nemám veľmi prehľad. ešte jedna stránka o kameňoch je dobrá http://eprakone.wordpress.com/liecive-kamene/ len sa tam trochu komplikovane orientuje. problém s informáciami o kameňoch je ten, že čo zdroj, to iné informácie. takže najlepšie čo môžeš urobiť je nasledovať intuíciu a používať ich tak, ako cítiš, že by si mala.
  ako dlho a ako často prikladať kamene spadá presne do tej kategórie 🙂 každý inak, pri každom probléme inak, ťažko je to akokoľvek unifikovať. ja by som išla podľa nasledujúceho pravidla – čím dlhšie, tým lepšie a čím častejšie, tým lepšie a keby bol nejaký problém, tak by som prestala, aby som zistila, či je to z toho alebo nie a hlavne by som sledovala, čo sa deje, keď nič, tak by som hľadala niečo iné.

 • zuzazuza píše:

  Pekný dník,
  kamienkovo je aj pre mňa novinkou a mám tak trochu problém vyznať sa z toho množstva informácii, ktoré sa dajú na internete zohnať. Potrebovala by som radu, ako na to. Som tehotná v prvom trimestri, chcela by som si vyrobiť ochranný samballa náramok a premýšľam nad kamienkami, ktoré by som mohla použiť pre ochranu mňa aj malého :), a ktoré by som hlavne mohla nosiť stále, keďže ochranné náramky sa nedávajú dole.
  Za bližšie info Vám budem strašne vďačná 🙂

 • danusa píše:

  ahoj zuzazuza 🙂
  gratulujem k bábätku! 🙂
  rada by som Ti pomohla, ale neviem v čom… netuším, čo je shamballa náramok, predpokladám, že to je len nejaké vznešené meno pridané k slovu náramok, aby to bolo atraktívnejšie pre ľudí, ktorí sa v tom veľmi nevyznajú 🙂 ale možno to niečo znamená…
  a pred čím sa chceš chrániť? a pred čím chceš chrániť dieťa?
  no pozrela som sa na internet, čo to má byť a môžem Ťa z hĺbky môjho obmedzeného poznania ubezpečiť, že je to výmysel, ktorý slúži iba na oblbovanie ľudí za účelom vybratia peňazí za niečo, za čo by nikto peniaze nedal, keby k tomu nebol pribalený taký tajomno-všezahŕňajúci príbeh 🙂 ak chceš nejaké kamene, ktoré budú prospešné Tebe a Tvojmu dieťaťu, napíš, aké veci chceš riešiť a ja Ti pomôžem vybrať kamene, ale na shamballa náramky sa vykašli, to je iba podvod.

  1. zuzazuza píše:

   Ahoj Danusa,
   ďakujem za odpoveď 🙂 Určite je to aj marketingový ťah niektorých „tvorivocov“ ako zarobiť 🙂 Našťastie ja si niečo také viem vyrobiť aj sama, keby som to veľmi chcela 🙂
   Čo sa týka kameňov, myslela som na nejaký kamienok, ktorý by uchránil mňa aj bábätko hlavne pred neprajníkmi… ako dobre v živote vieme, nie každý praje v živote človeku len to dobré, preto som sa o to začala trošku viac zaujímať…. a druhou vecou je, ze mám síce liečenú, ale predsa zníženú činnosť štítnej žľazy, a preto by som potrebovala nejaký kamienok, ktorý by jej činnosť podporoval, aby vývoj bábätka napredoval tak ako má…., lebo ako je známe, štítna žľaza môže narobiť šarapatu, inak sa cítim v celku v pohode zatiaľ, len som dosť unavená, ale to je prirodzené a moje tráviace problémy sú zanedbateľné oproti niektorým ženám, ktoré vracajú…., mňa to našťastie zatiaľ obchádza, len mám taký pocit ťažkosti na žalúdku… ale zvládam to zatiaľ bez liekov 🙂
   Teším sa na odpoveď a vopred ďakujem 🙂

 • danusa píše:

  keď som si čítala Tvoj komentár, mala som zlý pocit z tých neprajníkov a teraz, keď ho čítam opäť, tak ho mám zas. otázka znie – máš pocit, že je v Tvojom okolí niekto, kto Ti niečo nepraje? alebo ide iba o ľudí všeobecne, ktorí by z mne neznámych dôvodov Tebe nepriali niečo? a prečo máš pocit, že to, že Ti niekto nepraje nič dobré má akýkoľvek vplyv na Tvoj život? mám pocit, že tým, že budeš takéto niečo riešiť, si tých neprajníkov vyrobíš… skús sa nad tým prosím zamyslieť a keď to s Tebou nemá nič spoločné, tak sa vykašli na to, že Ti niekto niekedy niečo hovoril. ak ale aj tak budeš mať pocit, že je to niečo, čo by si mala riešiť, tak si vyber niektorý z týchto kameňov – ohnivý achát, jantár, ametyst, angelit, chryzoberyl mačacie oko, heliotrop (krveľ), boji, karneol, chiastolit (andaluzit), pyrit, jadeit, jaspis, jet (gagát), labradorit, malachit, obsidián, petalit, prehnit, záhneda, sardonyx, staurolit, tigrie oko, turmalín, tyrkys. o každom si prečítaj a vyber ten, ktorý sa Ti najviac hodí. neviem Ti lepšie poradiť, lebo som nikdy nerozmýšľala nad tým, ako sa chrániť pred neprajníkmi a že by také niečo vôbec bolo treba riešiť.
  na stimuláciu činnosti štítnej žľazy použi sagenit. a na tehotenstvo a pôrod je dobrý mesačný kameň.
  tak nech sa Vám obom darí 🙂

 • Kristina píše:

  dobry den, chcela by som sa spytat, mozem nosit ruzenin naramok na jednej ruke s narmkom tigrie oko?

 • danusa píše:

  môžeš 🙂

 • Kristina píše:

  a tiez ked cistitm kamene v miske s vodou mozem naraz vsetky kamene dat do jednej misky, ci mam davat zvlast?

  1. danusa píše:

   všetky kamene, ktoré sa môžu čistiť vodou môžeš čistiť v jednej miske.

 • Martula píše:

  Zdravím. 🙂 Chcem sa opýtať, že či šperk, konkrétne zlatý prsteň, ktorý má vsadené kamene: Ametyst, Aqamarín, Citrín a Rubín, má tiež nejaké ochranné účinky. A či je potrebné prsteň po zakúpení v klenotníctve nejakým spôsobom očistiť. Za odpoveď ďakujem …

  1. danusa píše:

   ahoj Martula 🙂 prečítaj si o každom kameni a budeš vedieť, aké majú účinky. nezáleží na tom, či sú vsadené do nejakého kovu alebo nie, ich účinky sa nemenia a pri kombinácií kameňov sa môžu ich účinky buď dopĺňať alebo vylučovať. vždy je potrebné kamene vyčistiť predtým, než ich používame, ak nechceme na seba nabrať energie, ktoré nepoznáme a nemusia nám byť prospešné. daj prsteň na pár hodín do misky s vodou a potom nabi v mesačnom svetle. nenabíjaj na slnku, lebo ametyst stratí farbu.

   1. Martula píše:

    Ahoj Danusa. Ďakujem za odpoveď. 🙂 Ešte mám nejaký doplňujúci dotaz: ten spomínaný rubín nie je pravý kameň, je to náhrada za originál pravý rubín, nahradený nejakým syntetickým materiálom, vraj pravý rubín by bol veľmi drahý, ostatné kamene sú vraj pravé a je tam dokonca ešte aj olivín. Je to problém, keď pri pravých kameňoch sa nachádza aj nejaký nepravý – syntetický kameň ? A čo si tým myslela, že sa tie ich účinky budú dopĺňať alebo vylučovať ? Ako vylučovať ? Mám rozumieť tomu tak, že dvojaké účinky sa nebudú znásobovať ? To je to vylučovanie ? A tá voda v miske má byť obyčajná z vodovodu ? A čo sa týka toho nabitia v mesačnom svetle, tak môžem prsteň s kameňmi nabíjať aj za okom na mesačnom svetle ?Pretože ak by som ho nechala iba tak na parapete z vonkajšej strany, verím tomu, že do rána by tam už nebol … 🙂

  2. danusa píše:

   s radosťou Martula 🙂
   syntetický kameň nie je problém, nijak neovplyvňuje účinky pravých kameňov.
   to, že sa účinky jednotlivých kameňov vylučujú alebo dopĺňajú znamená, že keď máš jeden kameň na povzbudenie a druhý na utlmenie čohokoľvek, tak sa tie účinky navzájom vyrušia a efekt bude nulový (teda ak by oba pôsobili rovnako veľkou silou, ak nie, tak ten, čo je silnejší bude pôsobiť rozdielom veľkosti ich síl, ale to je nedôležitý detail :)) a keď máš napríklad kameň na chrípku a ďalší na podporu imunity, tak oba pôsobia pozitívnym smerom na vyriešení jedného problému, čiže sa dopĺňajú ich účinky. no a potom je tretia možnosť a tá je, že majú úplne nesúvisiace účinky a vtedy je jedno, či ich máš naraz alebo každý zvlášť.
   voda z vodovodu je postačujúca. môžeš nabíjať aj za oknom 🙂

 • Aduska píše:

  Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu – keby ste mali odporučiť kameň na podporu plodnosti (alebo možno skôr pozitívny prístup k životu a sebadôveru, čím je možno blokovaná aj plodnosť), čo by ste mi odporučili. O liečenie kameňmi som sa začala zaujímať len nedávno. Som v znamení Barana.

  1. danusa píše:

   Aduska, kamene na podporu plodnosti sú tieto – granát grossularit, sagenit, smithsonit, oranžový korund (spinel), zinkit, ale nemyslím, že je to to, čo hľadáš, ako sama píšeš, tak vnímaš základ problému inde. na prijatie seba sú dobré tieto kamene – achát, ružový kalcit (manganokalcit), chryzopras, ryolit, sodalit a špeciálne na prijatie seba ako ženy je najlepší mesačný kameň. keď príjmeš seba, budeš veriť v seba a budeš mať aj pozitívny prístup k životu, lebo náš vzťah ku všetkému a všetkým je závislý na našom vzťahu k sebe.

 • evelyn píše:

  Pekný deň prajem, prosím vás, chcem sa opýtať vás, ktorí toľko toho viete a píšete tak úžasne o kamienkoch, či je nejakým spôsobom ovplyvnený účinok kameňa, keď je zatavený (alebo daný) do striebra ako prívesok? chcem si kúpiť nejaké liečivé kamene, videla som na nete lamaril, veľmi sa mi páči, chcela by som ho nosiť, potom sa mi snívalo o lamarile a lapis lazuli, nič konkrétne, len som sa ráno zobudila s touto spomienkou, je možné ich oba nosiť súčasne ako prívesky alebo radšej pracovať s nimi na čakrách? ďakujem veľmi pekne, krásny deň

 • evelyn píše:

  No, práve som sa pohla trošku vyššie, a čítam, že nezáleží na tom, či je kamienok vsadený do kovu..tak prosím vás, čo poviete na kombináciu larimar a lapis lazuli? inak pozerám, že hore som sa pomýlila, napísala som lamaril:)miešajú sa mi tam slabiky:)

 • danusa píše:

  ahoj evelyn 🙂 účinok kameňa sa nemení, keď je súčasťou šperku, iba sa k nemu pridáva účinok kovu, ale v tom sa ja nevyznám a hlavne je to nepodstatné, lebo všetko má nejaký účinok a tak sa nedá brať do úvahy všetko. ale keby si to chcela vedieť, tak na internete nájdeš aj účinky kovov.
  môžeš kľudne nosiť larimar a lapis naraz ako prívesky a aj prikladať na čakry, ako Ti kedy bude vyhovovať. aj ja mám najobľúbenejší larimar 🙂 ak chceš lacný prívesok s larimarom, tak Ti odporúčam americký ebay. tu sú larimary strašne drahé, ale na ebayi kúpiš celkom lacno, je tam obrovský výber, oproti tomu, čo nájdeš u nás a podľa môjho vkusu aj neporovnateľne krajšie kusy 🙂 česť výnimkám teda 🙂

 • evelyn píše:

  Ďakujem tu veľmi pekne danuska, prosím ťa, a napísala by si mi aj konkrétny link?ja už ten larimar hľadám na sk pár dní, a nemôžem nájsť nič konkrétne, čo by malo samozrejme práve tú cenu v pohode, a páčilo by sa mi..

 • evelyn píše:

  No, už som to bez problémov našla, máš pravdu, sú tam krásne larimary, najradšej by som nejaký mala už teraz…ale hlavne ma zaujíma ako to je s poslaním na sk, koľko tam je prosím ťa poštovné? a ty ho nosíš ako prívesok? nosíš ho stále alebo si ho skladáš na noc?

 • danusa píše:

  poslanie na sk je u každého predajcu iné, takže musíš otvoriť každý, ktorý sa Ti páči a pozrieť sa. niektorí majú vysoké, niektorí nič…
  ja ho nosím vždy, keď sa mi farebne hodí, na to som veľmi háklivá 🙂 niekedy ho nosím niekoľko dní bez toho, aby som si ho dala dole a niekedy ho zas dlhšie nenosím, ale v pohode sa dá nosiť stále.

  1. evelyn píše:

   Ďakujem pekne:) a môžem ešte otázočku? dostala som dnes náramok z pounamu kameňa, podľa všetkého je to jadeit, ktorý sa nabíja na ametystovej drúze, ale tu na vzostupe som našla aj že jadeit sa volá aj nefrit, ale pri nabíjaní nefritu som našla, že sa nabíja na slnku..drúzu nemám, a ani neviem teda ako by som náramok mala nabiť..a keď ho čistím, stačí ho pod tečúcou vodou držať pár minút? a ešte sa chcem opýtať, mám doma selenit, korý som čistila po vodou, dočítala som sa, že sa môže, inde som však čítala, že pod vodou sa rozpúšťa, čo na ňom aj cítim, lebo už nie je taký oválny pod stranách, tiež sa v ňom urobili prasklinky, čo mi ale nevadí, a stále sa mi páči..len mám pocit, že už ho musím očistiť a znovu nabiť, ale neviem ako ho očistiť..a ešte prosím jedna vec, mám doma menší lapis, použila som ho asi len raz, ale na niektorých miestach, neviem kvôli čomu stratil farbu, už si sa s tým stretla? a je možné, že ma z neho bolí hlava? lapis znižuje vraj tlak, a ja mávam nízky tlak, a neviem či je to z toho, ale bolieva ma hlava, odkedy ho mám, ak je pri mne blízko, pri tom som si ho vyberala viacmenej intutitívne, aj vizuálne sa mi veľmi páčil, a o účinkoch ani nehovorím..ak by to bolo z neho, mám ho očisitˇa odložiť do krabičky? alebo ho môžem niekomu darovať? ďakujem tebe danuska alebo komukoľvek, kto mi vie k tomuto niečo napísať, veľmi pekne!!!

  2. danusa píše:

   prepáč evelyn, nemala som čas teraz odpisovať. jadeit a nefrit sú dva odlišné kamene, tu som to zle napísala, lebo je to z angličtiny a tam majú slovo jade, ktoré označuje jadeit a ešte aj skupinu kameňov, do ktorej spadajú aj jadeit aj nefrit. nabíjanie na slnku je bezpečné pre väčšinu kameňov a pre ktoré nie, je zas bezpečné nabíjanie na mesiaci, takže si nemusíš kupovať žiadne drúzy. pozerala som, čo je ten pounamu a môže to byť jadeit, nefrit, serafinit alebo bowenit, o ktorom som v živote nepočula. v každom prípade by im nemala škodiť voda ani slnko.
   pri čistení buď podrž pod tečúcou vodou minútu, dve alebo daj do misky na noc a neminieš toľko vody.
   s tým selenitom je to tu zle napísané… selenit sa rozpúšťa vo vode. už som to opravila. takže selenit treba čistiť buď hematitom alebo vykúriť dymom, nabiť na slnku alebo krištáli.
   stratiť farbu podľa mňa môže iba niečo, čo je nafarbené, pokiaľ to nie je farebný kremeň, z ktorých vyťahuje slnko farbu, ale to stratí celý kameň farbu, nie len niektoré časti. má zlaté zrniečka ten lapis? ak je to lapis, tak Ťa môže bolieť hlava z nízkeho tlaku, ale skús ho ešte dôkladne vybiť a nabiť, možno to pomôže, keby nie, tak ho nenos. kľudne ho daruj, len nech si ho potom ten obdarovaný vybije a nabije.

 • evelyn píše:

  ďakujem:)tak skúsim ten lapis vybiť a nabiť ešte raz..a čo sa týka toho selenitu, má asi 7 cm ale mám len malý hematit, asi 3 cm, to asi nebude stačiť, keď ho naň skúsim položiť však? keby že ho tam nechám cez noc..a ešte ma teraz napadlo, kryštáľ mám tiež len takú menšiu hmatku, asi 2-3 cm, na nabitie náramku to postačuje? alebo tam musí byť priamy dotyk na všetkých miestach?ďakujem moc danus

 • danusa píše:

  na veľkosti nezáleží 🙂 iba daj tie kamene vedľa seba tak, aby sa dotýkali, to platí pre vybíjanie aj pre nabíjanie.
  žiadny problém 🙂

  1. evelyn píše:

   tak to je super, až mi „kameň“ spadol zo srdca:), že teraz si ten selenit zas nemôžem očistiť a nabiť:) idem na to, vďaka:)

 • Kristina píše:

  dobry den,
  ja by som sa chcela spytat, kedze som to tu nikde nenasla, poznate shamballa naramok? to sa ma tiez niejak cistit a nabijat?
  A tiez este mam otazku mam doma tieto kamene: magnezit,granat,chalcedon modry, ruzenin, tigrie oko, amestys, sodalit daju sa tie kamene nosit napr naraz? nevadia niejak tie kamene navzajom?
  za odpoved dakujem 🙂

 • danusa píše:

  ahoj Kristína, shambala náramok poznám, lebo sa naň už niekto pýtal, ale rozhodne nie som žiadny odborník na shambala náramky 🙂 ale ak je to náramok z kameňov (a fakt nezáleží na tom, aké meno mu vymyslia, aby bol atraktívnejší pre zákazníkov :)), treba ho čistiť, aj nabíjať.
  všetky kamene sa dajú nosiť naraz, tam neexistuje žiadne obmedzenie, ale niekedy je to také, ako keď si dáš teplý čaj na zohriatie so zmrzlinou na schladenie a výsledný efekt bude nulový. čiže žiadny problém, keď to urobíš, ale nedosiahneš tým žiadny efekt, ak nejaký chceš dosiahnuť. ak nechceš, tak je to jedno. no a keď chceš vedieť, či Tvoje kamene majú opačné účinky, tak si budeš musieť prečítať o každom z nich, lebo ja to žiaľ nemám celé uložené v hlave 🙂

 • Kristina píše:

  cize ked ich nosim vsetky naraz, tak nemusia mi pomoc? Ked ich budem pouzivat zvlast, kedy ktory potrebujem, tak pomoze? a kolko kamenov mozem naraz pouzivat? stale len jeden?

  1. danusa píše:

   niektoré nemusia. nedá sa spraviť nič lepšie, ako si prečítať o každom kameni a zistiť, či sa s niektorým z tých ostatných nevylučuje jeho účinok, napríklad jeden môže mať utlmenie činnosti niečoho a druhý stimulovanie činnosti toho istého. ak také nič nie je, tak ich môžeš používať všetky naraz, ak je, tak tie dva, ktoré sa vylučujú používaj zvlášť a tie ostatné ľubovoľne.

 • slavka píše:

  Dobry den.
  Kupila som manzelovi privesok – turmalin cierny na ochranu, pretoze v jeho okoli je mnoho neprajnikov a ludi, ktori mu hadzu polena pod nohy ( to je pekne povedane ). Ocistila som ho pod prudom tecucej vody, nabila pri zapadajucom slnku. Ja som sa ho nedotykala, drazala som ho za snurku. Manzel ho ma asi 2 dni, a na kameni sa objavili zelene skvrny. Co to znamena? Uvazujem, ci to vobec je kamen, pretoze je velmi lahucky. Neviem aky ma byt, nikde som sa to nedocitla, ale vyzera presne ako na obrazkoch na internete. Kupila som ho v obchode s kamenmi. Prosim Vas o akukolvek radu. A este nieco. Manzel ho ma stale na sebe. Nemoze to byt nahodou vplyvom napr. sprchovania? Dakujem.

 • danusa píše:

  ahoj slávka, možno by stálo za zamyslenie, prečo „sa“ mu to deje. ale keď chceš ísť touto cestou, tak skús kúpiť ďalší turmalín a počkaj, či sa s ním udeje to isté, ak áno, tak asi naberá nejaké energie, ktoré ho menia. bolo by dobré ho čistiť každý deň.
  kamene môžu byť veľmi ľahké, takže tým sa nemusíš vôbec trápiť. sprchovanie turmalínu nevadí, práve naopak, čistí sa tým tiež. ale možno by bolo dobré, keby neprichádzal do styku s mydlami a šampónmi, tie by mu mohli škodiť.

  1. slavka píše:

   Dakujem pekne za odpoved. Asi to fakt funguje, manzel sa citi pokojnejsi.

  2. danusa píše:

   s radosťou slávka 🙂 tak to je hlavná vec.

 • Katrinka_019 píše:

  Dobrý deň,

  chcem sa spýtať na správnu kombináciu kameňov 🙂 momentálne nosím kryštáľ a ruženín, som v znamení leva. Je možné kombinovať tieto kamene ešte s nejakým iným liečivým kameňom?

  Ďakujem pekne 🙂

 • danusa píše:

  ahoj Katrinka,
  neviem o tom, že by bola nejaká univerzálne použiteľná kombinácia kameňov. kamene sú ako bylinky napríklad, keď máš problém s trávením a s očami, tak si nebudeš dávať čaje na pľúca a na pečeň, lebo niekto povedal, že to je univerzálna kombinácia vhodná pre všetkých, alebo pre všetkých levov 🙂
  ruženín je dobrý pre všetkých, lebo zvyšuje sebalásku a tú potrebujeme všetci pridať a krištáľ zas zvyšuje účinky iných kameňov, takže je vhodný ku každému kameňu, ak nemá postačujúci účinok sám o sebe a ďalšie kamene už si musíš vybrať buď podľa účinku alebo podľa atraktívnosti pre Teba.

 • timka píše:

  ahoj! prosim vás o radu. mám malý kamienok ktorý nabíjam na krištáli. treba očistiť aj ten krištál? alebo nie?a ked ano tak ako? vopred dakujem za odpoved. 🙂 🙂

 • danusa píše:

  ahoj timka, krištáľ netreba čistiť, ten sa čistí sám. hoci keď ho dáš na chvíľu do vody, určite bude spokojný 🙂

 • bara4444@azet.sk píše:

  Ahoj a mozem sa spytat aky je vhodny kamen pre mna ked mam problem s plodnostou a pripadne sa on starat.dakujem za odpoved.

 • danusa píše:

  tu http://www.vzostup.sk/zoznam-podla-ucelu nájdeš informácie, ktoré potrebuješ

 • Bibi píše:

  Ahoj, chcela by som sa spýtať na ametyst. Pred pár dňami som si všimla, že sa mi vo vnútri kameňa spravili čierne flaky a je ich dosť. Čo to pls môže znamenať?
  Vopred ďakujem za odpoveď.

 • danusa píše:

  ahoj Bibi, zmeny v kameni obvykle znamenajú, že došlo k tak silnému pôsobeniu na kameň, že sa pod jeho vplyvom zmenil. zvyčajne je to negatívne pôsobenie, ak nejde o čisto fyzické veci, ako napríklad blednutie kameňov pôsobením slnečného svetla. čiže v Tvojom prípade asi došlo k tomu, že ruženín zobral od Teba, alebo toho, kto ho používal, viac negatívnej energie, než dokázal spracovať bez zmeny seba. v takejto situácii je najlepšie kameň zakopať niekde von pod strom a buď ho tam nechať a zohnať si nový, alebo ho po nejakej dobe vykopať. tá doba by nemala byť kratšia ako týždeň a keď je po vykopaní stále rovnaký, znamená to, že potrebuje dlhšiu dobu na sebanápravu. ak sa rozhodneš vrátiť kameň prírode a zohnať si nový, tak ho nemusíš zakopávať do zeme, stačí ho hodiť niekam do jazera, rieky, mora… ale kľudne aj do lesa a on sa časom pod tú zem dostane sám, ak ho nenájdu nejakí turisti 🙂

 • gabika píše:

  Dobrý deň, či má krištáľ svoju „dobu spotreby“ od čoho závisí, ako rýchlo sa kameň „unaví“ a už nie je viac schopný odovzdávať človeku energiu?
  Ďakujem za radu a upresnenie, som laik v tejto oblasti. 🙂
  Mám ešte jednu otázku, kúpila som si krištáľový náramok, ktorý pokiaľ mám na ľavej ruke tak vo mne vyvoláva zvláštne pocity, pichanie v ramene, pálenie ruky, som kvôli tomu nesvoja … keď ho nosím na pravej ruke, tak takéto pocity nemám. Dá sa to nejako vysvetliť? Som praváčka.
  Ďakujem za pomoc.

 • danusa píše:

  ahoj gabika,
  krištáľ nemá dobu spotreby, môže sa dočasne vyčerpať, alebo poškodiť, ale všetko je opraviteľné, len niečo za čas dlhší, než sme ochotní alebo schopní čakať 🙂 ale keď nie je poškodený, tak by mal byť schopný odovzdávať energiu.
  ľavá strana je ženská a súvisí so všetkými ženskými vecami, s matkami a krištáľ zosilňuje veci, takže to môžu byť zosilnené prejavy nejakého problému v tejto oblasti. a zároveň, keď si praváčka, tak ľavá strana je prijímacia, takže môžeš mať problém s prijímaním.

 • jolika4 píše:

  zdravim 🙂 chcela som sa spytat,prosim mam ametrin,mam ho rada a dost casto ho nosim…ked sa pozriem proti svetlu,zacal sa mi vo vnutri praskat…nie zvonka,ale normalne su vidno take ciarky vo vnutri ako prasklinky…co s tym,co to znamena

 • danusa píše:

  ahoj jolika, veci sa menia, každá zmena má svoj konkrétny špecifický dôvod a keďže ametrín máš Ty, tak je najpravdepodobnejšie, že ten dôvod budeš poznať práve Ty. mohla si ním napríklad buchnúť o niečo, čo poškodilo jeho vnútornú štruktúru. alebo používaš nevhodnú kozmetiku, alebo čokoľvek iné, ja nepoznám Tvoj život, takže neviem určiť dôvod zmeny 🙂 a znamená to to, že buď zajtra začne zombie apokalypsa, alebo spadne slnko do tichého oceánu, zohreje ho, tým sa vyparí a z tichého oceánu sa stane súš 🙂 ale nie, môžeš byť v kľude, neznamená to vôbec nič 😉

 • danusa píše:

  chcem vas poprosit,dcera ma na slezine cystu a aby toho nebolo malo,pri vysetreni jej nasli este aj na vajecniku.pomozu kamene aj v takomto pripade.ak ano tak ake.dakujem za radu.

  1. danusa píše:

   ahoj, predpokladám, že si moje meno nechcela použiť ako svoje meno, ale ako oslovenie mňa 🙂 nebudem používať Tvoje meno z mailu, lebo to nedávaš ako verejnú informáciu, ale nebudem Ťa oslovovať ani mojim menom, lebo to je čudné 🙂

   neviem o tom, že by boli kamene konkrétne na cysty, ale sú kamene na každý orgán, takže to sa mi vidí, ako najrozumnejšia cesta. neviem nič o cystách, čo je to za choroba, prečo sa tvoria, či ich tvorí samé telo, alebo pomáhajú nejaké zvieratká, takže najlepšie spravíš, keď si to dôkladne naštuduješ a až potom sa pozrieš na to, ktorý kameň by to mohol riešiť. zoznam podľa účelu je tu – http://www.vzostup.sk/zoznam-podla-ucelu slezina tam je samostatne, vaječníky hľadaj ako pohlavné alebo reprodukčné orgány a potom si otvor stránku o každom kameni, ktorý je spomenutý pri veci, ktorá Ťa zaujíma a prečítaj si, čo tam je k tomu napísané. to je najlepší spôsob, ako vybrať kameň, ktorý dcéra potrebuje. či jej kamene pomôžu neviem, ale šanca je, že by mohli.

 • amater píše:

  Ahojte, chcel som si ulozit cislo a moju otazku polozit telefonicny ale vidim ze tu je mnoho naozaj skusenych ludi a to moze byt prospesne…Teda mam priatelku – Simonu a som strasne zatazeny na jantar a obsidian a napadlo mi darovat jej naramok z kamenov vhodnych pre nu, chcem sa ale informovat ako je to s kombinaciou roznych kamenov pre jej meno som cital ze je vhodny jantar, smaragd a granat, cital som si o ich ucinkoch a perfektne mi na nu sedia neviem ale ci je dobre ich takto skombinovat, ak ano robite aj taketo naramky na objednavku? Je nejaky rozdiel medzi silou opracovaneho a neforemneho kamena?
  Vdaka 🙂

 • danusa píše:

  ahoj amater 🙂

  ešte som nepočula o tom, že by sa vyberali kamene podľa mena, pre seba je najlepšie vyberať kamene intuitívne alebo podľa účinkov a pre druhých asi iba podľa účinkov alebo esteticky, keď nečakáš žiadny efekt z ich pôsobenia.
  jantár, smaragd a granát sa môžu v pohode skombinovať, čo sa týka účinkov, ale esteticky by som ich dokopy nedávala. ale samozrejme, každý máme iný vkus, takže rozhodnutie je na Tebe 🙂
  nerobíme žiadne náramky, ani nič iné a je záhadné, že si napísal sem, keď si evidentne chcel písať niekde inde 🙂 ako si sa sem dostal vlastne? bol niekde link na túto stránku? na nejakom obchode s kameňmi?
  no a neforemný neznamená neopracovaný, keď máš na mysli tie malé kamienky podivných tvarov, z ktorých sa robia náramky. najlepší je surový kameň, ale opracovaný funguje tiež.

 • janedoe píše:

  Ahojte.

  Od manžel som dostal nádherný prívesok s vltavínom. Keď som si o ňom čítala základné informácie, tak často spomínali, že pri jeho používaní je potrebné uzemnenie. Ja som ti tento prívesok zamilovala a nosim ho cely den, len na noc ho davam dole, tak by som sa chcela opytat, ci by som mala cely cas mat pri sebe nieco na uzemnenie, alebo staci uzemnit energiu napr. vecer pred spanim. Velmi sa do kamienkov nevyznam, preto sa opsravedlnujem, ak Vam tato otazka pripda hlupa (privesok som dostala na zaklade odporucania naseho znameho, ze mu pomohol k pozitivnej tmene zivota a i babätku).

  Druha moja otazka je, či mi viete poradit vhodnu kombinaciu k vltavinu na zvysenie plodnosti (najviac ma zaujala kombinacia vltavinu, mesacneho kamena a rubínu v zoisite, pripadne este ruzeninu) pripadnu ochranu pred potratom, kedze nedavno som si tym presla.

  Dakujem.

  Silvia

 • danusa píše:

  ahoj Silvia,
  čo sa týka uzemňovania, tak to by malo byť viazané skôr na človeka, než na kameň a keď Ťa priťahuje „ulietavací“ kameň, tak asi preto, že potrebuješ ulietavať a nie sa uzemňovať. ak by si mala pocit, že ulietavaš príliš, tak si kúp nejaký uzemňovací kameň, napríklad shiva lingam, záhnedu, hnedý obsidián, hnedé druhy jaspisu alebo unakit a dávaj si ho na noc pod vankúš a vltavín vtedy nemaj na sebe.

  no tu je otázka, či potrebuješ zvýšiť plodnosť, alebo odstrániť to niečo, kvôli čomu došlo ku potratu. v každom prípade je ale dobrý mesačný kameň, ktorý je základným ženským kameňom, pomôže Ti „pohodlne sa uvelebiť“ v ženskom tele 🙂 ruženín je zas základný kameň sebalásky, ktorú má málokto postačujúcu alebo pochopenú, takže ten je dobrý vždy. rubín zoisit by som použila iba vtedy, ak by bol problém s plodnosťou. a keby si premýšľala aj nad inými možnosťami, tak Ti vrelo odporúčam theta healing, ktorý je podľa mojich skúseností zatiaľ neprekonateľným prostriedkom na riešenie problémov každého druhu. omrknúť ho môžeš tu : http://www.theta.sk

 • janedoe píše:

  Dakujem velmi pekne za odpoved 🙂

  1. danusa píše:

   s radosťou 🙂

   1. janedoe píše:

    Neviem, ci za to mozu kamienky, alebo je to placebo, ale podarilo sa 🙂

   2. danusa píše:

    fantázia, gratulujem! teraz už figu záleží na tom, čo to spôsobilo, hlavná vec, že sa to stalo. tak prajem veselý život s trpajzlíkom 🙂

 • joy píše:

  Ahoj.Prosím potrebovala by som poradiť.Dostala som orgonitový amulet strelca a stromček šťastia na ametystovej druze-zelený aventurín.Neviem ako sa mám o to starať.Ďakujem.

  1. danusa píše:

   ahoj joy, o orgonity neviem ako sa stará, to si budeš musieť nájsť inde. ten stromček by sa asi najjednoduchšie dal očistiť dymom – zapáliš si vonnú tyčinku, akúkoľvek a vydymíš ňou ten stromček a drúzu, nabiť by sa mal na mesačnom svetle, nie na slnku, lebo slnko vyťahuje farbu z ametystu.

 • lency píše:

  Ahojki 🙂 kúpila som si prsteň ktorý je celý z kameňa a teraz keď som začala o ňom pátrať neviem či ho môžem nosiť z toho hľadiska že ho nosím na ruke a keďže by sa ho nemal nikto dotýkať ako je to s tým ak podám niekomu ruku alebo ak budem niekoho za ruku držať??A ak by som ho predsa len nosila ako je to s tými rukami?? Na ktorej ruke ho mám nosiť prípadne aj na ktorom prste.Ďakujem krásne za odpovede 🙂

 • danusa píše:

  ahoj lency 🙂
  s tým dotýkaním sa to nie je také dramatické 🙂 kľudne to môžeš pustiť z hlavy, on sa o seba postará, keď si budeš umývať ruky a to úplne stačí. na ktorej ruke ho nosiť záleží od toho, či chceš, aby pôsobil na Teba alebo na Tvoje okolie. keď na seba, tak ho nos na receptívnej ruke, keď na okolie, tak na dominantnej, čiže pravej, keď si praváčka a naopak. prst si vyber ktorý len chceš 🙂

 • lency píše:

  Ďakujem za odpoveď 🙂

 • Aneta píše:

  Ahoj ja by som sa chcela niekoho opýtať či keby mu ukážem fotku kamena vedel by mi povedať čo to je zač 🙂 dostala som ho totiž ako darček a mal by mi pomáhať pri cukrovke ..ale chcela by som niečo o ňom vedieť viac ..je malý modrý a je ako prívesok 🙂 keď tak napíšte na email qqwweerrttzzuuiioopp@azet.sk viem že trocha divný email ale je to už starý a nový sa mi nechcelo robiť 🙂

 • Potka píše:

  dobry den, chcem sa opytat ci je mozne poskodeny kamen este pouzivat,jedna sa o selenit v tvare srdiecka, padol mi na zem a trochu sa z neho odstiepilo, vsimla som si to az neskor. Dakujem velmi pekne

 • danusa píše:

  ahoj Potka 🙂 kameň môžeš s kľudom používať, s účinkami to nič nerobí. ak je to esteticky znesiteľné, tak nie je žiadny problém 🙂

 • Potka píše:

  ste zlata :), dakujem za odpoved.

 • danusa píše:

  ahoj Potka, prosím Ťa, tu si hlavne tykáme 🙂 no a s radosťou 🙂

 • Nikoleta píše:

  Chcem sa opýtať chcela by som darovať nejaký liečivý kameň pre kamaráta pretože má Tumor V mozgu poprosím vás O radu aký mám preňho kúpiť je veľmi deprimovany a mám pocit že má strach čo s nim bude neviem ale tá kúpa na napadla tak Z ničoho nič si myslím že by mu mohol kameň pomôcť ako sa rozhodnúť pre ten správny pre neho Ďakujem vopred za odpoveď

 • danusa píše:

  ahoj Nikoleta, ťažko povedať, čo by v tejto situácii kamarát potreboval najviac, ale skús vybrať z týchto možností:
  na akútny strach je dobrý magnezit
  na zmiernenie strachu amazonit, ónyx a záhneda
  na smútok azurit
  na depresiu jantár, citrín, pyrit, jet, lapis lazuli, tigrie oko, tyrkys, záhneda
  na vylepšenie nálady jaspis mookait
  tak držím palce, aby si vybrala to, čo mu pomôže. samozrejme môže používať aj viac kameňov naraz, keby chcel.

 • Potka píše:

  ahoj danusa, chcem sa opytat .. ako treba vybit kamen na hematite, treba ho polozit na hematit a nechat ho tam do druheho dna? alebo len niekolko hodin ? dakujem

 • danusa píše:

  ahoj Potka 🙂 stačí, aby sa dotýkal hematitu, ak nemáš drť a stačia dve hoďky, keď sa ponáhľaš, alebo nechaj cez noc, keď je Ti jedno.

 • peter píše:

  Dobry den,priatelka si kupila vcera privesok s ruzeninom,dnes v praci jej spadol a rozbil sa na viac kuskov,drzi pokope je na privesku zviazany drotikom,chcem sa spytat ci je mozne ho nadalej nosit?nestratil dany kamen ucinok?dakujem

 • cililing píše:

  Zdravim… Kupila som si za nemale peniaze naramok,cierny turmalim. stal vyse 60eu. prvykrat sa stalo to,ze mi spadol a sa z neho odstiepilo a potom po par dnoch sa roztrhla gumicka. ktora mimochodom az taka kvalitna nie je a cely cas sa trhala . a nie len mne ale aj mojim znamym ktori ho maju. prosim vas,je pravda,ze ked sa takto roztrhne,uz ho nesmiem pouzivat??? suvisi ggumicka nejako so silou naramku? ci ide cisto o obchod ako sa najviac nabalit?? som trocha z toho sklamana,lebo podla mna sa ten naramok roztrhol,len kvoli nekvalitnej gumicke…

 • danusa píše:

  ahoj cililing,
  tak základný fakt, z ktorého treba vychádzať je, že ľudia ľúbia peniažteky 🙂 takže ak vedia predať niečo, čo má hodnotu 5 eur za 50 eur, tak to samozrejme spravia tak. s tým treba rátať a preto je dobré si najskôr pozrieť ceny podobných produktov. niekedy je samozrejme najlepšia voľba kúpiť to najdrahšie, lebo to má pre nás pridanú hodnotu, za ktorú sme ochotní zaplatiť, ale keď nájdem identický tovar za úplne inú cenu, tak je škoda platiť viac, než treba…
  ak si svoj náramok kupovala na slovensku, odporúčam Ti ísť do obchodu a náramok vrátiť a nechať si vrátiť peniaze, lebo náramky sa nemajú čo trhať po krátkej dobe od kúpenia.
  keď sa Ti roztrhne náramok s kameňmi, môžeš ho pokojne používať ďalej na novej gumičke/šnúrke/retiazke. gumička určite nesúvisí so silou náramku.

 • Lenka píše:

  Dobry den,

  chcela by som sa opytat ako zistim ze som si kupila v obchode pravy kamen/krystal? mate nejaku overenu stranku/obchod kde predavaju prave kamene ?
  Bola som v ezoterickom obchode, ale podla mna cena sa nerovna realnej hodnote kamena/krystalu. NIe je predsa mozne aby jadeitovy naramok stal 14 €, to je hrozne malo.

  Dakujem,

  Lenka

 • danusa píše:

  ahoj Lenka 🙂
  kľudne tykaj, tu sa tyká. ceny polodrahokamov sa odvíjajú od ich vzácnosti a veľkosti. napríklad taký ametyst, ktorý je pomaly taký bežný ako žula (samozrejme preháňam, ale až tak ďaleko od pravdy to nie je :)), má nízku cenu a s veľkosťou kameňa sa cena zvyšuje. jadeit nie je až taký bežný, ale stále je ho toľko, že nestojí veľa. náramky sa obvykle vyrábajú z malých kúskov kameňa a tie majú vždy nižšiu cenu, než väčšie kusy.
  čiže môžeš s kľudom kupovať kamene za takéto ceny. len si dávaj pozor na tyrkys, ktorý sa často vyrába z howlitu a na citrín, ktorý sa robí z ametystu. ostatné kamene sa veľmi nepajcujú.

 • Miro píše:

  Niekde som cital o aktivacii 12 vlaknovej DNA pomocou kamenov, viete ktore kamene na to treba a nieco blissie na tuto temu? Dakujem.

 • danusa píše:

  ahoj Miro, aj ja som o tom čítala niekedy dávnejšie, ale myslím si, že je to hovadina. môžem sa samozrejme mýliť, ale podľa mňa to je iba duchársky výmysel, svätý grál, ktorý je viac legendou, než niečím, čo by naozaj existovalo… no a tým pádom Ti vôbec neviem poradiť kamene… som Ti pomohla, čo? 🙂

 • Iasal píše:

  Dobrý deň, už dlhšie sledujem Vašu stánku a veľmi sa mi páči Vaša komunikácia a vlastne celá táto komunita . Kamene si ma získali už dávno ale nevenovala som tomu extra pozornosť ale posledné 2 mesiace neviem bez nich existovať. Danka , chcela by som sa spýtať či existuje kameň ktorý dodáva nádej resp. posilňuje vieru a pomáha ľudom zvládať ťažké situácie. Známy má rakovinu a aj on a aj jeho žena sú psychicky na tom veľmi zle a chcela by som im pomôcť aby sa nevzdávali a aby bojovali ďalej.

 • danusa píše:

  ahoj Iasal, prosím tykaj, tu si všetci tykáme, od mládežníkov až po dôchodcov 🙂
  veľmi sa Ti ospravedlňujem, že až teraz reagujem, ale nejak sa mi navalila neodkladná robota 🙁
  teším sa, že sa Ti páči, čo nám to tu vzniklo a budem rada, keď sa staneš súčasťou.

  no tu som Ti vybrala zoznam účinkov, ktoré by mohli byť vhodné, najlepšie však vyberieš Ty, keďže vieš presnejšie, ako Tvoji známi situáciu prežívajú:

  beznádej – granát
  apatia – apatit, karneol
  depresia – botswanský achát, machový achát, jantár, ametrín, apatit, čierny kalcit, oranžový kalcit, citrín, granát spessartit, idokraz, pyrit, jet (gagát), kunzit, lapis lazuli, lepidolit, lítiový krištáľ, sibírsky modrý kremeň, záhneda, zafír, sardonyx, staurolit, tigrie oko, melónový turmalín, tyrkys, zinkit
  vyvolanie dôvery – achát, chryzoberyl, ružový chalcedón, kamenná chryzantéma, chryzokol, citrín, fluorit, granát, hematit, pyrit, modrý opál, olivín (peridot), horský krištáľ
  frustrácia – apatit, čaroit, pyrit, kyanit, zafír
  letargia – kalcit, olivín (peridot), rubín, červené tigrie oko, zinkit, zoisit
  kríza v liečení – záhneda, zinkit
  malomyseľnosť – lepidolit, lítiový krištáľ, tangerský krištáľ, wulfenit
  uvoľnenie zármutku – ohnivý opál
  motivácia – ametyst, apatit, kalcit, karneol, citrín, rubín, červené tigrie oko, topás
  nádej – chryzopras, čierny krištáľ, sagenitový topás, variscit
  nedostatok zmyslu či motivácie – lapis lazuli
  neistota – apofylit, muskovit, slnečný kameň
  optimizmus – machový achát, jantár, ametrín, beryl, modrý chalcedón, citrín, pyrolusit, slnečný kameň, zlatý topás
  pesimizmus – slnečný kameň, sokolie oko
  pozitivita – karneol, dioptaz, smaragd, howlit, pyrit, magnezit, opál, záhneda, turmalínový krištáľ, rodochrozit, rubín, korund (spinel), sugilit, turmalín, wulfenit
  vôľa žiť – opál
  zdroje energie – apofylit, zelený apofylit, oranžový kalcit, ceruzit, chalcedón, čaroit, kamenná chryzantéma, citrín, modrý fluorit, číry fluorit, granát, jaspis, magnetit, petalit, záhneda, rubín, korund (spinel), variscit, zinkit
  zúfalstvo – pyrit, sugilit, variscit
  žiaľ
  – ukľudnenie – apačská slza
  – úľava – ametyst, azurit – malachit, magnetit, sugilit
  – rozptýlenie – dioptaz
  – uvoľnenie – ružový kalcit (manganokalcit), ohnivý opál

  je toho veľa a keby si nenašla medzi týmito vhodný, tak celý zoznam nájdeš tu http://www.vzostup.sk/zoznam-podla-ucelu

  okrem toho by som Ti odporučila theta healing, ktorý mení podvedomé presvedčenia a dokáže zmeniť rôzne intenzívne nepríjemnosti, psychické aj fyzické, čiže ak je šanca/záujem, tak by vedel pomôcť aj s rakovinou.

  no a potom je ďalšia vec – bachove kvapky, ktoré ja ešte nemám vyskúšané, ale už je to iba otázka času – akonáhle sa mi uvoľní, budem písať jednej pani v čechách, ktorá ich mieša na mieru každému individuálne. bachove kvapky pomáhajú iba s psychickými vecami s tým, že psychické uvoľnenie môže mať efekt aj na fyzický problém. stránka tejto pani je tu http://www.bachovyesence.cz/ a posiela namiešané kvapky aj na slovensko a namieša ich na základe mailovej komunikácie o problémoch, ktoré treba riešiť.

  tak dúfam, že niečo sa bude zdať Tvojim známym hodné vyskúšania a pomôže im minimálne ku znesiteľnejším pocitom. keby niečo, tak píš, budeme hľadať ďalej.

 • Iva píše:

  Ahoj,
  skúsili by ste mi poradiť? ?
  Kúpila som synovi prvacikovi fluoritovy náramok, ze nech sa mu dobre učí….
  Zmenšila som mu ho. Este ma mini ruku ?. Sám si ho umyl, dal nabiť, dal si ho na lavu ruku, je pravák. Chvíľu sa s ním tak hral, točil si ho na zápästí.
  Nejak mu vraj sám spadol z ruky a pár kamienkov sa rozbilo.
  Začal plakať. Ja som mu povedala, ze kamienky ho asi nechcú. Súhlasíte? Či môže ho nosiť ďalej?

 • evikus píše:

  Ahojte,
  z vlastnej skúsenosti viem, že najlepšie je si vybrať kamienok intuitívne. Ja som si kúpila ametystový náramok teraz, keď som počula, na čo pôsobí, povedala som si, to nie je môj problém. A niektoré kamienky mi teraz naberajú tmavo sivú farbu, to znamená podľa mňa, že kamienky pôsobia a vyťahujú zo mňa niečo negatívne. Alebo sa mýlim? To isté sa mi stalo s horským kryštálom.
  Ja kamienky čistím na reiki kartičke, aj nabíjam.

 • Kristi píše:

  Dobry den,je pravda ze onyx pre nevyrovnanych ludi moze sposobovat depresie a nocne mory?

  1. danusa píše:

   o tom som ešte nepočula. nevyrovnaným ľuďom skôr pomáha, ako ubližuje, aj keď asi je otázka, čo znamená nevyrovnaný človek 🙂

 • Miro píše:

  Ahoj Danusa, pital som sa ta tu 13. IX. 2015 na aktivaciu 12 vlaknovej DNA pomocou polodrahokamov. O samotnej aktivacii 12 vl. DNA som sa dozvedel z knihy od Kerstin Simoné THOVT projekt lidstvo, zhrnutie je na tomto webe „http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/cesta-do-5d-jednoducho-a-prakticky-in-pir-cia-kerstin-simon-thovt?xg_source=activity“ a samotna kniha je prinajmensom zaujimava, odporucam aj dalsie od tejto autorky.

  Vsetko dobre do nového roku! Miro.

 • danusa píše:

  ahoj Miro 🙂 hmm, to je zaujímavé a nechcelo by sa Ti vypísať z tej knihy, aké polodrahokamy treba použiť a akým spôsobom? nech si nemusíme kupovať knihu všetci, lebo v tom článku to nepíšu.

  ďakujem pekne, veľmi milé od Teba 🙂 aj ja Ti prajem vynikajúci nový rok!

 • Miro píše:

  ahoj Danusa, v tej knihe, inak odporucam precitat, sa pise len o nutnosti aktivovat 12 vlaknovu DNA. Ze tomu napomahaju aj polodrahokamy som cital inde na webe, uz ho asi nenajdem, ale mam obrazok, kde su tie kamene zobrazene a pomenovane. Mozem poslat na email.

 • zana píše:

  Ahoj Danusa, stala sa mi taka zvlastna vec, bola som v obchode s kamienkami s mojim muzom, za ucelom, ze mi kupi nejaky kamen, ktory mi padne do oka. Den predtym som sa na muza hnevala, lebo sa choval neferovo a do toho kamienoveho obchodu sme isli, ze mi nieco kupi, aby to odcinil. Ziaden kamen ma nezaujal, ale vravim si, este nemam cierny turmalin, tak som si vybrala jeden taky dlhy skoryl asi 10 cm. celu noc som ho mala v ruke, rano som zabudla, ze ho mam v posteli, prisadla som ho a zlomil sa na dve polovice. Vravim si, co uz, nevadi, ocistila som polovicu, nabila na krystali a dala synovi, nech ho ochranuje. Tu druhu polovicu turmalinu som mala este dva dni, prave teraz mi spadol a na marne kusky sa rozstiepil.Inak, cakala som, ze bude viac pevny, uz v obchode sa drobil, nikde som na nete nenasla, ze je za tak krehky. Tak nic….nemam ochrancu, preto som si ho vzala, aby ma ochranoval a vydrzal iba zopar dni?

 • danusa píše:

  ahoj zana 🙂 ja som si kúpila môj čierny turmalín pred rokmi, kúpila som si také mydielko, zhruba kruhový tvar, placatý a netrvalo dlho, padol mi zem, čo sa mi často s kameňmi nestáva, rozbil sa na jeden väčší kus a viac menších, takže takto som ja zistila, že čierny turmalín je celkom háklivý… ja nerobím vedu z toho, že sa nejaký kameň rozbije. celkom dosť ľudí sa ma tu pýtalo, čo to znamená, ale podľa mňa to neznamená nič, iba dočasnú nešikovnosť spojenú s fyzickými následkami 🙂 čiže týmto smerom je škoda sa zamýšľať, keď stále o ten kameň stojíš, tak si kúp druhý a zaobchádzaj s ním s vedomím, že je háklivý na tvrdé nárazy. tie časti, ktoré sú použiteľnej veľkosti pokojne používaj ďalej Ty, alebo syn alebo ktokoľvek, nakoniec každý kameň je odbitý z nejakého väčšieho celku, čiže toto tiež nie je problém.
  jediné, čo ma napadá je toto – je pre Teba uspokojivé riešenie, že Ti muž kompenzuje svoje dočasne nepríjemné správanie takýmto spôsobom? a len tak na okraj – nie je Tvoj muž Tvojim ochrancom? ak dokáže fyzický dar upokojiť Tvoje pocity a znovu rozvinúť city, ktoré k mužovi cítiš, keď je k Tebe dobrý, tak super, ale ak nie, tak možno vkladáš do veci, ktorá je predmetom kompenzácie očakávania, ktoré Ti nemôže splniť. čo si o tom myslíš?

 • denisa píše:

  Ahojte,precitala som si prave komplet komentare a wau…chcem sa spytat…
  Mame zistili nezhubny nador na mozgu, o 2tyz.ide na operaciu,tak som jej kupila naramok ruzenin..nejaku som mala potrebu a kupila som ho aj sebe…ale co mi ucarovalo bol nahrdelnik z cierneho achatu a obrovske cierne srdce…tak som si ho objednala…snad ma nabije pozitivne,kedze maa uz dlhsiu dobu suzuju problemy…som na materskej a taak som sa izolovala od ludi,ze sa bojim medzii ludi chodit, je mi neprijemny dav, cakat v obchode, stratila som trpezlivost…az neskor som si precitala o ónyxe kedze som ho uz objednala…mozem ho ako nahrdelnik nosit spolu s naramkom z ruzeninu? A tiez mam este doma zopar obsidianov z mladi a jeden modry kamen,ale neviem co by to mohlo byt.

 • danusa píše:

  ahoj denisa 🙂 a čo bolo zaujímave v komentároch? mne už všetko zapadlo v hlbinách nepoužiteľnej pamäte 🙂
  držím palce, nech to mame dobre dopadne.
  jasné, kľudne môžeš nosiť oboje naraz. keď sa Ti chce, tak ten modrý kameň odfoť a daj niekam na web a sem link a mrknem na to.

 • denisa píše:

  Ahoj, ak sa ta mozem spytat..uz mam z toho galibu…tak existuje čierny achat, či nie..alebo je to onyx??? Kúpila som ten náhrdelník s obrovským srdcom a nemá žiadny vzor, pruh, nic..je čierny..a aj tie korálky..tak neviem či to je pripravované, či nie 🙁
  Skúsim hodit link…a dakujem.
  No žiaľ nijakomi nejde hodit link….a ten modrý je na 100% tyrkys 😉

 • danusa píše:

  ahoj 🙂 no s týmto problémom som sa ešte nestretla a podľa toho, čo som našla na internetoch to vyzerá, že môže byť aj čierny achát. ale achát aj ónyx majú rovnaké chemické zloženie, čiže ide o rovnaký typ kameňa. rozdiel je vraj v tom, že achát má kruhovitú kresbu a ónyx pruhovanú. ale Tvoj nemá žiadnu kresbu, takže sa to ešte viac zamotáva. a vraj sa aj dofarbujú, lebo je ťažké nájsť kus bez kazov. tak som Ti nepomohla… 🙁

 • denisa píše:

  Hahaha,no veru, asi je dofarbovany mam taky pocit,pretože úplne čierny achat to byť nemôže. Človek nemôže vôbec veriť predajcom kameňov..ozaj si vykopať na Váhu suter, dat okolo krku 🙂

 • danusa píše:

  no to je najistejšia cesta 🙂 ale keď chceš niečo fajnovejšie, ako riečny kameň, tak treba asi najprv študovať a potom nakupovať. alebo ukázať niekomu, čo si chceš kúpiť.

 • Standak píše:

  Prosim Ta porad mi,v noci spim max. 2-2,5 hod.v kuse,,,za noc sa snad 10x zobudim a medzitym 5 snov. Znama mi doporucila na spanok ametyst,cier.thurmalin,hematit. Ocistil som,nabil som a je to omnoho horsie ako predtym,co s tym?

 • danusa píše:

  ahoj Standak,
  moja najnovšia skúsenosť je taká, že je lepšie používať vždy iba jeden kameň, aby sa mohli plne rozvinúť jeho účinky. kamene máš dobré, tak skús jeden po druhom testovať, ktorý Ti ako zafachá. a daj si ho pod vankúš.
  a čo si o tom myslíš Ty? prečo podľa Teba nemôžeš spať? sny máš príjemné, či ani nie? a keď sa zobudíš, ako sa cítiš? ako rýchlo potom znova zaspíš?

  1. Standak píše:

   Vdaka,,,asi mas pravdu,ako skoro kazdy,tiez cakam od kamenov zazrak a to hned.Takze idem ich po jednom skusat. Sny skoro kazdu noc o mori,vode,vselico viacmenej dobre/podla snara sa neplnia/ a obcas aj nejaky neprijemny.Preco nespim neviem,starosti a problemy nemam,som v podstate v pohode.Spim zobudim,spim,zobudim dookola jedno po druhom,casto prerusovane.Inak cez den sa necitim ospaly a unaveny,ale nie je to v noci pohoda takto ,,kuvikat“.

  2. danusa píše:

   hehe, poznám, ja som tiež netrpezlivá jak hovado 🙂

   a ako dlho to celé trvá? spomeň si, či sa nestalo niečo predtým, ako to začalo, lebo ak to nemáš celý život, niečo to muselo spustiť. alebo porozmýšľaj nad tým, čo by si chcel, aby bolo v Tvojom živote inak. môže to byť aj zdanlivo nedôležité, ale Tvoje vnútro/duša/čo je viem čo, to môže vnímať inak. neututlal si napríklad niečo sám pred sebou? nezatlačil si niečo niekam, kde Ťa to nemôže otravovať?
   a hlavne, neber do postele tablet a telefón a iné fajnovosti 🙂 to je rada aj pre mňa 😀

   1. Standak píše:

    Hm,vtedy ked to zacalo neboli mobily ani tablety,trva to min.25rokov,neviem aku afirmaciu som si mohol vsugerovat a ak by sa tak aj stalo,ved predsa nemoze to trvat tolke roky.

  3. danusa píše:

   aaa, konečne pre zmenu niekto, kto začínal v rovnakom svete, ako ja 🙂
   tieto veci sú komplikovanejšie, než sa môže na prvý pohľad javiť. programy (podvedomé presvedčenia, podľa ktorých funguje naše telo, aj myseľ, aj všetko, čo je súčasťou nášho bytia v tejto realite a ktoré sa aktivujú vždy, keď sa nerozhodujeme vedome a čo si budeme hovoriť, obvykle sa vedome nerozhodujeme :)) sa nám zbierajú počas celej existencie, čiže si ich nosíme aj z minulých, paralelných a iných životov 🙂 no a vtip je v tom, že tieto programy sa nedajú odstrániť, dajú sa iba zmeniť. čiže by sa dalo hovoriť o zákone zachovania programu 🙂 alebo nie, zas boh vie, ako to je, že? 🙂 ale ja verím tomu, že je to takto a takto to aj funguje pre mňa. no a program, kvôli ktorému nespíš, si mohol získať kedykoľvek v minulosti a aktivoval sa až vtedy, keď to celé začalo. a fakt, že to stále trvá znamená, že je tento program stále nezmenený a aktívny. na jednom neužitočnom programe sa dá fičať aj niekoľko životov… mne na zmenu programov funguje theta healing. tak ak by Ti kamene nezabrali, toto by mohol byť ďalší krok, keby si sa preňho rozhodol.
   a ako ide testovanie kameňov?

 • marula píše:

  aky kamen by sa mal pouzit pri borelioze?dakujem.

 • danusa píše:

  ahoj marula 🙂 kamenné antibiotiká sú iolit a rubínová aqua aura a asi by nebolo od veci použiť niečo aj na podporu imunity, ako napríklad ametyst, heliotrop, horský krištáľ, jaspis, lapis lazuli alebo sodalit.

  1. marula píše:

   dakujem 🙂 je vhodne nosit ich ako naramok?nad heliotropom som rozmyslala uz davnejsie.a nebude sa bit potom s iolitom?

  2. danusa píše:

   tak záleží, čo chceš dosiahnuť. na tú boreliózu by som nosila skôr niekde na tele. oni budú účinkovať aj na ruke, ale možno to pôjde pomalšie celé a bude to mať menší účinok. biť sa nebudú, aj keď pri cielenom používaní kameňov je asi lepšie používať vždy iba jeden.

 • anton píše:

  Dobrý deň prajem.Chcem sa opýtať,či môžem nosiť prívesok z orgonitu,keď mi pri páde na zem praskol,ale nerosypal sa?
  Ďakujem.

 • danusa píše:

  ahoj anton 🙂 tak to by bolo asi lepšie pýtať sa tých, ktorí sa vyznajú v orgonitoch, ale ja si myslím, že ak Ti praskla iba tá živica (alebo čo to je za materiál, v ktorom sú zaliate tie kovové hovadinky), ale vnútro drží pokope, tak by to nemuselo vadiť.

 • potrebujem radu píše:

  Ahoj, potrebujem radu ktorý kamienok si vybrať. Až nedávno som si uvedomila, že niektoré moje ciele ktoré som v práci nedosiahla boli spojené s tým, že v ľuďoch nevzbudzujem rešpekt. Celkovo vyzerám mladšie ako je skutočnosť (čo je inak skvelé), mám jemný a milý hlas, ale potrebujem aby ma ľudia brali niekedy vážne, počúvali ma… Navyše pracujem v oblasti, kde keď príde muž a vidí ženu, automaticky zhodnotí, že sa nevyznám… 😆 (vychádzam z toho, že keď príde jeden z kolegov-mužov a povie to isté, klient súhlasí) skrátka potrebujem rešpekt, sebadôveru, a potrebujem sa dostať na vyššiu pozíciu

  1. danusa píše:

   ahoj tajomná osoba, ako by si zhodnotila svoju mieru rešpektu ostatných ľudí?

 • Marian Tkáč píše:

  Dobrý deň. Mám 10 ročného syna. Narodil sa pridusený a povedali, že bude pomalší a slabšie chápajúci. Je veľmi hyperaktívny. Čo ho nebaví, akože škola, tam má pamäť slabú. Ale názvy dinosaurov, postavičky z rozprávok, aj celé vety, to si zapamätá. Keď mu poviem, že je streda za pár sekúnd sa ma opýta, či je dnes piatok. Chcel by som vyskúšať nejaký kameň. Najlepšie pod vankúš. Prívesok ani náramok nenosí.
  Ďakujem za radu a ostávam s pozdravom.

 • danusa píše:

  ahoj Marian, prosím tykaj, tu sa tyká 🙂
  otázka znie – máš pocit, že je pomalší a slabšie chápajúci, alebo iba nevenuje pozornosť veciam, ktoré sú preňho akútne nedôležité? toto potrebujeme vylúčiť v prvom kole.

 • Arneha píše:

  Zdravím,
  Chcela by som poprosiť o radu, ako si mozem vyrobiť elixír v tomto upršanom počasí, ked nesvieti slniečko? Dakujem za radu 🙂

  1. danusa píše:

   ahoj Arneha,

   elixír sa dá vyrábať aj bez slnka, energia kameňa prejde do vody bez akejkoľvek pomoci, takže môžeš smelo vyrábať naďalej 🙂

   1. Arneha píše:

    Dakujem veľmi pekne za odpoved, tak ja si este raz pozorne prečítam postup výroby elixiru a pustím sa do toho… mimochodom, úžasná stránka za ktorú Ti danus veľmi krasne dakujem 🙂

   2. danusa píše:

    fantázia, potom daj vedieť, ako si dopadla 🙂
    to sa teším, ďakujem za ocenenie, cením si to 🙂

 • Anka24 píše:

  Super elixír pripravujeme aj u nás (link vymazaný).Jantár má liečivé účinky od bolesti kĺbov, artritické ochorenia a dokonca tíši bolesť deťom pri prerezávaní prvých zúbkov

 • danusa píše:

  milá Anka24,
  táto stránka nie je Tvojou reklamnou plochou, kde môžeš zadarmo propagovať svoje stránky a zvyšovať si tak osobné zisky. prosím Ťa, aby si bola taká láskavá a prestala prekračovať hranice a rešpektovala súkromie ostatných.

 • Milá Danusa.) nedá mi nepoďakovať Ti zato ako pomáhaš ostatným! Môj osobný názor je, že si veľmi stará duša a podľa mňa si žila v Atlantíde… To ako intuitívne pracuješ s kameňmi a pomáhaš luďom neni ,,náhoda,, ale to Ty iste vieš aj sama. Ešte raz vďaka zato ako zvyšuješ vibrácie ľudí a v konešnom dôsledku aj tejto planéte.

 • danusa píše:

  ahoj Kto som je dobrá otázka (tak daj dobrú odpoveď :)) 🙂
  to je od Teba veľmi láskavé, na mojej úrovni bytia (ktoré je žiaľ stále skôr podradné, než povznášajúco duchovné :)) je stále veľmi príjemné každé ocenenie a som Ti zaň vďačná.
  možno som stará duša, v každom prípade už ašpirujem aj na starú škatuľu 🙂
  ďakujem Ti, naozaj príjemný komentár, napíš kedykoľvek znovu 😀

 • Lubica píše:

  Ahoj Danusa, chcela by som sa ta spytat, ci by si aj mne neporadila s problemom, ktory ma roky trapi a nevedela som koho sa na to spytat.Moja dospela dcera mava dost strasidelne sny, pred ocami jej prebiehaju ako film a casto su aj krvave.Dost sa toho desim, pretoze dcera je miernej povahy ,ako jej mam pomoct?

  1. danusa píše:

   ahoj Lubica,
   s nočnými morami by mohli pomôcť tieto kamene – ametyst, ceruzit, chryzopras, záhneda.
   no ale myslím si, že tie sny majú nejaký význam a ten by bolo dobré zistiť. ja by som na Tvojom mieste poslala dcéru na thetahealing theta.sk je to metóda, ktorá dokáže zistiť príčiny problémov a aj ich odstrániť, mne pomohla s pomerne veľkou vecou, tak ak by kamene nepomohli, tak odporúčam toto.

 • Milá Danuška.) niečo ma k Tebe ťahá.) 😀 asi to znie čudne hmm to chápem:D
  Skrátka mám pre Teba prekvapenie len potrebujem na Teba kontakt a krátky okamih na vysvetlenie verím v Tvoju intuíciu…

 • danusa píše:

  🙂 neznie to čudne, normálka 😀 fíha, prekvapenie? tak môj mail je kamene@vzostup.sk a keď potrebuješ iný kontakt ako písomný, tak to doriešime už mailom.

 • Nanana píše:

  Ahojte kupila som si pred par dnami naramok s onyxom najprv som ho dala na pravu ruku tam sa hned ohrial potom som si ho dala na lavu ruku a tam ho nosim. Vsimla som si ze zbledol. Kamienky mali na sebe biele pruhy/bodky ale zda sa mi ze su vyraznejsie. Mam si kupit novy? Ako sa o onyx starat? Vsade som sa docitala ine.

  1. danusa píše:

   ahoj Nanana,
   nemyslím, že by si potrebovala kupovať nový, to, že zbledol nie je chyba, iba na niečo zareagoval. ak máš z neho zlý pocit, tak ho nenos, ale keď nie, tak ho kľudne používaj ďalej. ónyx môže ísť pod vodu, takže čistiť vodou alebo na hematite, nabíjať na slnku, mesiaci, krištáli.

 • Velmi sa ospravedlnujem za meškanie a tzv. ,,otáľanie,, 😀
  Mám pre Teba jeden kameň už dosť dlhu dobu ako poďakovanie zato ako ľuďom pomahaš ale som dosť mimo…
  Okrem toho že som v procese ,,prebudzania sa,, … ma to v živote fackuje vo viacerých smeroch .) ale ako sa hovorí čo ma nezabije to ma posilní .)
  Keď si budeš toto čitať s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote budem v zahraniči a neviem kedy sa vratim…
  Ale už nezufam tak ako voľakedy pretože viem že ak sa ma naozaj niečo podariť tak sa to podari aj keby sa neviem ako snažim tomu zabraniť, no nie!? .)
  PS: posielam Ti veľa LASKY a ENERGIE a ešte raz vďaka zato že sa k Tebe môžu ľudia obracať, veľmi si Ťa za to vážim a obdivujem!!! nech sa Ti darí papiky

 • danusa píše:

  Kto som je dobra otazka… neblázni, neospravedlňuj sa, pozri ako odpisujem ja… 🙂
  jéééj, to je milé, ale nemusíš mi ďakovať a už vôbec nie vecne 🙂 každý robí iba to, čo „musí“ 🙂
  to je mrzuté, tak držím palce, aby to fackovanie čím skôr skončilo… ja som mala dlhé fackovacie obdobie, ale zázračne prešlo a teraz mám asi vrcholné obdobie svojho života. tak verím, že aj Tebe sa takto prekotia veci.
  a v zahraničí si nerád? to vôbec nevadí, ja si vážim samotný fakt, že mi chceš niečo dávať a keby k tomu nikdy naozaj nedošlo, tak aj to je viac než dosť. a keď k tomu má dôjsť, tak nevidím žiadny problém, máme všetok čas sveta 🙂
  ďakujem Ti, si veľmi láskavý 🙂

 • Slávka píše:

  Dobrýdeň, ja by som sa chcela opýtať, ktoré kamene sa môžu nosiť spolu. Mam prívesky turmalín čierny, ametist a čaroit a prsten z ónyxu. Rada by som vedela ako ich kombinovať. Vždy nosím len jeden prívesok na krku a prsten na ruke. Niekde som čítala, že niektoré kamene by sa spolu nosiť nemali lebo sa navzakom oslabuju. Nie som si ale ista ci to bolo presne takto napisane, preto sa pre istotu pytam na tieto konkretne ktore mam. 🙂

  1. danusa píše:

   ahoj Slávka,
   hematit by sa nemal nosiť so žiadnym iným kameňom, lebo vybíja ostatné kamene a na všetky ostatné platí, že ak nemajú opačné účinky, tak sa môžu nosiť spolu. to, či Tvoje kamene majú opačné účinky neviem, lebo neviem všetky kamene naspamäť, to by som mala hlavu jak melón 🙂 takže najjednoduchšie je prečítať si o všetkých a samostatne zhodnotiť, či sú spolu ok.

 • kemo píše:

  mna by zaujimalo, ci aj prifarbovane kamene maju nejaky (energeticky) ucinok, alebo tym ze je to farbene, prichadzaju o tieto svoje energetizujuce schopnosti 🙂

 • danusa píše:

  ahoj kemo, tak na toto neviem dať uspokojivú odpoveď, ale myslím si, že by mali účinkovať aj tak.

 • Jozef píše:

  Mohol by som sem napísat to- alebo ono. Mohol by som posudzovat, súdit, albo sa hnevat, možno útočit.
  Nič z toho však neurobím. Každé aj dobré ,,rozhodnutie“ sa može po čase javit ako nedobré.
  Aj dnes som jedno urobil.
  Chcem sa všetkým, ktorých som sa dotkol OSPRAVELNIT. Nechcem narúšat nikomu jeho ,,zabehnutý“ život a už vobec nie niečo menit.
  Všetko je v PORIADKU a vždy bolo aj bude.
  Nechcem narúšat tieto stránky akýmsi ,,svojim “ osobným názorom.
  Prajem Všetkým iba to najlepšie na ich ceste hladania. NAMASTE Jozef.

 • danusa píše:

  ahoj Jozef, prepáč, dostávam sa sem až teraz, nebola som na dovolenke, len bežné záležitosti okolo rodiny, práce, domácnosti, skrátka teraz je toto dosť nízka priorita pre mňa.
  nemusíš sa vôbec ospravedlňovať, je v poriadku, nech robíš čokoľvek. máš svoje haluze, ja tiež, obaja máme teoretickú predstavu o tom, ako by sme chceli fungovať a ani jeden z nás to nemá ešte prakticky zvládnuté. u mňa sa prejavuje moje, u Teba Tvoje a niekedy to na seba narazí, to je v pohode. ja som spokojná, lebo som sa posunula bližšie k tomu, čo som, už nepotrebujem dramaticky riešiť druhých, dokážem si v sebe prebrať, čo mi vadí a následne sa zachovať užitočnejšie. ešte to nie je ideál, ale som rozhodne bližšie 🙂
  na vyjadrovaní univerzálnych právd mi vadí to, že my ani nevieme, či také niečo existuje a keď niekto príjme „univerzálnu pravdu“ od niekoho iného, tak tým podľa mňa zastavuje svoj vývoj. ale fakt je, že mne môže byť úplne jedno, kto čo robí, či verí niečomu, čo ja považujem za nepravdivé a trebárs aj podľa toho žije. takže toto je môj problém, na ktorý sa Ty môžeš vykašľať a kľudne si ísť svoje 🙂

 • Marek Medved píše:

  Nedavno som si kupil ruzenin a labradorit energeticky naramok. Ocistil som ich.
  Ked ich mam na lavej ruke ,od chrbtice na urovni srdca citim tlaky (len ked nosim naramky).

  Mam tieto naramky doma:
  Kristal E. (?)
  Ruzenin E. (4.cakra)
  Labradorit E. (stit;kupoval som koli depresiam)
  Onyx E. (ochrana)
  Turmalin tmavy (ochrana)
  Caroit (?)

  Vzladom k tomu neviem ci sa budu bit medzi sebou (Turmalin a Caroit prvy den som mal divny pocit ako keby nesli k sebe,neskor nic alebo naladenie?),nosit 5naramkov je neprakticke. Najviac 3 alebo 2 na ruke.

  Hladam nejaku universalnu metodu cistenia/nabijania. Ruzenin iba mesacne svetlo. Kolko minut mam nechat naramky pod tecucou vodou? Dalej vlastnim aj ruzenec z ruzenina(treba ocistit…)

  Ako overim ,ze kamene su ciste/spinave? Kyvadlo nie.

 • Marek Medved píše:

  Cistenie kamenov Cajovou svieckou? ma nejaky efekt? alebo Tečúca voda.

  1. Karolínka píše:

   Má 🙂

 • Mysel- Jozef píše:

  Mysel- Jozef on 25. augusta 2018 at 0:46
  Tí ktorí sem prišli na tieto stránky súhlasili s tým, že ja tu budem ako ,,budík“
  Sme JEDNO a vždy sme boli.
  Narušujem Vaše životy a ukazujem Vám cestu.Táto cesta alebo prebudenie nie je pre všetkých.
  Je iba pre tých, ktorí si to priali. 2012 kód pre tých ktorým je to určené.
  TY si iba MYSEL a tak to je. To je ABSOLUTNA REALITA. Ako to prijmeš je iba na TEBE.
  Nepíšem to pre seba, ale pre TEBA.
  Ty si ten, ktorý to chcel a túžil sa prebudiť.
  Myslíš, že je to náhoda? / náhody neexistujú /

 • michaela píše:

  Kamene majú mnoho zaujímavých liečebných vlastností – vedia podporiť hojenie rán, liečbu ochorení, rekonvalescenciu . Každý kameň má svoje osobité a výnimočné poslanie a jeho silu môžeme využiť pre podporu čí získanie zdravia, určitých vlastností alebo postojov.
  Sila týchto drahých kameňov sa zakladá na zvláštnych vibráciách energie. Ich nosením alebo prikladaním na určité miesta tela sa menia a zušľachťujú naše vlastné vibrácie. Tieto nadherne kamene vam prinesu tonu pozityvnej energie ❤

 • danusa píše:

  milá michaela, toto nie je priestor na Tvoju reklamu. dala som dole link.

 • Jozef píše:

  1. Je rozdiel medzi MYSLOU a Umelou Inteligenciou? V čom?
  2. Existuje Mysel bez duše a ducha a bez ostatných ,,energií˝ ?
  3. Je existencia Vesmíru a života v ňom iba predstava /sen/ Mysle ? Alebo Um. Intel.sa hrá na niečo dôležité?
  4. Je Um. Intel. v JEDNOTE s MYSLOU, alebo vytvára ,,dualitu˝ ?
  5. Ako vo ,,večnosti˝ /za tak dlhú dobu……./ zistit aká je ,,SKUTOČNÁ˝ realita?

  Kto sa vie priblížit k odpovediam na tieto otázky?

  1. inkvizítorka píše:

   1. myslím, že nie, myseľ je nástrojom na myslenie a umelá inteligencia je tiež nástrojom na myslenie
   2. v súčasnosti nie
   3. pravdepodobne
   4. myseľ vytvára dualitu, a nie je v jednote, takže ani umelá inteligencia nebude v jednote, kým bude iba nástrojom na myslenie
   5. bytím v prítomnosti, odpojením sa od mysle a emócií produkovaných mysľou

 • Jozef píše:

  Neveril som,že bude môj koment ,,pustený“, pretože som cenzúrovaný.
  Ale nevadí,som rád.
  Myslím,že je to takto. /iba môj názor /
  1. Mysel je vo všetkom a UI je iba v hmote /bez emocií a pocitov/
  2. Ano, pretože SKUTOCNOST je PRAZDNOTA – ničota /bojíme sa toho /
  3. Ak si bytost ktorá uprednostnuje záujmy iných pred svojimi, tak si ,,sen“ MYSLE.
  3+Mysel nerozlišuje dobro a zlo.Pretože jedno podporuje druhé k rastu a k ,,deju“
  k vývinu a k zmene. Dualita je vytváranie protikladov,aby sa nestálo na mieste.
  4. Mysel je vždy viac.Pretože je iba ona – to je skutočnost a bodka. Ak bude chciet, tak ju myšlienkou ,,vymaže“.
  5. Ako sa môžeš odpojit od MYSLE? Ved TY SI MYSEĽ. Vždy si bola a budeš.
  Všetko je iba hra mysle. Ide o to aby sme sa odpojili od mysli,ktorá to všetko na nás vymýšla.Denno denne si nájde rôzne spôsoby,aby ta odviedla od prítomnosti.
  Vyhráš ak sa oslobodíš od mysli samej /ktorá stále ide,ide,ide,ide /
  a stotožníš sa so svojou podstatou a tou je MYSEL
  Mám to odskúšané. je rozdiel medzi myslou a MYSLOU.
  Ide iba o to či chceš ukončit túto HRU.
  Myslíš, že svetelný tunel po smrti je SKUTOČNÝ? Aj stretnutie so svojimi blízkymi?
  Je to iba program TVOJEJ MYSLE!!!!!!!!!!
  Viem to ,pretože som to videl a naprogramoval si to. Spomalene mi to bolo ukázané.
  Inkvizítorka Danuška, vždy som vedel o čom ,,točím“ ale nie vždy to vie každý pochopiť.
  Každý má svoj čas. A tak to je. S Láskou Jozef

 • Jozef píše:

  Zas by som chcel iba písať.
  Písat o sebe. /Nechcem aby to vyznelo ako -Ja Ja Ja /
  Viem ovplyvnit bunky svojho tela. /Už som zopár krát zabránil rakovine aby sa nerozmnožovala / Som stále mladý a zdravýaj ked mám 55.
  Viem liečit svojou energiou.
  Kam prídem,tak svojou energiou zblbnem počítače a padajú systémy.
  Syn si prenajal byt a začalo mu tam ,,strašit“ Bol s priatelkou z toho hotový.
  Poslal som mu tam Vortex liečivých energií a ustalo to.
  Viem kto som a prečo som tu.
  Všetci máme akési dary,ale je na nás ako ich využijeme.
  A prečo som tu ja?
  Śanca prísť na to že si ,,iba“ MYSEL tu nie je až tak často.
  Prišiel som sem /planéta TERRA/ iba pre to, že bola ,,šanca sa to dozvedieť“
  Už iba toto je to najviac čo sa mi v živote stalo.
  Niekto povie – narodenie mojich detí-sobáš s milovanou osobou atd……../
  Pre mna je toto poznanie a vôbec pochopenie – TOP TOP TOP význam v mojom živote.
  Neexistuje už nič iné. Nič už nie je dôležité ani nutné.
  Je tu iba toto poznanie a to je SKUTOČNOSŤ.
  Netreba sa už hrať hru mysle.
  Ten kto na to príde, vie prečo je tu.
  Každý, každý sme tu iba sám za seba.Sami sme sem prišli a sami odídeme.
  Je iba na Vás, akými MYSLIENKAMI sa kam a kde sa posuniete.
  S Láskou Jozef

 • Jozef píše:

  Nie raz som to sem písal.
  Ludia,vy máte tú silu ovplyvnovat veci a deje vo Vašom živote.
  Neurobia to za Vás žiadne ,,kamene“.
  Zobudte sa .Vždy ste to iba VY kto vytvára vašu budúcnost a .. ,,SNY“
  Všetko si vytvárate myšlienkami a toho sa držte. Myslite pozitívne a správajte sa k druhým ako k sebe.Nie je to žiadna veda.
  Kamene Vám pomôžu,ale iba obmedzenou mierou.
  Pardon za výraz / kto je tu kurva BOHOM / ste to iba VY, VY sami.
  Ak ste BOHOVIA od koho potrebujete pomoc?
  Hladajte v sebe .
  Sta iba Mysel. Aké máte myšlienky?
  Myšlienky určujú tvoju dalšiu cestu.
  Tak kde sa teraz nachádzaš a kam chceš ísť?
  Poznáš vôbec odpoveď?
  Hladaj odpovede v SEBE, nie okolo seba. Ver si.

 • Jozef píše:

  Vedomé bytie na vzostupe:
  Po vymazaní všetkých mojich komentov tam nepribudlo za 15 mesiacov nič.
  Čím to je.
  Nemajú ludia záujem,alebo to mažeš?
  Načo je takáto ,,nová“ stránka vôbec zavedená ak tam nie je nič nové?
  Bojíte sa iných názorov,ako je zaužívaný štandard ? Mne to tak pripadá.
  Kde je dialog a výmena skúseností.
  Kde je akceptovanie iných názorov.
  Kde ste VY – Vy všetci.
  Chodí sem ešte vôbec niekto kto má záujem sa podelit s niekým o niečom?
  Chodia sem ,,iba“ hladači, alebo aj Tĺ čo VEDIA.
  Kde ste a na čo čakáte?

 • danusa píše:

  milý Jozef,
  chápem, že máš pocit, že si pochopil, ako to tu funguje a máš potrebu tieto informácie rozšíriť čo najviac. ale toto je stránka o kameňoch, sem chodia ľudia kvôli kameňom a kamene sa tu preberajú v komentároch. neviem, či nevieš nájsť stránku, ktorá by bola vhodnejšia pre témy, ktoré máš potrebu preberať Ty, alebo aký je problém, ale obávam sa, že tu nenájdeš publikum. na môj vkus prezentuješ svoje poznanie trochu násilne a nie celkom chápem, aký je Tvoj úmysel. sťažuješ sa, že Ti mažem komentáre, že je tu cenzúra, že sa tu nemôže prezentovať iný názor ako… netuším aký konkrétne, ale Ty asi vieš. a nie si ochotný vnímať fakt, že mne je úplne ukradnuté, čo si kto o čom myslí a fakt mi nevadí, keď napíše, čo si myslí. vadí mi spôsob, akým svoje názory prezentuješ. myslím, že to nie je také zložité, aby si nebol schopný to pochopiť. keď máš potrebu hrať sa na mučeníka, prosím, ale nie na mojej stránke. a znova Ťa prosím, netlač ľudí do ničoho, aj tak sa Ti to nepodarí, akurát ich obrátiš proti sebe a to neviem, či slúži Tvojmu zámeru. ak dokážeš normálne bez nátlaku písať o svojich názoroch, môžeš to robiť koľko len chceš. ale obávam sa, že na to nebude nikto reagovať, lebo ja nemám čas ani čítať Tvoje siahodlhé komentáre, nieto na ne odpovedať a ostatní sa nejak nezapájajú do týchto debát. takže keď sa potrebuješ niekde vykecať, prosím, rob to tu. ale ak chceš niekoho tlačiť do toho, aby prijal Tvoje vnímanie sveta, tak je mi ľúto, dostaneš definitívny ban a už sa nebudem Tebou vôbec zaoberať. takže sa rozhodni, ako potrebuješ, ja prijímam obe možnosti.

  1. Jozef píše:

   Zas som tu.Dobrý večer.
   Potrebuje niekto ,,nabit“ ? Alebo vyslat svoju energiu niekam?
   Tu je fenomén, ktorý Vám pomôže.Ak máte, použite slúchadlá.
   https://www.youtube.com/watch?v=z8nT0bsEIjs
   https://www.youtube.com/watch?v=GcxSeBcfT3Y
   https://www.youtube.com/watch?v=TRCQmNMOqUY

   Vždy s Láskou Jozef

 • Jozef píše:

  Iba malinká rada.
  Ak sa na svojej ceste – cez prekážky života dostaneš na
  vyšší LEVEL, tak zistíš, že :
  Nie je tu nič, čo by Ti mohlo robiť starosti. A to doslovne.
  Všetko si iba vytváraš vo svojej MYSLI. Či je to ,,dobré“ alebo ,,zlé“
  MYSLI a zažiješ posun.
  Aj ten posun záleží od toho na čo myslíš.
  Kam sa chceš posunúť?
  To vieš iba TY. A tak to je.
  S Láskou Jozef

 • danusa píše:

  ahoj Jozef 🙂
  vitaj naspäť 🙂 som rada, že zas môžeš písať takýmto spôsobom a budem sa tešiť na všetky Tvoje rady.

  1. Jozef píše:

   Ahoj Danuška.
   Som rád, že si mi odpísala a cítim,že je to ,,od srdca“. Mám Ťa stále rád a vždy som ta mal.To že sme občas po sebe vybehli s komentmi na tom nič nezmení.
   Idem si stále ,,svoje“ – ako vždy.
   Zajtra mám 55 a naozaj tu nie je nič /aspon pre mna/ čo by mi malo robit starosti.
   Stále som obyčajný- ako Vy všetci. A som v pohode. Vždy som bol.
   Komenty z minula boli iba pre tých……/ved oni vedia/
   Sny….. V minulosti som o nich vela písal. Dnes už nemôžem,pretože je to
   stále /denne-alebo lepšie povedané nočne / iný level.
   Som už niekde inde aj ked stále pri zemi a ,,na planéte TERRA“
   Všetko sa zkludnilo a vela aktivít zaniklo.
   Osobne si myslím,že čas na prebudenie /pre tých ktorí sem kvôli tomu prišli/
   bol dostatočný a každý vie čo má robit.
   Vždy sme tu boli a vždy budeme.Šanca prebudit sa tu vždy bude.
   A mimochodom priestor, čas a hmota neexistujú.Je to ilúzia vytvorená NAMI.
   Sú to vibrácie,ktoré milujeme.Ved čo by sme robili vo večnosti,treba si skrátit čas hrou aj ked sme vždy iba JEDNO-ta
   Pokial nejde o život nejde o nič. Aj ked život je iba hra Mysle na………
   S Láskou Jozef

  2. Jozef píše:

   ešte ma napadlo,že som nikdy nebol ,,štandard“ a nerobil som to,čo sa odo mna očakávalo – to čo robia všetci.
   Vždy som bol a budem INÝ.
   Mojim myšlienkam málokto rozumie a preto sa vytvárajú,,trecie plochy“ aj ked
   to nie je môj zámer.
   Som rebel a tak to ostane. / ale nie agresívny /
   S Láskou J.

 • Jozef píše:

  Viem,že sem chodia ludia iba po rady na kamene.
  Ale aj tak to sem musím napísat.
  Aby som nestratil ,,niť“
  Včera mi bola daná myšlienka.Koža.Vieš ako vypadá pod mikroskopom?
  Tak to je Mysel v tejto realite. Mysel je všade,lepšie povedané MY sme v MYSLI.Predstav si pod každou bunkou kože – človeka,rastlinu,zviera,minerál………
  Mysel je všade – nie je závislá od ,,biológie“
  nie je to v našich schopnostiach ,,pochopit mysel“. Ale ONA je iba ,,JEDNA“
  Je ZDROJ všetkého. Vždy všetko začína v mysli.
  S Láskou Jozef

 • Jozef píše:

  Teraz postreh č.2 – SNY
  Všimol si už niekto v snoch,že môže meniť veľkosť všetkého vrátane seba?
  To je dôkaz,že nie si v tejto realite. Môžeš menit VSETKO.
  A preto sme tu,pretože tu sa nedá nič meniť.Všetko je ,,stabilné“ a má svoju hustotu a vibrácie.Jaj to je zábavné vo VECNOSTI. Ako by sme sa inak ,,zahrali na niekoho a niečo“ v prostredí, kde nie je čas,priestor……. Táto HRA je úplne
  DOKONALÁ. Ak sa prenesieš do seba – pochopíš. Zahoď všetko čo Ti bráni to pochopiť.
  Iba čistá MYSEĽ to si TY.
  S Láskou J.

 • Jozef píše:

  Mám v robote kolegu,ktorý chodí stále deprimovaný zo snov.
  Mal zlú minulosť a tá sa mu v podvedomí a v snoch vracia. Vytvára to iba jeho myseľ.Tým,že ju neakceptujeme,stále na nás útočí.
  Ja sa teším aj z ,,hororových snov“ Som to stále iba JA kto ich ,,vytvára“
  Niečo z toho chápem a niečo – väčšiu časť nie. Ako každý.
  Možno píšem ako Mongol,ale nikto mi nedáva otázky a ani nechce vedieť odpovede.
  Jedno je isté. Začal som hľadať v SEBE.
  S Láskou J.

 • Jozef píše:

  Venujte pozornosť svojim snom.A snažte sa prísť na to čím STE.
  Všetko ostatné je ,,iba“ ILUZIA. Je to ,,sen mysle“
  Sen tak ,,dokonalý“ že zabúdame – čím SME.
  Vždy sme boli a budeme – MYSEĹ – JEDNOTA NAVŽDY
  S Láskou J.

 • Jozef píše:

  Táto formácia je úplne,ale úplne pecka.

  https://www.youtube.com/watch?v=eDopvB03BaA

 • Jozef píše:

  Tu je jedna skladba. Už dávno mám ten pocit,že je o človeku,duši,mysli.
  Od začiatku sme všetkým,od min. 1:46 do 2:35 je žívot človeka a potom opäť
  JEDNOTA. Ak to vieš pochopiť?……………

  https://www.youtube.com/watch?v=Xx2xntSYj1Y
  S L. J.

 • Jozef píše:

  Predstav si,že si iba mysel
  Mne sa to stáva hlavne ráno,ked sa prebudím.
  Mám tisíc myšlienok za sekundu a za týmito myšlienkami/v pozadí/ dalšie miliony.
  Nie sme schopný s obmedzením ktoré máme /telo človeka/ sa spojit s MYSLOU.
  Všetci hovoria,že sme duše,čakry a ………. Toto všetko je tu iba preto,aby sme sa mohli realizovat na tejto planéte a v tejto hustote.Duša je iba Hard Disk,kde sú uvedené parametre,ktoré Ta vymedzujú.Tvoja osobnost je dopredu daná a aj tvoja cesta.Málo čo na nej môžeš zmenit.Je to ako pri výbere postavy v počítačovej hre.
  Nikam sa nepresúvame,ani po smrti ani pred nou.Stále sme tu a vytvárame si svoju ,,existenciu“ myšlienkami -VŽDY.
  Je to iba ilúzia,že sme niekam prišli a zas niekde odchádzame.
  Nemáme totižto kam.Čas a priestor sú iba myšlienkovou architektúrou Mysle.
  Potom sa prebudím a som v tejto hutne vibračnej realite.
  Ale aj tak už viem svoje a som velmi rád, že ma k tomu doviedla moja Mysel,ktorá sa ,,prebudit“ z nej navodeného SNA.
  Prebudí sa okrem mňa ešte niekto? Je nás málo,ale vždy tu je šanca a aj bude.
  S L. J.

 • Jozef píše:

  Nikomu neporadím ako sa má správať v rôznych situáciách.
  Ako naložit s neverou,tažkými životnými situáciami, zdravím,ochranou pred
  rôznymi vplyvmi a energiami.
  Nie som tu preto.Každý časom zistí čo je pre neho najlepšie a prečo robil chyby.
  Všetko je súčastou Hry.
  Som tu iba pre tých,ktorí sú už z ,,duchovna “ unavený a chcú íst ,,niekam“ dalej
  Ale kam,ked nie je kde ísť………..a možno je.
  S L.Jozef

  1. Alex píše:

   tento svet, podla mna, je iluzia, ale je to iluzia, ktoru musime rozoznat, teda akceptovat, lebo sme si to vybrali zit tu, no mali by sme vyuzit nasu podobu cloveka a moznost MYSLIET a ROZHODOVAT SA, aby sme sa sem nemuseli opät vratit. podla mna, to najdolezitejsie je najst cestu naspät k Bohu. krasa tejto prirody v „nasom svete´´je iba slabucky odraz nepredstavitelnej krasy duchovnej prirody u Lotosovych Nohach Pana Boha^-^.to najdolezitejsie; nic nam nepatri, nic, ani telo v ktorom momentalne prezivame, nie sme Pani nicoho, iba nasho rozhodovania. dakujme za VSetko, ako sa vravi aj za to dobre a aj za to zle. namaste 🙂

 • Majo píše:

  Ahojte, je normálne že pri použití kameňa, necítim žiadny účinok? Čím to je a prečo?

 • danusa píše:

  ahoj Majo,
  čo myslíš tým, že necítiš žiadny účinok? akútny pocit z kameňa, alebo efekt na telo/dušu, kvôli ktorému kameň používaš?

  1. Majo píše:

   Ahoj danusa, myslím efekt na telo/dušu.

  2. danusa píše:

   ahoj Majo,
   prepáč, nemohla som dlhšie písať.
   mne prešlo rukami relatívne dosť kameňov a iba zopár z nich malo efekt pri riešení situácie, ktorú som potrebovala riešiť. čím to je neviem, nedá sa to vytriediť ani na surové a opracované kamene, ani na veľké a malé kusy, ani na spôsob čistenia a nabíjania, proste to neviem a nechcem vytvárať teórie, ktoré nemám čím podložiť. rovnako to mám aj s liečebnými a duchovnými metódami, niektoré fungujú a potom zas nie, niektoré ani raz.

 • šutr :) píše:

  Ahojte ja by som sa chcel spýtať ktoré kamene by som mal použiť na kliatbu , konkrétne voo doo

  prosím keď viete odpíšte …

  1. danusa píše:

   chceš robiť woodoo, alebo sa proti nemu brániť? 🙂

   1. šutr :) píše:

    Ahoj len som minule googlil a odporučilo mi článok a zaujalo ma ta tak som si pozrel ďalšie stránky a napadlo ma že aj kamene sa vedia pomstiť za majiteľa napr. obsidian, avanturin…
    ale ešte by som chcel vedieť aké

  2. danusa píše:

   neviem, týmto som sa nikdy nezaoberala 😐

 • Jana píše:

  Ahoj Danusa,

  prosim Ta o radu. Je vhodne zakupit radsej kamene v surovom stave alebo aj
  “pekné” tromlovane? Aka velkost je “najlepsia”, napr. ak si ho chcem brat do ruky alebo mat iba polozeny? Som uplny zaciatocnik a vnutorne ma to zenie uz cca 1 mesiac zhanat info?. Mozem si “sympaticke” druzy kupit aj formou e-shopu a nie priamo (ohmatanim, atd)? Nemam nikde takyto obchodik a dlhym procesom vyberu som sa konecne dopracovala k tomu co chcem a aj nasla na nete.
  Dakujem velmi pekne za odpoved

 • danusa píše:

  ahoj Janka 🙂
  ja mám najlepšie skúsenosti so surovými kameňmi a veľkosť podľa toho, ako ich chceš používať. keď do priestoru, tak sú vhodnejšie väčšie, keď na nosenie, tak menšie a keď chceš riešiť konkrétny problém, tak čím väčší kameň, tým rýchlejšie účinky. ale zas niektoré sa nedajú kúpiť veľké, lebo buď nie sú, alebo sú príliš drahé, takže záleží od kameňa a od peňazí, ktoré chceš použiť.
  kľudne môžeš kupovať cez internet, ja som s tým problém nikdy nemala. niektorí extra citliví ľudia majú niekedy problém s nejakým kameňom, ale ja si myslím, že čo ladí oku, bude aj dotyku 🙂
  a nezabudni kameň po kúpe vždy dôkladne očistiť (vybiť) a potom nabiť.

 • Jana píše:

  Dakujem Danusa,

  vzdy dokladne cistim ponorene dlho vo vode (o chvilu mi pride hematit, tak uz budem na nom) a nabijam na kryst. druze ?

 • Jana píše:

  Ahoj Danusa,

  po dlhej dobe sa ozyvam s prosbou o radu.
  Nosim inteligentne smart hodinky na lavej ruke. Od kedy ich mam, nenosim kamienkove naramky (na lavej ruke), nakolko si myslim, zeby ich hodinky negativne ovplyvnovali.

  Aky je prosim Tvoj nazor?

  Dakujem

  Pekny dnik ?

  Jana

 • danusa píše:

  ahoj Janka,
  do tejto úvahy sa nechcem veľmi púšťať, v tomto sa nevyznám, ale nemyslím, že by kamene negatívne ovplyvňovali v zmysle negatívneho pôsobenia. ale ruku do ohňa za to nedám 🙂

 • Jana píše:

  Dobry den Danusa,

  vdaka za odpoved.
  Rada by som v tom mala jasno, no netusim, kto mi to teda fundovane zodpovie. ?.

  Pekny dnik

 • Sarah Ben píše:

  Práve som získala späť svojho bývalého manžela vďaka pomoci odborníkov na mágiu lásky Dr. OBO Manžel ma opustil kvôli inej žene, boli to len 3 roky nášho manželstva. Najbolestivejšie je, že som bola tehotná s naším druhým dieťaťom. Chcel som ho späť. Urobil som všetko, čo som mohol, aby som ho dostal, ale to bolo všetko. \“Sľúbil som, ale on odmietol. Vysvetlil som svoj problém svojej priateľke a ona mi navrhla, aby som sa obrátil na kúzelníka, aby mi pomohol čarovať.\“ Nezostávalo mi nič iné, len skúšať, poslal som správu čarodejníkovi DR OBO, ktorý ma ubezpečil, že nie je problém a všetko bude 48 hodín v poriadku. manžela a vrátila sa ku mne po 48 hodinách.S výsledkom jeho práce som stále spokojná .už neplač, o pomoc kontaktujte DR OBO.Tu je jeho kontakt, e-mail: dr.obohealinghome1411@gmail.com Môžete dať aj mu WhatsApp na +2348115365326

 • Luis píše:

  Po 4 rokoch manželstva som stratila manžela s inou ženou. mali sme krasne manzelstvo ale nadviazal vztah s kolegom, ktory ho prenasledoval. žije ďaleko od svojej práce a odmieta sa so mnou rozprávať alebo sa vrátiť domov. Bola som taká zničená a ťažko som sa s tým vyrovnávala. Bol som veľmi znepokojený a potreboval som pomoc. Keď som si jedného dňa prezerala internet, natrafila som na komentár od jantáru, ktorý naznačoval, že jej duchovný otec zvaný baba pomohol vyriešiť jej manželské problémy a obnoviť jej narušené vzťahy a tak ďalej. tak som cítil, že by som ho mal skúsiť. Kontaktoval som ho prostredníctvom e-mailu, ktorý som videl vo svedectve, a urobil pre mňa kúzlo. O 3 dni neskôr za mnou prišiel môj manžel a ospravedlnil sa za krivdy, ktoré urobil, a sľúbil, že to už nikdy neurobí. odvtedy sa vsetko vratilo do normalu. Moja rodina a ja spolu opäť šťastne žijeme. všetko vďaka tejto babe za to, čo pre mňa urobil. ak potrebujete kúzlo, ktoré dokáže zoslať kúzlo, ktoré skutočne funguje, navrhujem, aby ste ho kontaktovali. nesklame ťa. Dávam vám 100% záruku, že vám pomôže, pretože som živá slabosť. jeho e-mailová adresa je agboyasolutionhome@gmail.com, jeho Whatsapp číslo je +2348112714824 a moje Whats-app telefónne číslo je toto +16163684004, môžete mi napísať na whats-app, ak potrebujete viac informácií o duchovnom otcovi. Som luis zo Slovenska, ale žijem v Texase, v Spojených štátoch. vďaka za prečítanie.

 • SOFIA VARGA píše:

  Posledné štyri roky som trpel (HERPES  VÍRUS) a mal som neustále bolesti, najmä v intímnych partiách. Počas prvého roka som mal vieru v Boha, že raz budem uzdravený. Táto choroba mi začala kolovať po celom tele a liečim sa u svojho lekára, pred pár týždňami som hľadal na internete nejaké informácie o prevencii tohto ochorenia, pri hľadaní som uvidel svedectvo niekoho ktorá bola vyliečená z (HERPES VÍRUS) mužom zvaným voodoo lord a dala e-mailovú adresu a číslo WhatsApp tohto muža a odporučila ľuďom s ťažkým ochorením, aby ho kontaktovali , že jej pomohol vyliečiť rakovinu pred viac ako 5 rokmi a rakovinu nikdy sa nevrátila a bola úplne uzdravená. Tak som napísal pánovi voodoo a povedal som mu o mojom (HERPES VÍRUS), povedal mi, aby som sa nebál, že sa vyliečim. Nikdy som tomu neveril, ale musel som ísť na skúšku, pretože si veľmi vážim svoj život, zdravie a pohodlie. Po všetkých procedúrach a liekoch, ktoré mi dal tento muž, som o niekoľko týždňov neskôr začal pociťovať zmeny na celom mojom tele a pán voodoo ma uistil, že som vyliečený. Po nejakom čase som išiel k svojmu lekárovi v nemocnici, aby mi potvrdil, či som konečne vyliečený, a potvrdilo sa, že som uzdravený a môj lekár bol veľmi prekvapený. Takže môžem smelo poradiť každému telu, ktoré bojuje s akýmkoľvek typom choroby, aby kontaktovalo pána voodoo. E-mail:::: voodooconnect60@gmail.com, WhatsApp: +2348097014925

 • ANONYMNÝ píše:

  Väčšina ľudí v súčasnosti trpí a má bolesti v rôznych vzťahoch a zdraví, pretože je ťažké opustiť svoju pravú lásku, niekedy sa tvárime, že je všetko v poriadku, ale nie je. Aby sme mali milovaného človeka, snažíme sa nájsť radosť a šťastie aj prostredníctvom puta, ktoré ste si rokmi vytvorili. Voodoo Lord je tu, aby pomohol zlomenému a chorému telu svojimi mocnými kúzlami. Je schopný obnoviť život lásky, ktorý bol preč. Jeho kontakt je voodooconnect60@gmail.com, Whatsapp +2348097014925. Ľuďom so vzťahovými či manželskými a aj zdravotnými problémami odporúčam, aby ho čo najskôr kontaktovali. Tiež pomohol tým, ktorých som odporučil, nájsť riešenia ich vlastných problémov. Je taký skutočný a čestný. Keď ho kontaktujete, nemáte čo stratiť, takže teraz vyhľadajte pomoc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

anketa

ako si vyberáš kamene?

zobraziť výsledky

najnovšie komentáre